Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podpora učňovského školství v Olomouckém kraji PaedDr. Iveta Stonawská Mgr. Miroslava Utíkalová Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podpora učňovského školství v Olomouckém kraji PaedDr. Iveta Stonawská Mgr. Miroslava Utíkalová Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého."— Transkript prezentace:

1 Podpora učňovského školství v Olomouckém kraji PaedDr. Iveta Stonawská Mgr. Miroslava Utíkalová Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého kraje listopad 2009

2 Podpora učňovského školství v Olomouckém kraji vychází ze základního strategického dokumentu v oblasti školství – Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje (DZ).

3 Olomoucký kraj se v DZ mimo jiné zavázal:  ponechat segment učňovského školství v rozsahu potřeb trhu práce a regionu;  ve spolupráci s Hospodářskou komorou podporovat programy zvyšující kvalitu učňů a prestiž řemesla;  podporovat veškeré aktivity vedoucí ke zvýšení počtu žáků v učňovském školství v oborech perspektivních na trhu práce;

4  podporovat víceoborové (dvou až tříoborové) třídy nedostatkových učebních oborů na trhu práce;  zlepšit vybavenost a podmínky pro studium (budování odborných učeben atd.).

5 V Programovém prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období 2008 – 2012 je jednou z priorit podpora učňovského školství spočívající v:  zavedení motivačních stipendií pro žáky učebních oborů v souladu s požadavky trhu práce;  otevírání takových oborů a v takovém rozsahu, který zajistí požadovanou pracovní sílu.

6 Podpora učebních oborů požadovaných trhem práce v Olomouckém kraji spočívá především v:  projednávání struktury a kapacity oborů středních škol v poradních orgánech kraje;  podpoře zařazování učebních oborů do vzdělávací nabídky škol;  odmítnutí trendu MŠMT ČR týkajícího se podpory gymnázií a všeobecného vzdělávání ( proto má OK nejméně lyceí v ČR a nejvíce žáků v učebních oborech v moravských krajích);

7  zachování nabídky učebních oborů;  podpoře projektů spolufinancovaných z ESF zaměřených na učňovské školství;  podpoře projektů realizovaných z rozpočtu Olomouckého kraje (vznik např. vzdělávacího centra v Moravských železárnách);  zajištění provázanosti vzdělávací nabídky s požadavky trhu práce vzájemným dialogem s Hospodářskou komorou OK;

8  změně struktury prezentačních výstav oborů vzdělání SŠ a VOŠ - součástí výstav bude i prezentace zaměstnavatelů a konference s výchovnými poradci na téma „Požadavky trhu práce“;  přípravě projektů zaměřených na učňovské školství v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1;  zavedení motivačních stipendií pro žáky oborů z oblasti stavebnictví, strojírenství, energetiky a potravinářství.

9 Učňovská stipendia  finanční příspěvek žákům vybraných učebních oborů bude poprvé poskytován od školního roku 2010/2011  finanční příspěvek bude poskytován dle Pravidel pro poskytování učňovských stipendií Olomouckého kraje  ředitelé středních škol všech zřizovatelů byli informováni o schválení Pravidel a postupu pro poskytování učňovských stipendií Olomouckého kraje

10 Obory určené k podpoře Seznam oborů určených k podpoře pro školní rok 2010/2011:  Strojní mechanik (Zámečník)  Obráběč kovů  Klempíř (Klempíř - strojírenská výroba, Klempíř – stavební výroba)  Klempířské práce ve stavebnictví  Zedník (Zedník, Obkladač)  Zednické práce  Tesař  Elektrikář (Elektrikář – slaboproud)

11  Elektrikář – silnoproud  Nástrojař  Truhlář  Truhlářské práce  Strojírenské práce (Zámečnické práce ve stavebnictví)  Malíř a lakýrník (Malíř)  Malířské a natěračské práce (malířské, lakýrnické a natěračské práce)  Řezník – uzenář  Pekař

12 Děkujeme za pozornost. Kontakty: i.stonawska@kr-olomoucky.cz m.utikalova@kr-olomoucky.cz


Stáhnout ppt "Podpora učňovského školství v Olomouckém kraji PaedDr. Iveta Stonawská Mgr. Miroslava Utíkalová Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Olomouckého."

Podobné prezentace


Reklamy Google