Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011."— Transkript prezentace:

1 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011 EVALUACE PROJEKTU DLE MODELU EXCELENCE EFQM Zpracováno pro workshop 18. 2. 2011 AUTOEVALUACE Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení (CZ.1.07/4.1.00/06.0014) Zpracovala: PhDr. Marie Bílová Střední škola sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odborná škola s.r.o.

2 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Kapacita: 100 žáků střední škola, 200 studentů vyšší odborná škola • Profilové zaměření střední školy: Sociální činnost ŠVP: S námi do světa tvořivosti a pomáhání ŠVP: Podnikání v sociálních službách • Profilové zaměření vyšší odborné školy Sociální práce a sociální pedagogika Personální řízení

3 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011 STUDENT – PRAXE – EXCELENCE • projekt je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky • realizace projektu v období leden 2010 – listopad 2011 Realizátor projektu Střední škola sociální a Vyšší odborná škola s.r.o. Dubí III – Pozorka

4 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011 Zaměření projektu: • Tvorba studijních materiálů se speciální didaktikou, která umožňuje efektivní samostudium • Zkvalitnění vyššího odborné ho vzdělávání • Pilotní ověření studijních materiálů odborníky z praxe a studenty VOŠ • Evaluace odborné praxe z pohledu potřeb studentů a sociálních partnerů se zaměřením na větší propojení teoretické a praktické výuky • Podnikání v sociálních službách

5 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 21.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011 Model excelence EFQM • 9 oblastí z toho 5 oblastí jsou předpoklady a 4 oblasti jsou výsledky Každá oblast má své dílčí kapitoly

6 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011 VEDENÍ • KULTURA VEDENÍ (angažovanost vedoucích pracovníků) • ROZVÍJENÍ PROCESŮ ŘÍZENÍ (analyzování a zlepšování) • ZÁKAZNÍCI A PARTNEŘI (vzájemné ovlivňování) • KULTURA CHOVÁNÍ VEDENÍ K LIDEM • MANAGEMENT ZMĚNY (identifikujeme a podporujeme organizační změny) Popis projektu v kapitolách: Inspirace studentů VOŠ napsat projekt (skupina studentů chtěla začít podnikat) Vedoucí pracovníci se angažují ve vzdělávání pro projektové manažery a získávají zkušenosti v realizaci projektů menšího rozsahu Podpora týmové práce zahrnutím do organizačního řádu pro příslušný rok (týmy jdou napříč organizačním řádem)

7 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011 POLITIKA A STRATEGIE • VZTAH STRATEGIE K SOUČASNOSTI A BUDOUCNOSTI (respektování současných a budoucích potřeb zainteresovaných partnerů) • PODKLADY PRO TVORBU STRATEGIE (musí vycházet z výzkumu, měření výkonnosti, externích posuzovatelů…) • POLITIKA A STRATEGIE ORGANIZACE JSOU ROZVÍJENY, PŘEZKOUMÁVÁNY A AKTUALIZOVÁNY • KLÍČOVÉ PROCESY ZAJIŠŤUJÍ PLNĚNÍ STRATEGIE Popis projektu v kapitolách: Informace o celorepublikových koncepční ch záměrech a promítnutí do života školy (výzkum VOŠ – červen 2010 – zadaný MŠMT, dokumenty k dalšímu vzdělávání a celoživotnímu učení…Strategie celoživotního učení z roku 2006 – NÚOV) Informace o průzkumech – co říkají naši sociální partneři z odborné praxe na organizaci odborné praxe studentů VOŠ, jak hodnotí plnění cílů odborného praktického vzdělávání samotní studenti Srovnání koncepce odborné praxe s koncepcí partnerské školy Informace o průzkumu u studentů dálkové formy vzdělávání Zjištění potřeb studentů VOŠ – upřednostnění distanční nebo prezenčního vzdělávání

8 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2009 Ukončení projektu: 30.11.2011 PRACOVNÍCI • LIDSKÉ ZDROJE JSOU PLÁNOVÁNY • ZNALOSTI LIDÍ A JEJICH ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI JSOU IDENTIFIKOVÁNY A ROZVÍJENY A UDRŽOVÁNY • LIDÉ JSOU PODPOROVÁNI K ANGAŽOVANOSTI A JSOU JIM DÁNY PRAVOMOCI • LIDÉ A ORGANIZACE SPOLU VEDOU DIALOG • LIDÉ JSOU UZNÁVÁNI, ODMĚŇOVÁNI A PEČUJE SE O NĚ Popis projektu v kapitolách: Analýza vzdělávacích potřeb pro realizaci projektu Vzdělávání v rámci projektu Využití odborného potenciálu žen na rodičovské dovolené Dělba rolí a pozic v rámci projektu

9 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2009 Ukončení projektu: 30.11.2011 PARTNERSTVÍ A ZDROJE • EXTERNÍ PARTNERSTVÍ JSOU ŘÍZENA • FINANČNÍ PROSTŘEDKY JSOU ŘÍZENY • BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLY JSOU ŘÍZENY • TECHNOLOGIE JSOU ŘÍZENY • INFORMACE A POZNATKY JSOU ŘÍZENY Popis projektu v kapitolách: Popis rozdělení rolí mezi partnery v projektu Popis využití ICT v projektu Prostředky a kanály komunikace mezi partnerskými organizacemi Využití vytvořených hodnot všemi partnerskými organizacemi

10 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011 PROCESY • PROCESY JSOU SYSTEMATICKY NAVRHOVÁNY A ŘÍZENY • PROCESY JSOU ZLEPŠOVÁNY A INOVOVÁNY, ABY VŠEM ZAINTERESOVANÝM STRANÁM PŘINÁŠELY HODNOTU • VÝROBKY A SLUŽBY JSOU NAVRHOVÁNY A VYVÍJENY NA ZÁKLADĚ POTŘEB A OČEKÁVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ • VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY JSOU ŘÍZENY A ROZŠIŘOVÁNY Popis projektu v kapitolách: Popis inovovaného procesu řízení odborné praxe Informace o pilotním ověřování studijních opor – vzdělávací proces Prohlubování komunikace při pracovních seminářích a konferencích (se studenty a se sociálními partnery)

11 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011 ZÁKAZNÍCI – VÝSLEDKY • MĚŘÍTKA VNÍMÁNÍ • MĚŘÍTKA VÝKONNOSTI Měřítka výkonnosti: studenti mají k dispozici 19 studijních opor se speciální didaktikou Měřítka vnímání: studenti hodnotí opory kladně

12 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011 LIDÉ – VÝSLEDKY Měřítka výkonnosti: proškoleno 19 pedagogů pro tvorbu studijních opor Měřítka vnímání: hodnocení vzdělávání samotnými pedagogy jako nezbytné a zároveň dostačující

13 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011 SPOLEČNOST – VÝSLEDKY Měřítka výkonnosti: možnost rozšíření kompetencí na trhu práce o podnikání v sociálních službách Měřítka vnímání: dobré hodnocení školy místní samosprávou s důrazem na přínos studijní opory zaměřené na institucionalizaci místního komunitního centra

14 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011 KLÍČOVÉ VÝSLEDKY VÝKONNOSTI • Sledujeme ty ukazatele, které jsou pro konkurenční prostředí školy důležité • Navýšení počtu studentů z důvodu zefektivnění vzdělávání • Zvýšení zájmu studentů dalšího vzdělávání

15 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011 DĚKUJI ZA POZORNOST 


Stáhnout ppt "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Název projektu: Student – praxe – excelence CZ.1.07/2.1.00/13.0005 Zahájení projektu: 01.01.2010 Ukončení projektu: 30.11.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google