Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovace ŠVP, podpora klíčových kompetencí u žáků (s důrazem na ICT a cizí jazyk) a užití nových vyučovacích metod, organizačních forem, výukových činností.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovace ŠVP, podpora klíčových kompetencí u žáků (s důrazem na ICT a cizí jazyk) a užití nových vyučovacích metod, organizačních forem, výukových činností."— Transkript prezentace:

1 Inovace ŠVP, podpora klíčových kompetencí u žáků (s důrazem na ICT a cizí jazyk) a užití nových vyučovacích metod, organizačních forem, výukových činností na ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2  Název realizovaného operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  Název programu podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání

3 Základní informace o projektu  Doba realizace: od 1. 1. 2010 do 30. 06. 2012  Realizátor: pedagogové a všichni žáci školy)  Realizátor: ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín (všichni pedagogové a všichni žáci školy)  Přidělená dotace: 2 636 668,40 Kč

4 Cíle projektu: prvotní informace  posilování ICT a jazyk. gramotnosti, praktické využití ICT u žáků i učitelů  inovace ŠVP  zavádění vyuč. metod, organizačních forem a výuk. činností  posilování kompetencí žáků prostřednictvím nových volnočasových aktivit

5 Cíl 1: posilování ICT a jazyk. gramotnosti (i nad rámec vyučování) Cíl 1: posilování ICT a jazyk. gramotnosti (i nad rámec vyučování) Cíl naplníme prostřednictvím: Cíl naplníme prostřednictvím: - nových vyučovacích metod a organizačních forem (projekty, projektové dny, ročníkové práce) - nových vyučovacích metod a organizačních forem (projekty, projektové dny, ročníkové práce) - nových výukových činností a volnočasových aktivit, např. modernizace jazykové učebny (PC), interaktivní tabule (2x), modernizace stávající knihovny (přebudována na Infocentrum), e-learning - nových výukových činností a volnočasových aktivit, např. modernizace jazykové učebny (PC), interaktivní tabule (2x), modernizace stávající knihovny (přebudována na Infocentrum), e-learning - vzdělávání pedagogů: oblast jazyková a ICT (kurzy, školení) - vzdělávání pedagogů: oblast jazyková a ICT (kurzy, školení)

6 Cíl 2: inovace ŠVP Cíl 2: inovace ŠVP Dosažení cíle prostřednictvím: Dosažení cíle prostřednictvím: - lepší propracovanosti mezipředmětových vazeb i praktických aktivit žáků; jako ročníkové práce žáků či další projektové dny - lepší propracovanosti mezipředmětových vazeb i praktických aktivit žáků; jako ročníkové práce žáků či další projektové dny

7 Cíl 3: zavádění vyuč. metod, organizačních forem a výukových činností, které rozvíjí klíčové kompetence žáků v přímém vyučovacím procesu Cíl 3: zavádění vyuč. metod, organizačních forem a výukových činností, které rozvíjí klíčové kompetence žáků v přímém vyučovacím procesu Dosažení cíle prostřednictvím: Dosažení cíle prostřednictvím: - podpory rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností žáků - podpory rozvoje komunikačních a prezentačních dovedností žáků - týmové spolupráce - týmové spolupráce - rozvoje osobnosti žáka: např. schopnosti formulace vlastního názoru, schopnosti rozhodování, včetně rozvoje schopnosti analýzy a užití informací - rozvoje osobnosti žáka: např. schopnosti formulace vlastního názoru, schopnosti rozhodování, včetně rozvoje schopnosti analýzy a užití informací - tvorby a inovace učebních pomůcek a atraktivnějších hodin (např. prostřednictvím interaktivní tabule) pro žáky: za účelem rozvoje klíčových kompetencí, realizace průřezových témat - tvorby a inovace učebních pomůcek a atraktivnějších hodin (např. prostřednictvím interaktivní tabule) pro žáky: za účelem rozvoje klíčových kompetencí, realizace průřezových témat

8 Cíl 4: Praktická podpora klíčových kompetencí žáků v nových volnočasových aktivitách školy Dosažení cíle prostřednictvím:  Podpory ICT gramotnosti u žáků 2. stupně (2 hodiny týdně)  Počítačů pro žáky 1. stupně (určeno zejména pro 4. a 5. třídu; 1 hodinu týdně)  Environmentálního vzdělávání (určeno pro žáky 1. stupně a 6.třídy; 1 hodinu týdně)  Jazyk…?

