Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT „Okna technickým oborům dokořán“ registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/01.0018 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT „Okna technickým oborům dokořán“ registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/01.0018 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT „Okna technickým oborům dokořán“ registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/01.0018 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky

2 REALIZÁTOR PROJEKTU Krajská hospodářská komora kraje Vysočina

3 PARTNER PROJEKTU Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace

4 Období realizace projektu: 1. 2. 2012 – 30. 1. 2015 Doba trvání projektu: 36 měsíců Rozpočet projektu: 4 951 840,48Kč

5 SLOŽENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU  Manažer projektu  Věcný manažer  Odborný poradce a garant partnera  Koordinátor v okrese (4x)  Lektor metodicko-informačních seminářů (5x)  Věcný manažer partnera  Finanční manažer

6 CÍL PROJEKTU  Zlepšení podmínek pro výuku technických a řemeslných oborů na základních školách (ZŠ)  Zvýšení motivace žáků osmých a devátých tříd ZŠ ke vzdělávání v těchto oborech  Zlepšení uplatnitelnosti absolventů středních odborných a technických škol na trhu práce v Kraji Vysočina

7 CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU  Žáci druhého stupně (osmých a devátých tříd) základních škol a školských zařízení Kraje Vysočina  Pracovníci škol a školských zařízení v Kraji Vysočina  Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení v Kraji Vysočina

8 HLAVNÍ CÍLOVÁ SKUPINA Žáci druhého stupně ZŠ s nimiž projekt pracuje nejvíce a na něž jsou zaměřeny prakticky všechny aktivity projektu. Tato skupina je projektem oslovována a motivována tak, aby měla v průběhu projektu i po jeho ukončení k dispozici více informací a konkrétních postupů pro své rozhodování o budoucím studiu a profesní kariéře.

9 ZAPOJENÍ HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY DO PROJEKTU  V hodinách praktického vyučování na ZŠ  Exkurze do technicky zaměřených firem spojené s besedou s jejich zástupci (jednateli, personalisty, mistry)  Motivační dílny zručnosti - pod vedením učitelů odborných předmětů SŠ si žáci vyzkouší práci s konkrétním materiálem  Specializační dílny zručnosti - SŠ poskytnou učitele odborných předmětů a technickou podporu (dílny, materiál, polotovary), žáci vyrobí konkrétní výrobek

10 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 01 Virtuální okno technického oboru 02 Okno do praxe v technickém oboru 03 Okna do dílen zručnosti 04 Okna spolupráce otevřená

11 01 VIRTUÁLNÍ OKNO TECHNICKÉHO OBORU  Vytvoření virtuální videoprezentace10 vybraných technických oborů s vazbou na konkrétní SŠ a firmy  Doplněk výuky na základních školách  Obory: klempíř stavební výroby, nástrojař, operátor dřevařské a nábytkářské výroby, elektrikář, mechanik elektrotechnik, truhlář, obráběč kovů, zedník, instalatér a tesař

12 02 OKNO DO PRAXE V TECHNICKÉM OBORU  Vazba na „virtuální okno technického oboru“  Praktická návštěva firmy s předmětným oborem  Prohlídka firmy, jejích dílen a pracovišť („Jednou vidět je lepší, než stokrát slyšet“)  Beseda se zástupci firem – jednatelem, personalistou, mistry, dělníky (aktivní zapojení zástupců praxe)

13 03 OKNA DO DÍLEN ZRUČNOSTI  Návštěva vybrané střední odborné technické školy – získání přehledu o podmínkách studia  Žáci si obor (řemeslo) prakticky vyzkouší v „motivačních dílnách zručnosti“  Žáci si sami vyrobí jednoduchý výrobek ve „specializačních dílnách zručnosti“ pod dohledem učitelů odborných předmětů SŠ (využití dílen, materiálů a polotovarů SŠ)

14 04 OKNA SPOLUPRÁCE OTEVŘENÁ  Uspořádání 5 odborných seminářů zaměřených na technické vzdělávání a kariérové poradenství na ZŠ a SŠ  Shrnutí výsledků projektu za účasti zástupců všech zainteresovaných základních škol, středních škol a zaměstnavatelů

15 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY  Vytvoření nového inovativního produktu obsahujícího virtuální interaktivní prezentace (VIP) 10 technických oborů  Vytvoření metodických návodů pro praktické použití VIP při výuce na ZŠ a v hodinách odborných předmětů na SŠ  Vytvoření Metodické příručky pro výuku praktických činností  Podpoření 500 žáků ZŠ, kteří se aktivně zapojí do projektu (využijí VIP, navštíví firmy, SŠ, motivační a specializační dílny zručnosti)  Podpoření 50 účastníků odborných seminářů  Podpoření 15 osob – poskytovatelů služeb (lektorů odborných seminářů a učitelů)

16 HLAVNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU Pro cílovou skupinu žáků ZŠ:  Získání kvalitních informací o struktuře technických a řemeslných oborů v Kraji Vysočina  Získání aktuálních informací přímo z firem o možnostech a podmínkách uplatnění v technických oborech  Poznání vlastních dovedností a předpokladů pro zdárné studium, jakož i bližší poznání obsahu a náročnosti studia těchto oborů na středních odborných technických školách  Umožnění lepšího kontaktu s reálným pracovním prostředím, reálnými pracovními podmínkami a získání konkrétních informací o možnostech následného uplatnění na trhu práce

17 HLAVNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU Pro cílovou skupinu pedagogických pracovníků:  Získání větších kontaktů s reálným pracovním prostředím a získání důležitých kontaktů z odborného podnikatelského prostředí  Umožnění podílet se na tvorbě systému práce se žáky ve vztahu k technickým oborům a řemeslům  Získání kvalitnějších podkladů pro kariérní poradenství na školách a zlepšení jeho praktické realizace  Zvýšení kvalifikace pro praktickou výuku odborných předmětů

18 PŘIDANÁ HODNOTA PROJEKTU  Vytvoření systematického propojení linky základní škola – střední škola – zaměstnavatel  Probudí zájem žáků o technické obory a zprostředkovaně napomůže i ke změně pohledu rodičů a veřejnosti vůbec na technické a řemeslné obory  Přispěje ke zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech v Kraji Vysočina

19 Děkuji za pozornost Miloslav Vytasil Manažer projektu


Stáhnout ppt "PROJEKT „Okna technickým oborům dokořán“ registrační číslo: CZ.1.07/1.1.36/01.0018 Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím."

Podobné prezentace


Reklamy Google