Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR."— Transkript prezentace:

1 Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt „Vzdělávání zaměstnanců společnosti LAGLAS, spol. s r.o.“ CZ.1.04/1.1.04/ Ing. Jiří Langr – jednatel Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

2 Identifikace operačního programu a výzvy
Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název operačního programu: OP LZZ/GG EDUCA Číslo globálního grantu: CZ.1.04/1.1.04 Název globálního grantu: Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu - EDUCA Číslo prioritní osy: 4.1 Název prioritní osy: Adaptabilita Číslo oblasti podpory: 4.1.1 Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Číslo výzvy: 92 Název výzvy: EDUCA III

3 Výstupy projektu Monitorovací indikátory
Plánovaný počet podpořených osob - 28 Počet podpořených organizací – 1 Plánovaný počet úspěšných absolventů kurzů – celkem 93

4 Základní identifikace projektu
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců společnosti LAGLAS, spol. s r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/ Zkrácený název projektu: Vzdělávání zaměstnanců - Laglas Datum zahájení realizace projektu: 01/06/2013 Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 30/11/2014 Délka projektu v měsících: 18,0 Cíle projektu: Hlavní cíl projektu se odvíjí od vize společnosti: "Poskytovat zákazníkům kvalitní speciální izolační skla a související služby“. Nezbytnou podmínkou pro zajištění tohoto cíle jsou kvalitní a efektivně pracující zaměstnanci, pro které je nutný další profesní rozvoj. Cílem vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci projektu je rozvoj specifických znalostí a dovedností zaměstnanců dělnických a technických profesí (obsluha specifických výrobních linek na výrobu izolačních skel s teplým rámečkem technologií TrueWarm, specifického SW na přípravu a řízení výroby technologií TrueWarm včetně koordinace práce na automatizované lince a výstupní kontrole kvality). Aktivity projektu jsou taktéž zaměřeny na rozvoj měkkých dovedností.

5 Základní identifikace projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu: ,51Kč z toho prostředky z ESF: 85 % ,63 Kč z toho prostředky národního financování: 15 % ,88 Kč

6 Základní identifikace projektu
Klíčové aktivity projektu (KA): KA 01 - Řízení projektu KA 02 - Externí vzdělávací kurzy pro obsluhu výrobní linky a SW KA 03 - Externí vzdělávací kurzy měkkých dovedností

7 KA 01 – Řízení projektu Cílem KA je zabezpečit realizaci projektu, splnění cílů projektu a naplnění monitorovacích indikátorů, zajistit informovanost široké veřejnosti o realizaci projektu z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu OP LZZ. V rámci KA 01 budou řízeny a realizovány tyto činnosti: Výběr dodavatele/lů vzdělávacích služeb Nákup schváleného zařízení k zajištění realizace projektových aktivit Organizační zajištění vzdělávacích aktivit, komunikace s dodavateli a poskytovatelem Informační servis pro cílovou skupinu projektu Příprava školících prostor Zajištění zpětné vazby realizovaného vzdělávání Monitoring projektu (zpracovávání monitorovacích zpráv) a předcházení rizikům při realizaci projektu Členové realizačního týmu: Projektový manažer Koordinátor projektu Finanční manažer

8 KA 02 – Externí vzdělávací kurzy pro obsluhu výrobní linky a SW
V rámci této klíčové aktivity bude realizováno 7 kurzů specifického vzdělávání. Budou realizovány kurzy: Ovládání linky s technologií TrueWarm-výrobní postupy a pracovní úkony (1.linka) -18 osob (4denní) 2. Ovládání linky s technologií TrueWarm - výrobní postupy a pracovní úkony (2.linka) -17 osob (4denní) 3. Práce se SW na přípravu výroby produktu SUPER SPACER (1. linka) -17 osob (6denní) Práce se SW na přípravu výroby produktu SUPER SPACER (2. linka) -16 osob (6denní) Znalost ovládání Firmware pro SUPER SPACER T-Spacer Premium+(1. linka) -17osob (5denní) 6. Znalost ovládání Firmware pro SUPER SPACER T - Spacer Premium + (2. linka) -16 osob (5denní) Řízení a koordinace práce na automatizované lince, výstupní kontrola kvality -11 osob (8denní)

9 KA 03 – Externí vzdělávací kurzy měkkých dovedností
V rámci této klíčové aktivity budou realizovány 3 kurzy obecného vzdělávání. Budou realizovány kurzy: Manažerské dovednosti - 2 osoby (4denní kurz) 2. Prodejní dovednosti - základní - 1 osoba (2denní kurz) 3. Prodejní dovednosti - pokročilé - 1 osoba (2denní kurz)

10 Popis a způsob zapojení cílové skupiny:
Zaměstnanci budou do projektu zapojeni formou aktivní účasti na teoretických i praktických vyučovacích blocích vzdělávacích aktivit, na kterých si budete pod vedením lektorů/trenérů osvojovat nové znalosti a dovednosti, které budete pod odborným dohledem aplikovat v praxi - ve svých výrobních prostorách, na výrobních zařízeních, na kterých pracujete nebo je budete uplatňovat ve svých pracovních postupech. Projektový manažer a Koordinátor vzdělávání budou ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci informovat s dostatečným předstihem účastníky o realizaci jednotlivých kurzů. Průběžně budou zasílány pozvánky na kurzy, bude sledována a vyhodnocována účast, aktivita a chuť aplikovat naučené znalosti a dovednosti do praxe. Součástí každého školení bude vyhodnocení a zpětná vazba s cílem vyhodnocení efektivnosti průběhu projektu a realizace jednotlivých kurzů. Účastníkům projektu firma umožní účast na školení, termíny aktivit projektu budou stanoveny tak, aby v minimální míře nenarušovaly pracovní či osobní plány zaměstnanců.

11 Závěr O dalším průběhu projektu Vás budeme informovat na našich webových stránkách, a výrobních poradách. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google