9 Časový harmonogram  Leden 2010 – oficiální zahájení realizace projektu  Leden 2010 – zveřejněno a vyhlášeno výběrové řízení na nákup PC, tabulí,…. (vytvořena komise odborníků, oslovení nejméně 3 dodavatelů, zveřejnění na webu školy, stránkách MŠMT, stránkách Jihomoravského kraje…) - podepsání smluv - podepsání smluv  Únor 2010 - ukončení a vyhodnocení výběrového řízení - možnost prvních školení (jazykové, ICT, k inovaci ŠVP a podpoře nových metod) - možnost prvních školení (jazykové, ICT, k inovaci ŠVP a podpoře nových metod)  Březen / duben 2010 – nákup didaktické techniky, instalace - první PC školení

10  Květen 2010 - funguje nová jazyková učebna  Červen 2010 - cílené hospitace vedení školy na používání interaktivní tabule ve výuce a nových metod, programů v jazykové učebně  Srpen 2010 - školení pedagogů, schválení upraveného ŠVP radou školy, příprava k otevření nového Infocentra - knihovny

11  Září 2010 - jazykové dny ve škole - přidělení témat ročníkových prací žákům 9. ročníku - rozjezd nových volnočasových aktivit Podpora ICT gramotnosti u žáků 2. stupně Podpora ICT gramotnosti u žáků 2. stupně Počítače pro žáky 1. stupně; Počítače pro žáky 1. stupně; Environmentální vzdělávání Environmentální vzdělávání Jazykové vzdělávání Jazykové vzdělávání - rozjezd Informačního centra - knihovny

12  Říjen 2010 - školení pedagogů - ICT  Listopad 2010 - přidělení témat ročníkových prací žákům 8. ročníku  Prosinec 2010 - první konference – naplánována na prosinec 2010 (konference pro rodiče a přátelé školy) - první konference – naplánována na prosinec 2010 (konference pro rodiče a přátelé školy) – první veřejné obhajoby ročníkových prací žáků 9. ročníku – první veřejné obhajoby ročníkových prací žáků 9. ročníku - přidělení ročníkových témat žákům 7. ročníku - přidělení ročníkových témat žákům 7. ročníku  Únor 2011 - obhajoba ročníkových prací žáků 8. ročníku  Březen 2011 - přidělení témat ročníkových prací pro žáky 6. a 5. ročníku

13  Duben 2011- obhajoba ročníkových prací 7.ročníku  Květen / červen 2011 - obhajoba ročníkových prací 6. a 5. ročníku  Červen 2011- …..  Srpen 2011 - školení učitelů – ICT  Září 2011 - pokračování volnočasových aktivit (stejná časová dotace jako v předchozím školním roce) - přidělení témat ročníkových prací žákům 9. ročníku - přidělení témat ročníkových prací žákům 9. ročníku - jazykové dny - jazykové dny

14  Listopad 2011 - přidělení témat ročníkových prací žákům 8. ročníku  Prosinec 2011 - konference – naplánována na prosinec 2011 (konference pro rodiče a přátelé školy) - veřejné obhajoby ročníkových prací žáků 9. ročníku - veřejné obhajoby ročníkových prací žáků 9. ročníku - přidělení ročníkových témat žákům 7. ročníku - přidělení ročníkových témat žákům 7. ročníku  Únor 2012 - obhajoba ročníkových prací žáků 8. ročníku  Březen 2012 - přidělení témat ročníkových prací pro žáky 6. a 5. ročníku  Duben 2012 - obhajoba ročníkových prací 7.ročníku

15  Duben 2012 - konference pro rodiče a přátelé školy, zde bude zhodnocen projekt, budou zde prezentovány úspěšné projektové dny školy a nejúspěšnější ročníkové práce žáků  Květen / červen 2012 - obhajoba ročníkových prací 6. a 5. ročníku  Červen 2012 – ukončení realizace projektu

16 Co projekt přinese pedagogům ?  Možnost realizace (nové metody, formy práce, využití nové didaktické techniky, nové možnosti)  Možnost zvyšování vlastních kompetencí ( ICT, jazykové, jiné)  Zviditelnění školy (možnost přílivu nových žáků), obce a regionu  Zlepšení kvality výukového prostředí  Stmelení kolektivu

17 Co projekt přinese žákům?  Možnost vlastní realizace  Zvyšování vlastních kompetencí (nenásilně, zajímavými formami, s důrazem na AJ a počítačovou gramotnost)  Možnost spolupráce (učitel – žák - rodič, škola – město - kraj)  Seznámení se s novými možnostmi využití interaktivní tabule a PC při výuce jazyků a dalších předmětů


Stáhnout ppt "Inovace ŠVP, podpora klíčových kompetencí u žáků (s důrazem na ICT a cizí jazyk) a užití nových vyučovacích metod, organizačních forem, výukových činností."

Podobné prezentace


Reklamy Google