Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moje volba – moje budoucnost CZ.1.07/1.1.02/02.0088 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt je spolufinancován Evropským sociálním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moje volba – moje budoucnost CZ.1.07/1.1.02/02.0088 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt je spolufinancován Evropským sociálním."— Transkript prezentace:

1 Moje volba – moje budoucnost CZ.1.07/1.1.02/02.0088 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 1

2 Informace o projektu Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7. 1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 02 Název výzvy: Jihomoravský kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 1. 1 Typ projektu: grantový Období realizace: 3. 5. 2010 - 30. 4. 2012 Realizátor projektu: ISŠ Sokolnice Vedoucí projektu: Ing. Oldřich Životský 2

3 Svaz průmyslu a dopravy ČR ESB Elektrické stroje a.s. WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 Partneři projektu: Realizátor projektu: Integrovaná střední škola Sokolnice 3

4 WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 Cíle projektu   Zvýšení zájmu žáků ZŠ o studium technických, řemeslných a službových oborů vhodným plošným představením jednotlivých oblastí a profesí v nich.  Realizací projektu přispět k systémovým změnám s celokrajským působením v přístupu propagace nedostatkových technických, řemeslných a službových profesí vůči žákům ZŠ a v neposlední řadě jejich rodičům, kteří tyto profese podceňují. 4

5 WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 Cílová skupina  Žáci 7 – 9. ročníků základních škol.  Pracovníci škol a školských zařízení – jedná se o ředitele, výchovné poradce a pedagogy základních a středních škol. 5

6 WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 Výstupy projektu  2 000 oslovených žáků 7 – 9. ročníků základních škol.  112 podpořených osob – pracovníci v dalším vzdělávání.  Katalog řemesel.  Jednotná metodika propagace.  Webový portál.  Motivační film.  2 konference a 7 workshopů.  Exkurze ve firmách – 60.  Besedy na základních školách – min.35.  Oborové dny – 14. 6

7 WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 NÁSTROJE K ZÍSKÁNÍ CÍLOVÉ SKUPINY 7 Exkurze Exkurze – reálný pohled na možné budoucí pracovní uplatnění na trhu práce. Besedy na základních školách Besedy na základních školách - představení oblastí a profesí v nich odborníkem z praxe. Oborové dny Oborové dny - praktické setkání žáků s profesí.

8 WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 8 OBLASTI PROPAGACE  STOJÍRENSTVÍ  STAVEBNICTVÍ  POTRAVINÁŘSTVÍ  DŘEVOVÝROBA, VÝROBA NÁBYTKU  OBLAST ELEKTRO  AUTODOPRAVA  SLUŽBOVÉ OBLASTI – GASTRO ODĚVNICTVÍ

9 WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 9 BESEDY Besedy na ZŠ jsou vcelku běžnou školní záležitostí, avšak inovativním prvkem bude představení a využití mnemotechnických pomůcek projektovým odborným pracovníkem. Cílem besedy je přiblížit žákům konkrétní oblast a některé profese v ní za účasti odborníka z praxe, který se bude snažit zaujmout žáky natolik, aby beseda byla postavená na volném rozhovoru, otázkách a odpovědích. Postupně bude součástí besedy práce s vytvořeným Katalogem řemesel, který bude pro účely této aktivity a prací s žáky v rámci projektu vytvořen. Ideální by bylo, kdyby besedy předcházely ostatním aktivitám (exkurze, Oborové dny), avšak z důvodu koordinace sedmi okresů ne všude toto bude možné.

10 WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 10 Realizátor  Kvalitní komunikace realizátor (okresní asistent) – škola.  Zajištění programu včetně pomůcek.  Zajištění odborníka z praxe.

11 WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 11 Škola  Zajištění souhlasu rodičů žáků.  Kvalitní komunikace škola – realizátor (okresní asistent).  Zajištění prostor pro konání besed – učebna s možností volného rozestavění lavic, technické zajištění – dataprojektor, promítací plátno.  Zajištění předem domluveného počtu žáků, kteří se besedy zúčastní.  Vyplnění prezenční listiny.  Příprava žáků na besedu – předání informace o zaměření besedy, příprava otázek, příklady v rodině.  Práce s žáky po ukončení besedy, zpětná vazba.

