Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘEMESLO OČIMA ŽÁKŮ Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. 3. 2012 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘEMESLO OČIMA ŽÁKŮ Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. 3. 2012 1."— Transkript prezentace:

1 ŘEMESLO OČIMA ŽÁKŮ Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. 3. 2012 1

2 Informace o projektu Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7. 1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 01 Název výzvy: Plzeňský kraj – Výzva č. 1 pro GP – oblast podpory 1.1 Typ projektu: grantový Období realizace: 1. 3. 2012 – 28. 02. 2014 Realizátor projektu: PYRGOS, spol. s. r. o Vedoucí projektu: Ing. Zdeněk Mužík Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. 3. 20122

3 CÍLE PROJEKTU Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. - Zvýšení zájmu žáků o vybrané řemeslné obory - Podpoření studia technických a řemeslných oborů - Podpoření výuky pracovních činností na ZŠ - Propojení ZŠ se SŠ - Podpora žáků v samostatné práci 1. 3. 20123

4 VÝSTUPY PROJEKTU Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  1.190 oslovených žáků ZŠ (7-9 ročníky)  52 podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání ( práce s kamerou, exkurze, besedy, pracovní listy)  5 odborných modulů (elektrotechnika, stavebnictví, agropodnikání, potravinářství, výroba a dekorace keramiky)  DVD dále exkurze, besedy, stáže ve firmách, workshopy 1. 3. 20124

5 AKTIVITY PROJEKTU Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. Příprava a zpracování odborných modulů -Návrh, tvorba a tisk odborných modulů zaměřených na jednotlivé obory a profese. -Návrh a rozpracování úkolu pro žáky – zohlednění dvou ročníků (7.,8.třída). -Vytvoření pracovních listů. - Workshopy. Podílí se: vedoucí projektu, manažer věcných aktivit, koordinátor pracovních skupin, koordinátor aktivit pro žáky, vedoucí odborné skupiny, členové odborných skupin, profesní odborníci, vedoucí profesní skupiny ČASOVÝ PLÁN: 3- 12/2012 1. 3. 20125

6 2. Exkurze Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. -30 zrealizovaných exkurzí. - Účast 5 škol zapojených v projektu + 6 škol mimo projekt - Exkurze ve firmách. - Exkurze ve středních školách – diskuze s žáky SŠ. - Aktivita probíhá v době školního vyučování. - Doprava zajištěna Podílí se: vedoucí projektu, manažer věcných aktivit, koordinátor aktivit pro žáky, koordinátor pracovních skupin, vedoucí profesní skupiny, profesní odborníci, vedoucí odborných skupin, členové odborné skupiny Prezenční listiny, fotodokumentace, souhlasy rodičů ČASOVÝ PLÁN: 5/2012 – 12/2013 1. 3. 20126

7 3. Stáže žáků ve firmách Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. - 5 stáží - V zapojených firmách proběhne krátká stáž, při které žáci získají ucelené informace o potřebných znalostech a dovednostech pracovníka na konkrétní pozici. - Informace získané ve firmách žáci zpracují a převedou do prezentací. - Finanční zajištění stáží. - Doprava zajištěna. Podílí se: vedoucí projektu, manažer věcných aktivit, finanční manažer, koordinátor aktivit pro žáky, vedoucí profesní skupiny, koordinátor pracovních skupin, profesní odborník, členové odborných skupin ČASOVÝ PLÁN: 10- 11/2012 1. 3. 20127

8 4. Realizace odborných modulů -kroužky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. - Plnění odborných úkolů připravených pro žáky 7. a 8. ročníků. -7. ročníky – v prostorách ZŠ. - 8. ročníky – v prostorách SŠ. - Forma kroužků, možno propojit s výukou – diskuze - Práce s kamerou, vytvoření DVD „třídní kniha“, fotodokumentace Podílí se: vedoucí projektu, manažer věcných aktivit, finanční manažer, členové odborné skupiny, koordinátor aktivit pro žáky, koordinátor pracovních skupin, vedoucí profesní skupiny ČASOVÝ PLÁN: 12/2012 – 5/2013 1. 3. 20128

