Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

   

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "   "— Transkript prezentace:

1    

2 ZELENÝ KOMPAS Představení projektu Jan Šamata Cheb 20.4.2011 VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

3 ZELENÝ KOMPAS Základní informace o projektu Název projektu: Zelený kompas Žadatelem projektu je Okresní hospodářská komora Cheb Čerpáme z OP č. 7.1. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt běží od 1.3. 2011 do 30.06. 2012 tzn. 16 měsíců Místem realizace je Karlovarský kraj Celkové způsobilé náklady projektu jsou 3 254 131Kč. Partneři projektu: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Hospodářská a sociální rada Sokolovska VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

4 ZELENÝ KOMPAS Hlavní cíl projektu • Zajištění dlouhodobého rozvoje environmentálních znalostí a dovedností žákům ZŠ a SŠ KK ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. • Zaměření na komplexnost rozvoje EVVO ve všech dotčených oblastech. • Realizace řady inovativních opatření s apelem na zavádění progresivních forem výuky EVVO ve školách, včetně jejich pilotního ověření. VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

5 ZELENÝ KOMPAS Dílčí cíle projektu • vytvoření strategického partnerství k podpoře rozvoje EVVO ve školách s využitím poznatků z praxe • zpracování metodického materiálu pro zavádění nových forem výuky EVVO do škol • tvorba inovativních výukových materiálů a prostředků pro nové formy výuky EVVO • vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol v nových metodách výuky EVVO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

6 ZELENÝ KOMPAS • zavádění nových výukových metod EVVO do škol včetně jejich pilotního ověření, zajištění souladu se ŠVP • realizace dalších aktivit podporujících zájem žáků o životní prostředí (motivační přednášky, školní soutěže) • tvorba a realizace materiálů a e-learningových kurzů pro výuku cizích jazyků žáků v oblasti EVVO - jazykové mutace e-learningu a Zelených zpráv VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

7 ZELENÝ KOMPAS Aktivity a výstupy projektu Aktivita: Tvorba metodiky a výukových materiálů pro zavádění nových forem výuky EVVO • metodický materiál • e-learningové kurzy • výukový materiál Zelený kompas • vzdělávací web pro oblast EVVO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

8 ZELENÝ KOMPAS Aktivita: zavádění nových forem výuky do škol, podpora zájmu žáků o EVVO • 1200 žáků ZŠ a SŠ podpořených v počátečním vzdělávání • 24 pedagogů základních a středních škol podpořených v dalším vzdělávání • 5 nových výukových materiálů Zelené zprávy • workshopy pro pedagogy VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

9 ZELENÝ KOMPAS Důvody realizace projektu • obtížná orientace v množství informací, absence přehledných a srozumitelných návodů a postupů v EVVO • nedostatečné využití moderních komunikačních technologií a s nimi spjatých atraktivních forem výuky • neexistence strategického partnerství v EVVO v Karlovarském kraji • nízká návaznost teorie a praxe • nedostatečné vnímání EVVO cílovými sk. jako průřezového tématu ŠVP VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

10 ZELENÝ KOMPAS Přínos projektu 1. Pro žáky SŠ a ZŠ • nastartování osobního vztahu a zodpovědnosti každého z žáků za kvalitu svého života a života svého okolí. • podporu uvědomění si péče o ŽP a jeho kvalitu. • přenos nabytých vědomostí a dovedností do praktického každodenního života. • motivace k vyššímu stupni vzdělání • Vyšší uplatnění na trhu práce VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

11 ZELENÝ KOMPAS 2. Pro pedagogické pracovníky SŠ a ZŠ • zvýšení znalostí a kompetencí v oblasti EVVO • průběžného získávání nových a aktuálních environmentálních informací • seznámení se s nabídkou nových metod výuky (metodický materiál) a didaktických postupů v EVVO • zajištění provázanosti mezi nabytými teoretickými znalostmi a praxí • přípravu na uplatňování env. výchovy a principů trvale udržitelného rozvoje (nejen) na úrovni školy VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

12 Harmonogram Tvorba metodiky a výukových materiálů pro zavádění nových forem výuky EVVO 1.3. 2011- 31.8. 2011 Zavádění nových forem výuky do škol, podpora zájmu žáků o EVVO 1.9. 2011- 30.6.2012

13 ZELENÝ KOMPAS Cílová skupina • žáci základních a středních škol • 900 žáků 8.a 9. tříd 12 základních škol • 300 studentů 1.a 2. ročníků 3 středních škol. • pedagogičtí pracovníci základních a středních škol- vedlejší cílová skupina, • 18 pedagogů základních škol • 6 pedagogů středních škola VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

14 Realizační tým • Projektový manažer :Mgr. Jan Šamata • Manažer pro vzdělávání: Mgr. Pavel Janus • Finanční manažer:Ing. Lucie Bilopotocki • Administrativní pracovník :Jana Hadašová • 3 profesní odborníci pro tvorbu vzdělávacích produktů • 3 koordinátoři vzdělávacích aktivit • 24 profesních odborníků pro implementaci vzdělávacích aktivit • 1 odborník na přenos praktických zkušeností

15 ZELENÝ KOMPAS Školy zapojené do projektu Střední školy • Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov • Integrovaná střední škola Cheb • Střední odborná škola pedagogická, Gymnázium a VOŠ Karlovy Vary VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

16 ZELENÝ KOMPAS Základní školy • 2. Základní škola Cheb, Májová • Základní škola a mateřská škola Plesná • Základní škola Hranice • Základní škola Františkovy Lázně • Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

17 ZELENÝ KOMPAS • Základní škola Lomnice • Základní škola praktická a Základní škola speciální Kraslic • Základní škola Sokolov, Švabinského • Základní škola Sokolov, Křižíkova • ZŠ Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov • Základní škola Aš, Hlávkova • ZŠ a MŠ Oloví VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

18 ZELENÝ KOMPAS „ Každý člověk je o to lepší a ušlechtilejší, oč více si váží přírody. Kdo si váží přírody, ten ji miluje. Láska k přírodě by se měla vštěpovat dětem v rodinách i ve škole jako jedna z nejvzácnějších vlastností člověka.“ Jan Amos Komenský Děkuji Vám za pozornost VZDĚLÁVÁNÍ PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY ZAMĚŘENÉ NA ROZVOJ DOVEDNOSTÍ ŠETRNÝCH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ


Stáhnout ppt "   "

Podobné prezentace


Reklamy Google