12 WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 12 EXKURZE Cílem této aktivity je ukázat žákům výrobní procesy co nejvíce z blízka, ukázat nejen moderní, ale také starší provozy, aby žáci mohli srovnávat vývoj v daných oblastech, ukázat jim i zákulisí firmy – tzn. školící místnosti, jídelny, šatny, měli by poznat administrativní prostory, pokud to firma a možnosti dovolí. Exkurze by měla být vedena především odborníkem, který bude mít přehled nejen o výrobních procesech, ale také o postavení zaměstnanců ve firmě, budoucnost firmy, požadavky na zaměstnance apod. Výstupem exkurze je poznání, jak může vypadat praxe.

13 WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 13 Realizátor   Kvalitní komunikace – realizátor (okresní asistent) – firma – škola.  Zajištění dopravy účastníků tam i zpět.  Zajištění kvalitního průvodce, který bude předem seznámen s požadavky odborné exkurze.  Seznámení s bezpečností práce a zajištění dodržování bezpečnosti během exkurze.  Motivace žáků k pozornosti, příprava dotazů.  Rozloučení. Nepodceňovat žáky a nevodit je na nic neříkající pracoviště. Je vhodné také zjistit, zda někdo z žáků obor zná, pokud ano, zapojit ho do výkladu.

14 WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 14 Škola   Zajištění souhlasu rodičů žáků.  Spolupráce s realizátorem (okresními asistenty při hledání vhodných termínů.  Spolupráce při zajištění Prezenčních listin.  Příprava žáků na vlastní akci – na jaké téma exkurze bude, seznámení se s firmou na webových stránkách, příprava otázek.  Doprovod žáků na exkurzi.  Práce s žáky po ukončení akce – zpětná vazba.

15 WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 15 OBOROVÉ DNY Úkolem a vlastně cílem Oborového dne je praktické seznámení žáků s řemeslem a konkrétní profesí. Aktivity se účastní žáci v doprovodu pedagoga. Osobně si vyzkouší konkrétní práci, pracují s konkrétními pracovními nástroji a přístroji, a na základě odborného vedení získají představu o tom, jaká řemesla jsou obsažena v jednotlivých oblastech, které jsou projektem propagovány. Na závěr Oborového dne by si žák měl odnést drobný vlastní výrobek. Kvalitním nastavením a vlastní realizací Oborového dne může žák zjistit, zda má pro daný obor předpoklady manuální i osobnostní, zda mu je řemeslo blízké či nikoli.

16 WORKSHOP 25. 10. 2010 16 Realizátor   Vhodný výběr místa realizace.  Zajištění dopravy žáků a jejich doprovodu na místo realizace akce.  Kvalitní spolupráce se zaměstnavateli a středními školami v jednotlivých regionech Jihomoravského kraje.  Kvalitní komunikace - realizátor ( asistent v okrese ) – základní škola – střední škola – zaměstnavatel.  Odborná příprava jednotlivých pracovišť – zajištění obsahové náplně, dodržení bezpečnostních pravidel, zajištění ochranných pomůcek ve spolupráci s firmou či střední školou.

17 WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 17 Škola   Zajištění souhlasu rodičů žáků.  Sestavení skupiny žáků – ideální počet 20.  Pomoc při zajištění Prezenčních listin.  Kvalitní příprava žáků na akci ještě před vlastní realizací – seznámení s oblastí, motivace k práci, připomenutí vhodného oblečení.  Práce s žáky po skončení akce - zpětná vazba.

18 WORKSHOP 25. 10. 2010 18   Veškeré aktivity jsou založeny na dobrovolnosti žáků.  Nerozhodujte o vhodnosti oblasti za žáky, dejte jim možnost získat co nejvíce informací.  Snažte se co nejvíce žáky na akci motivovat – lépe se do připravených aktivit zapojí.  Upozorněte žáky na vhodnost oblečení – toto může být příčinou neochoty se zapojit do aktivit.  Informujte rodiče o účasti žáků na projektových aktivitách a možnosti zúčastnit se Oborových dní.

19 Děkujeme za pozornost a těšíme se na spolupráci s Vámi Za projektový tým Ing. Oldřich Životský – vedoucí projektu - 602 789 755 Ing. Eva Dařenová – koordinátor projektu - 602 570 113 Mgr. Milada Poledňáková – PR specialista - 724742622 Lenka Vaňková – metodik projektu - 602 116 478 Eliška Čerňanská – odborný pracovník - 777 670 549 Lukáš Pilát – asistent pro okres Hodonín – 775 610 513 WORKSHOP 25. 10. 2010 WORKSHOP 25. 10. 2010 19


Stáhnout ppt "Moje volba – moje budoucnost CZ.1.07/1.1.02/02.0088 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt je spolufinancován Evropským sociálním."

Podobné prezentace


Reklamy Google