Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor Evropských programů1 Priorita 3 OP RLZ Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje PhDr. Kateřina Pösingerová,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor Evropských programů1 Priorita 3 OP RLZ Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje PhDr. Kateřina Pösingerová,"— Transkript prezentace:

1 Odbor Evropských programů1 Priorita 3 OP RLZ Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. 30. října 2008 Odbor Evropských programů MŠMT

2 Odbor Evropských programů2 Základní informace o Opatření 3.2 Výzvy realizované v rámci Opatření 3.2:  - 1. výzva leden 2005  - 2. výzva prosinec 2005  - 3. výzva srpen 2006 Žádosti:  Celkem přijato žádostí: 398 za cca 2 miliardy Kč  Celkem financováno žádostí: 180 za 757 mil. Kč

3 Odbor Evropských programů3 Všeobecné zaměření projektů ESF  podpora zaměstnatelnosti a sociálního začleňování znevýhodněných jednotlivců  podpora podpůrných opatření k rozvoji systémů a struktur a k posilování kapacit poskytovatelů služeb pro cílové skupiny

4 Odbor Evropských programů4 Programy podpory Opatření 3.2  Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách (PpA)  Rozvoj učitelských studijních programů (PpB)  Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách (PpC)  Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje (PpD)

5 Odbor Evropských programů5 PpA - Zkvalitňování vzdělávání na vysokých školách v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů  prohloubení vnitřní diferenciace a zejména kvalitativního rozvoje bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, modulové uspořádání programů a realizace těchto studijních programů  spolupráce škol s odbornými pracovišti a s organizacemi zaměstnavatelů (při přípravě a realizaci studijních programů)  Zájem Konečných uživatelů: - podáno celkem žádostí: 180 - financováno: 88 projektů v celkové výši 410,5 mil. Kč

6 Odbor Evropských programů6 PpB - Rozvoj učitelských studijních programů  zkvalitnění učitelských studijních programů počátečního i dalšího vzdělávání a jejich realizace  zkvalitnění programů pedagogické způsobilosti pro absolventy vysokoškolských programů nepedagogického zaměření a jejich realizace  Zájem Konečných uživatelů: - podáno celkem žádostí: 78 - financováno: 43 projektů v celkové výši 167,2 mil. Kč

7 Odbor Evropských programů7 PpC - Rozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách  zkvalitnění a realizace rozšířené nabídky dalšího vzdělávání na vysokých školách v souladu s prosazováním aktivní politiky trhu práce  Zájem Konečných uživatelů: - podáno celkem žádostí: 106 - financováno: 35 projektů v celkové výši 117 mil. Kč

8 Odbor Evropských programů8 PpD - Rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje  tvorba a realizace programů dalšího vzdělávání zaměřeného na oblast věcného a finančního řízení, inovačního podnikání a podnikání ve výzkumu, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe, transfer technologií a osvojování si znalostí o ochraně duševního vlastnictví pracovníků z oblasti výzkumu a vývoje  Zájem Konečných uživatelů: - podáno celkem žádostí: 34 - financováno: 14 projektů v celkové výši 62,2 mil. Kč

9 Odbor Evropských programů9 Celková výše podpory v jednotlivých programech PpAPpBPpCPpD 49%24%19%8%  PpAZkvalitňování vzdělávání na vysokých školách  PpBRozvoj učitelských studijních programů  PpCRozvoj dalšího vzdělávání na vysokých školách  PpDRozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje

10 Odbor Evropských programů10 Nejčastější problémy realizace projektů  Podcenění administrativní stránky řešení projektů  Nedostatečně promyšlený tým realizátorů projektu  Nedostatečná komunikace mezi žadatelem a partnery projektu  Špatně nastavené indikátory

11 Odbor Evropských programů11 Méně časté problémy realizace projektů  Nedostatečně promyšlené aktivity projektu  Nedostatečně naplánované čerpání finančních prostředků

12 Odbor Evropských programů12 Nejčastější problémy při ukončování projektů  Nákup dalšího zařízení před skončením projektu  Úpravy kanceláří a výukových prostor ke konci projektu  Tisk nových studijních opor na konci projektu  Nákup nepřiměřených zásob kancelářských potřeb  Nepřiměřená výše odměn

13 Odbor Evropských programů13 Pozitivní stránky realizace projektů v rámci opatření 3.2  Realizace principu partnerství při přípravě a při řešení projektů  Příprava a pilotní ověření inovovaných studijních programů, včetně vytvoření studijních opor  Vytvoření nových kurzů celoživotního vzdělávání  Zájem vysokých škol o projektový způsob získávání finančních prostředků na výuku  Vznik projektových center na vysokých školách

14 Odbor Evropských programů14 Užitečné odkazy www.msmt.cz www.esfcr.cz www.strukturalni-fondy.cz Kontaktní adresa: Odbor Evropských programů MŠMT Karmelitská 7 Praha 1 email: esfprovs@msmt.czsfprovs@msmt.cz


Stáhnout ppt "Odbor Evropských programů1 Priorita 3 OP RLZ Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje PhDr. Kateřina Pösingerová,"

Podobné prezentace


Reklamy Google