Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výstupy projektu Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výstupy projektu Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Výstupy projektu Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu, registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/

2 Realizace projektu, projektoví partneři
Partnerství: VŠTE, VŠLG, VŠPJ a SPTV Rozpočet projektu: ,79 Kč

3 Cíle a realizace projektu
Inovace výstupů, metod hodnocení a výuky bakalářských programů VŠN Finalizace a ověření úprav studijních plánů spočívající v propojení profilu a obsahu s důrazem na výstupy z učení v souladu s dosavadními výstupy projektu Národního kvalifikačního rámce Zařazení moderních metod do výuky VŠTE a VŠTE – týmová a projektová výuka, aplikace on-line výuky

4 Cíle a realizace projektu
Příprava akademických pracovníků na moderní metody a postupy – metody hodnocení, důraz na hodnocení kompetencí Propojení kreditů se studijní zátěží modulů koncipovaných na výstupech z učení a vytvoření uceleného systému Pilotní aplikace poznatků v oblasti moderních postupů a metod stavby kurikula, metod výuky a hodnocení studentů: program Logistika, Ekonomika a management, Stavitelství Přenos poznatků mezi projektovými partnery a vyhodnocení zkušeností projektu

5 1.Příprava pracovníků na moderní metody a postupy v terciárním vzdělávání - výstupy
Listopad 2011 – Leden 2012 Připravení a seznámení AP, řídících pracovníků na úpravu obsahu studijních programů a metod v rámci svých akreditovaných programů prostřednictvím realizace seminářů: a) 2 dvoudenní semináře (VŠTE, VŠLG) – téma výstupy z učení, soustav kvalifikací, modulů a kredity

6 b) jednodenní společný seminář na téma Požadavky praxe – účast národních expertů, garantů oborů
c) seminář na téma Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání – účast národních a zahraničních expertů Realizace kurzů AJ - zvýšení jazykových kompetencí vyučujících pro pilotní výuku – IBW Metodická instrukce pro školy - Doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D., Mgr. Lenka Hrušková, PhD., Mgr. Jana Brcková

7 2. Individuální úpravy metod výuky a hodnocení studentů v rámci akreditovaných programů - výstupy
Duben 2012 – Březen 2013 Úprava vazby profilu a obsahu výuky - tvorba nových anotací Úprava metod výuky – související s popisem anotací, nové metody pro výuku a hodnocení v terciárním vzdělávání Realizace konzultací a workshopů Příprava AP k aplikaci poznatků

8 3. ON-LINE VÝUKA - VÝSTUPY
Duben 2012 – Březen 2013 Řešení moderní metody výuky – on-line výuky Navržení technického řešení Vznik místností pro on-line výuku na VŠTE a VŠLG (vysílací, přijímací místnost pro realizaci video-přenosů) Vznik vnitřních směrnic VŠTE a VŠLG - aplikace on-line výuky na VŠTE a VŠLG Metodika on-line výuky - prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Mgr. Jana Brcková

9 4. Pilotní ověření - výstupy
Březen 2013 – červenec 2013 Pilotní ověření upravených studijních plánů na modulárním principu mezi obory v rámci akreditací – využití moderních postupů a metod stavby kurikula Pilotní ověření za účasti studentů (VŠTE, VŠLG): Konstrukce staveb, Stavební management, Logistika Pilotní ověření on-line výuky formou video – přenosu (synchronní on-line výuka formou videokonferenční přednášky) u vybraných předmětů a) VŠTE: Mikroekonomie, Teorie systémů, Management b) VŠLG: Makroekonomie, Podnikové řízení I, Logistika ve stavebnictví Pilotní ověření projektové výuky – realizace IBW za účasti studentů VŠTE a VŠLG (týdenní stáž) – odborné konzultace s vyučujícími v Aj

10 5. Hodnocení zkušeností a přínosu projektu - výstupy
Červen 2013 – Leden 2014 Dosažené výstupy hodnoceny formou dotazníkového průzkumu (interní oponentura) u vybrané cílové skupiny Studentů (1 340 respondentů VŠTE, VŠLG) Pedagogů (29 respondentů VŠTE, VŠLG) Dosažené výstupy hodnoceny formou externí oponentury s využitím odborníků z praxe Výstupy z učení, změny metod výuky, vazby profilu a obsah výuky doc.PaedDr.Jaroslava Vašutová, Ph.D. Řešení on-line výuky včetně pilotního ověření – prof. PaePdDr. Iva Stuchlíková, CSc. .

11 Realizace workshopů - vyhodnocení projektu u jednotlivých zapojených škol, přínos projektu u VŠN
Informačního materiálu o výstupech učení, metodice výuky a metodice hodnocení - prof. PhDr. Alena Vališová, CSc. Vznik Informačního materiálu o návrhu, implementaci a realizaci on- line výuky - prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Mgr. Jana Brcková Realizace závěrečné konference projektu

12 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Výstupy projektu Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google