Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Přírodní vědy moderně a interaktivně“ „Natural Sciences in Modern and Interactive Way“ Město Orlová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Přírodní vědy moderně a interaktivně“ „Natural Sciences in Modern and Interactive Way“ Město Orlová."— Transkript prezentace:

1 „Přírodní vědy moderně a interaktivně“ „Natural Sciences in Modern and Interactive Way“ Město Orlová

2 2 Název globálního grantu: CZ.1.07/1.1.24, ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI II Název operačního programu: Registrační číslo projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.24/010104 Příjemce projektu: MĚSTO ORLOVÁ Zahájení projektu: 14. 02. 2012 Ukončení projektu: 31. 12. 2014 Celkové způsobilé náklady projektu: 13 801 045,84 Kč

3 3 CÍL PROJEKTU  Inovace výuky ve čtyřech základních školách ve městě  Volnočasové aktivity v Domě dětí a mládeže – „Učíme se pozorováním“  Tvorba inovativních výukových materiálů pro potřeby žáků a učitelů  Podpora talentovaných žáků v přírodovědné oblasti, zejména formou zájmového vzdělávání  Podpora slabých žáků v přírodovědné gramotnosti  Exkurze zaměřené na výukové téma  Vzájemná kooperace jednotlivých subjektů v oblasti běžné výuky a volnočasových aktivit  Rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků ve Městě Orlová

4 4 ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

5 5

6 6

7 7

8 8 REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU Manažerské pozice:

9 9 REALIZAČNÍ TÝM PROJEKTU KOORDINÁTOŘI (5) PARTNERSKÝCH ŠKOL Tvůrci pracovních listů (cca 30 učitelů) Metodik příprav laboratorních prací (cca 30 učitelů) Pedagog a metodik volného času (7 pedagogů DDM) Pozice partnerů projektu:

10 10 PARTNEŘI PROJEKTU Základní škola Orlová - Lutyně K. DVOŘÁČKA 1230 okres Karviná, příspěvková organizace WWW.zsdvoracka.cz Základní škola Orlová - Lutyně K. DVOŘÁČKA 1230 okres Karviná, příspěvková organizace WWW.zsdvoracka.cz Zapojení v projektu:  inovace výuky ve dvou přírodovědných oblastech (zapojení: fyzika, matematika),  implementace nově vytvořených výukových materiálů a didaktických pomůcek do výuky, individuální práce s nadanými a slabými žáky v rámci školy,  podpora volnočasových aktivit „Učíme se pozorováním“,  koordinace sekce MATEMATIKY.

11 11 PARTNEŘI PROJEKTU Základní škola Orlová - Lutyně MLÁDÍ 726 okres Karviná, příspěvková organizace www.skolamladi.cz Základní škola Orlová - Lutyně MLÁDÍ 726 okres Karviná, příspěvková organizace www.skolamladi.cz Zapojení v projektu:  inovace výuky ve třech přírodovědných oblastech (zapojení: fyzika, chemie, matematika),  implementace nově vytvořených výukových materiálů a didaktických pomůcek do výuky,  individuální práce se slabými žáky, celoměstská působnost - metodická činnost pro ostatní školy,  podpora volnočasových aktivit „Učíme se pozorováním“,  koordinace sekce FYZIKY.

12 12 PARTNEŘI PROJEKTU Základní škola Orlová - Lutyně U KAPLIČKY 959 okres Karviná, příspěvková organizace www.zsukaplicky.cz Základní škola Orlová - Lutyně U KAPLIČKY 959 okres Karviná, příspěvková organizace www.zsukaplicky.cz Zapojení v projektu:  inovace výuky ve dvou přírodovědných oblastech (zapojení: fyzika, chemie),  implementace nově vytvořených výukových materiálů a didaktických pomůcek do výuky,  podpora volnočasových aktivit „Učíme se pozorováním“,  exkurze,  koordinace sekce CHEMIE.

13 13 PARTNEŘI PROJEKTU Základní škola Orlová - Lutyně ŠKOLNÍ 862 okres Karviná, příspěvková organizace www.zsskolni.org Základní škola Orlová - Lutyně ŠKOLNÍ 862 okres Karviná, příspěvková organizace www.zsskolni.org Zapojení v projektu:  inovace výuky ve všech přírodovědných oblastech (zapojení: fyzika, chemie, biologie, matematika),  implementace nově vytvořených výukových materiálů a didaktických pomůcek do výuky,  individuální práce s talentovanými žáky, celoměstská působnost - metodická činnost pro ostatní školy,  podpora volnočasových aktivit „Učíme se pozorováním“,  exkurze,  koordinace sekce MATEMATIKY.

14 14 PARTNEŘI PROJEKTU Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace www.ddmorlova.cz Dům dětí a mládeže, Orlová, příspěvková organizace www.ddmorlova.cz Zapojení v projektu:  činnost volnočasových aktivit v oblasti biologie,  podpora talentovaných žáků formou  přírodovědných kroužků,  aktivity pro všechny žáky orlovských ZŠ, „Učíme se pozorováním“,  exkurze.