9 5. Řemeslo očima žáků (přenos informací – žáci žákům) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. - Realizace 25 besed na ZŠ (zapojených v projektu i mimo nich) - žáci představují řemeslo žákům - odborný dozor – profesní odborník - prezentace, film - miniškolení mediálních dovedností Prezenční listiny, fotodokumentace Podílí se: vedoucí projektu, manažer věcných aktivit, finanční manažer, profesní odborník, koordinátor aktivit pro žáky, vedoucí profesní skupiny, vedoucí odborné skupiny ČASOVÝ PLÁN: 4/2013 – 1/2014 1. 3. 20129

10 Projektový tým Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  vedoucí projektu  manažer věcných aktivit  finanční manažer  koordinátor pracovních skupin  koordinátor aktivit pro žáky  vedoucí profesní skupiny  profesní odborník - 5  vedoucí odborné skupiny – 5  člen odborné skupiny - 30 1. 3. 201210

11 VEDOUCÍ PROJEKTU Ing. Zdeněk Mužík, muzik@pyrgos.cz, 775 854 701 MANAŽER VĚCNÝCH AKTIVIT Lenka Vaňková, Dis., vankova@pyrgos.cz 602 116 478 FINANČNÍ MANAŽER Radka Přibáňová, pribanova@pyrgos.cz, 775 325 416 KOORDINÁTOR PRACOVNÍCH SKUPIN Bc. Lenka Pavlíčková, pavlickova@pyrgos.cz 775 892 587 komunikuje především s vedoucími odborných skupin, zajišťuje hladký průběh přípravy a zpracování jednotlivých modulů, zajišťuje termíny besed na ZŠ, zpracovává harmonogram besed a stážímuzik@pyrgos.czvankova@pyrgos.czpribanova@pyrgos.czpavlickova@pyrgos.cz Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. 3. 201211

12 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KOORDINÁTOR AKTIVIT PRO ŽÁKY Zdena Urbanová, urbanova@pyrgos.czurbanova@pyrgos.cz Komunikace s firmami, zajištění exkurzí, kroužků na SŠ, komunikace se ZŠ – aktivity žáků a termíny, vyhledává spolupráci dalších ZŠ VEDOUCÍ PROFESNÍ SKUPINY Přímá komunikace s firmami, informace o vývoji uplatnění absolventů na trhu práce 1. 3. 201212

13 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PROFESNÍ ODBORNÍK - 5 Odborník z firmy, pomáhá s tvorbou úkolů, věnuje se žákům při exkurzi, zajišťuje stáž ve „své“ firmě, doprovází žáky na besedy KA č.5 DPP, 100 hodin/projekt VEDOUCÍ ODBORNÉ SKUPINY – 5 Odborník ze SŠ, zajišťuje odbornost úkolů pro žáky, koordinuje „svoji“ pracovní skupinu, svolává workshopy, spolupracuje s členy skupiny na tvorbě pracovních listů. Vede žáky při praktické části plnění odborného úkolu ve výukových prostorách SŠ a ZŠ. DPČ, 40 hod/měsíc 1. 3. 201213

14 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. ČLEN ODBORNÉ SKUPINY – 30 Pedagogové,kteří se podílejí na tvorbě pracovních listů dle svého zaměření, pracují s žáky při práci s jednotlivými moduly, doprovází žáky na projektové aktivity – exkurze, stáže, kroužky. Jedná se o pedagogy, kteří vyučují: Matematiku, fyziku, ICT, cizí jazyk (angličtina, němčina),přírodovědu a výchovného poradce. DPP, 100hod/projekt, čerpání nerovnoměrné průběhu projektu 1. 3. 201214

15 Harmonogram projektu Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2012 KA123456789101112 1xxxxxxxxxx 2xxxxx 3xx 4x 1. 3. 201215

16 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2013 KA123456789101112 1xxx 2xxxxxxxx 4xxxxx 5xxxxxxx 1. 3. 201216

17 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2014 KA123456789101112 5x 1. 3. 201217

18 Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. 3. 201218


Stáhnout ppt "ŘEMESLO OČIMA ŽÁKŮ Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. 3. 2012 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google