Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průběh realizace aktivit projektu TIME Průběh realizace aktivit projektu TIME Lenka Zábranská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průběh realizace aktivit projektu TIME Průběh realizace aktivit projektu TIME Lenka Zábranská."— Transkript prezentace:

1 Průběh realizace aktivit projektu TIME Průběh realizace aktivit projektu TIME Lenka Zábranská

2 Materiálně- technické zabezpečení DVPP (duben 2010 – leden 2011 ) Přebudování učebny pro teoretické vyučování na odbornou učebnu – školící místnost Specifikace a převzetí výpočetní a didaktické techniky, nábytku a gastronomického zařízení Příprava, vyhlášení a vyhodnocení výběrového řízení na gastronomický inventář Nákup gastronomického inventáře

3 p říprava specifické části dotazníků rozeslání dotazníků na gastronomické školy MSK zpracování a vyhodnocení dotazníků Dotazníkové šetření na školách MSK (duben – červen 2010)

4 Tvorba vzdělávacích programů a studijních opor (duben 2010 – červen 2011) návrh modulů pro jednotlivé VP úprava VP podle výsledků dotazníkového šetření (výběr modulů, hodinová dotace) jednání se sociálními partnery a posouzení VP zapracování připomínek do VP tvorba studijních textů

5 Projektový den (28. červen 2010) Prezentace projektu TIME Prezentace aktivit školy v projektu Výsledky šetření zájmu pedagogů o DVPP Ukázky z připravovaných seminářů Celkem 40 účastníků

6 Příprava pilotáže Oslovení lektorů- odborníků z praxe dohoda obsahu seminářů dle VP podpůrné, studijní materiály stanovení termínu pilotáže jednotlivých modulů VP honorář Oslovení účastníků pilotáže – tvůrců VP a pedagogů školy pedagogické porady osobní jednání

7 Příprava pilotáže Organizační zajištění - účastníci přihlášky prezenční listiny pozvánky dotazníky na jednotlivé moduly program vzdělávacích aktivit zajištění občerstvení účastníků Organizační zajištění – lektor objednávka vzdělávací aktivity příprava školících prostor materiální zajištění vzdělávací akce organizace vzdělávací aktivity spolupráce s lektorem

8 Vlastní pilotáž HAT: zahájení: 11. březen 2011 ukončení: 21. říjen 2011 KMG: zahájení: 18. březen 2011 ukončení: 22.listopad 2011

9 Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí (HAT) - dotace 100 hodin /pilotáž/ Orientace na zákazníka (11. 3.) Řešení stížností (12. 3.) Řízení a organizace práce na úseku F&B (8. a 9. 4.) Praktický marketing v hotelovém provozu (29. a 30.4.) Standardy kvality (20.5.) Základní manažerské dovednosti, koučing v podmínkách hotelového provozu (27. a 28. 5.) Tvorba programů pro turistické skupiny včetně podpory prodeje (23. 9. 2011) Integrované řetězce a frančízingové systémy (24. 9. 2011) Multikulturní komunikace (7. 10. 2011) Řízení a organizace hotelového provozu (20. – 21.10. 2011)

10 Kaleidoskop moderní gastronomie (KMG) – 100 hodin /pilotáž/ Restaurační moučníky (18. a 19. 3. 2011) Klasické pokrmy v moderním pojetí (20. a 21. 4. 2011) Moderní gastronomické principy (14. 5. 2011) Přílohy 3. tisíciletí (10. a 11.6.) Soutěžní gastronomie pro odborné školy (21. 5. 2011) Slavnostní hostiny (2. a 3. 9. 2011) Snoubení vína a pokrmů (18., 19. a 22. listopad 2011)

11 Plánované aktivity na období leden – prosinec 2012

12 Inovace VP a příprava k akreditaci vyhodnocení zpětné vazby od účastníků konzultace s lektory vzdělávacích aktivit úprava VP na základě připomínek účastníků a lektorů zpracování VP k akreditaci podle doporučeného vzoru vyplnění a odeslání žádosti o akreditaci VP (modulů)

13 Inovace VP vyhodnocení zpětné vazby od účastníků konzultace s lektory vzdělávacích aktivit úprava VP na základě připomínek účastníků a lektorů Vytvoření inovovaných VP (4 VP, každý s dotací 40 hodin)

14 Inovované VP Kaleidoskop moderní gastronomie I Kaleidoskop moderní gastronomie II Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II

15 Hotelnictví a gastronomie zblízka (vzdělávací program se stážemi) Tvorba VP (rozpracovaný) Hygiena a bezpečnost v gastronomii Úsek výroby a odbytu Management hotelu Ubytovací úsek Příprava stáží příprava organizačně technického zajištění Neúspěšné jednání s manažerem hotelu Clarion v Praze Jednání s manažerkou hotelů HP Tronic Schůzky s účastníky stáží Připomínkování metodiky stáží

16 Hotelnictví a gastronomie zblízka (vzdělávací program se stážemi) Tvorba VP (rozpracovaný) Hygiena a bezpečnost v gastronomii Úsek výroby a odbytu Management hotelu Ubytovací úsek Příprava stáží příprava organizačně technického zajištění Neúspěšné jednání s manažerem hotelu Clarion v Praze Jednání s manažerkou Schůzky s účastníky stáží Připomínkování metodiky stáží

17 Hotelnictví a gastronomie zblízka (vzdělávací program se stážemi) Realizace stáží Stáže proběhnou v hotelích společnosti HP Tronic ve Velkých Karlovicích Podepsání dohody o realizaci stáží (duben 2012) Organizačně technické zabezpečení stáží (duben – květen 2012) Vlastní realizace: červen, červenec 2012

18 Příprava realizace vzdělávacích programů Příprava realizace (září – duben) zpracování harmonogramu vzdělávacích aktivit (ve spolupráci s lektory) oslovení gastronomických škol (motivační workshop, dopis, osobní jednání), přihlášky zpracování přihlášek, prezenční listiny Vlastní realizace: zahájení: duben 2012 ukončení: září - říjen 2012

19 Další realizované aktivity účast na školení „Typologie M.B.T.I.“ pravidelné schůzky členů realizačního týmu zhotovení informačních a propagačních materiálů účast na jednáních řídícího výboru

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Průběh realizace aktivit projektu TIME Průběh realizace aktivit projektu TIME Lenka Zábranská."

Podobné prezentace


Reklamy Google