15 15 KLÍČOVÁ AKTIVITA - 01 „Tvorba inovativních výukových materiálů v přírodovědné oblasti“  Tvorba výukových materiálů  Implementace do výuky ve všech zúčastněných školách  Zpracování 19 souborů, rozdělených do oblastí a ročníků  Jeden soubor = nejméně 15 oboustranných listů A 4  JEDNOTNÁ GRAFICKÁ ÚPRAVA MATERIÁLŮ  PRAVIDLO: každé téma musí být ověřeno ve výuce  ZAJIŠTĚNÍ KVALITY: oponent nesmí být tvůrce daného tématu

16 16 KLÍČOVÁ AKTIVITA - 01 CHEMIE 2 SOUBORY pro 8. a 9. ročník CHEMIE 2 SOUBORY pro 8. a 9. ročník FYZIKA 4 SOUBORY pro 6. až 9. ročník FYZIKA 4 SOUBORY pro 6. až 9. ročník BIOLOGIE 4 SOUBORY pro 8. až 9. ročník BIOLOGIE 4 SOUBORY pro 8. až 9. ročník MATEMATIKA 9 SOUBORŮ pro 1. až 9. ročník MATEMATIKA 9 SOUBORŮ pro 1. až 9. ročník

17 17 KLÍČOVÁ AKTIVITA - 01 ROZSAH ZAPOJENÍ:  ZŠ K. DVOŘÁČKA 1230 - matematika a fyzika  ZŠ U Kapličky 959 - fyzika a chemie  ZŠ Mládí 726 - matematika, fyzika a chemie  ZŠ Školní 862 - matematika, fyzika, chemie, biologie HARMONOGRAM:  2012 - průběžná tvorba + ověřování  2013 - průběžná tvorba + ověřování, grafická úprava, tisk implementace  2014 - grafická úprava, tisk, implementace CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 3 517 000,- Kč

18 18 KLÍČOVÁ AKTIVITA - 02 „Podpora přírodovědných talentů“  Realizace formou celoměstské podpory soustředěné v ZŠ Školní 862  FORMA: kroužky, zájmové útvary otevřené všem žákům orlovských škol  Činnost kroužků 1 x týdně minimálně 2 vyučovací hodiny  CÍL: prostřednictvím soutěží a her vyhledávat přírodovědné talenty  Rozšíření vzdělávacích možností nadaných žáků

19 19 KLÍČOVÁ AKTIVITA - 02 ROZSAH ZAPOJENÍ:  ZŠ K. DVOŘÁČKA 1230 - kroužky M a F, pouze pro vlastní žáky školy  ZŠ U Kapličky 959, ZŠ Mládí 726 - aktivita nebude probíhat v těchto školách, žáci budou směřovat k partnerským školám  ZŠ Školní 862 - celoměstská podpora nadaných žáků, kroužky zaměřené na M, F, CH a Bi.  DDM - podpora přírodovědných kroužků v oblasti Bi, v rámci volnočasových aktivit HARMONOGRAM:  2012 - otevření kroužků pro talentované žáky  2013, 2014 - realizace kroužků CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 1 848 000,- Kč

20 20 KLÍČOVÁ AKTIVITA - 03 „Podpora slabých žáků v přírodovědné gramotnosti“  Realizace formou celoměstské podpory soustředěné v ZŠ Mládí 726  Metodická pomoc ostatním školám v přístupu ke slabým žákům  Individuálně vzdělávací přístup k žákům  Přizpůsobení se tempu a schopnostem žáka  Využívání různých specifických metod a forem práce  Spolupráce se speciálním pedagogem  Práce se žáky ve všech oblastech – M, F, CH a Bi

21 21 KLÍČOVÁ AKTIVITA - 03 ROZSAH ZAPOJENÍ:  ZŠ K. DVOŘÁČKA 1230 - zapojení v oblasti M, pouze pro vlastní žáky školy  ZŠ U Kapličky 959, ZŠ Školní 862 a DDM - aktivita zde nebude probíhat, žáci budou směřovat k partnerským školám  ZŠ Mládí 726 - celoměstská podpora, metodická pomoc ostatním školám, kroužky zaměřené na M, F, CH a Bi. HARMONOGRAM:  2012 - 2014 - výběr žáků a realizace aktivit vedoucích podpoře slabých žáků CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 1 421 000,- Kč

22 22 KLÍČOVÁ AKTIVITA - 04 „Učíme se pozorováním“  Touha učitelů a žáků po přírodovědném bádání  Využití moderních didaktických pomůcek a praktické zážitky v terénu  Nejvýraznější propojení oblastí M, F, CH A Bi  Realizace exkurzí do zajímavých lokalit, vybraných podniků a zajímavých míst – zapojí se ZŠ 862, 959, DDM  Realizace volnočasových aktivit v oblasti Bi

23 23 KLÍČOVÁ AKTIVITA - 04 ROZSAH ZAPOJENÍ:  Všechny partnerské organizace  Město Orlová – nákup a zařízení moderních didaktických pomůcek, instalace zařízení, materiální vybavení škol HARMONOGRAM:  2012 - 2014 – realizace aktivit CELKEM ZPŮSOBILÉ VÝDAJE: 3 072 400,- Kč

24 24 ZÁVĚR Všem partnerským školám přejí úspěšnou realizaci manažeři projektu Zpracovala: Ing. Pavlína Kucharczyková, v Orlové dne 14. 02. 2012


Stáhnout ppt "„Přírodní vědy moderně a interaktivně“ „Natural Sciences in Modern and Interactive Way“ Město Orlová."

Podobné prezentace


Reklamy Google