Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výuka anglického jazyka s interaktivní tabulí a e-learningem •Začátek:1. 1. 2011 •Konec: 30. 6. 2012 •2 etapy: –Přípravná – 6 měsíců •1. 1. – 30. 6. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výuka anglického jazyka s interaktivní tabulí a e-learningem •Začátek:1. 1. 2011 •Konec: 30. 6. 2012 •2 etapy: –Přípravná – 6 měsíců •1. 1. – 30. 6. 2011."— Transkript prezentace:

1 Výuka anglického jazyka s interaktivní tabulí a e-learningem •Začátek:1. 1. 2011 •Konec: 30. 6. 2012 •2 etapy: –Přípravná – 6 měsíců •1. 1. – 30. 6. 2011 –Realizační – 12 měsíců •školní rok 2011–2012, tj. 1. 9. 2011 až 30. 6. 2012

2 Výuka anglického jazyka s interaktivní tabulí a e-learningem 3 aktivity: 1.Příprava techniky a podpora lidských zdrojů pro použití interaktivní tabule a e-learningu při výuce jazyků 2.Tvorba a aplikace sešitů pro interaktivní tabuli ve výuce jazyků 3.Tvorba a aplikace e-learningových programů ve výuce jazyků

3 1. Příprava techniky a podpora lidských zdrojů •Po celou dobu trvání projektu (Ing. Khom) •Technika: –Nákup (leden 2011): •1 interaktivní tabule •5 notebooků + MS Office •3 přístupové body pro bezdrátový internet –Příprava Moodle (leden až červen 2011)

4 1. Příprava techniky a podpora lidských zdrojů Podpora učitelů: •Kurz pro učitele (Ing. Khom) - 2 měsíce, v rozsahu 40 hodin, zúčastní se 5 učitelů. Kurz bude mít 2 části: –"Promethean - software pro interaktivní tabuli" - 4 týdenní on-line kurz - 5 hodin týdně formou konzultací pomocí emailu nebo na webu v diskusi, celková délka - 20 hodin. –"E-learning v Moodle" - 4 týdenní on-line kurz - 5 hodin týdně samostudium. Celková délka 20 hodin.

5 1. Příprava techniky a podpora lidských zdrojů Podpora učitelů: -Odborná pomoc pro učitele (Ing. Khom) - 10 měsíců, 10 hodin měsíčně, 1 konzultant, celkem 100 hodin.

6 1.Příprava techniky a podpora lidských zdrojů Podpora žáků: •Kurz pro žáky (Ing. Horák) - v rozsahu 40 hodin, zúčastní se 90 žáků. Kurz bude realizován v IKT a bude mít 2 části: –"Promethean - software pro interaktivní tabuli" - 4 hodiny v učebně vybavené interaktivní tabulí + 16 hodin formou konzultací pomocí emailu nebo na webu v diskusi, celková délka - 20 hodin. –"E-learning v Moodle" - 4 hodiny v učebně IKT + 16 hodin práce se žáky v kurzu v Moodle. Celková délka 20 hodin.

7 1. Příprava techniky a podpora lidských zdrojů Podpora žáků: •Odborná pomoc pro žáky •10 měsíců, 10 hodin měsíčně, 3 učitelé (Ing. Horák, Mgr. Pecháčková, Ing. Kovář), celkem 300 hodin. –Během trvání projektu budou mít žáci každý den možnost přijít do učebny IKT v době mezi 7:00-16:00 v pondělí až ve čtvrtek a 7:00-14:00 v pátek. Rozvrh hodin učitelů IKT bude nastaven tak, aby byl vždy v učebně příslušný odborný dozor. –Žáci se mohou zeptat na cokoliv, co jim nebude jasné z technického hlediska při používání Moodle.

8 1. Příprava techniky a podpora lidských zdrojů Zapojené třídy: –H2.T - 23 žáků, V2 - 21, H2.A - 21, H2.B - 18, K2.A - 20, K2.B - 22, celkem - 125 žáků. –V 1. ročníku nástavby oboru Podnikání odhadujeme 15 účastníků, proto je stanovena velikost cílové skupiny na 140 žáků.

9 2. Tvorba a aplikace sešitů pro interaktivní tabuli 1.Ing. Navrátilová 2.Mgr. Vykoukalová 3.Mgr. Žaludová

10 2. Tvorba a aplikace sešitů pro interaktivní tabuli 1.Vytvoření 2 sad sešitů pro použití s interaktivní tabulí s pomocí software Promethean zaměřených na anglický jazyk. •Výsledkem bude banka sešitů pro interaktivní tabuli určená k využití při výuce anglického jazyka. 2.Ověření sešitů vytvořených pro interaktivní tabuli: •V hodinách zrealizujeme výuku s použitím sešitů vytvořených pro interaktivní tabuli, zaznamenáme přínosy a problémy, analyzujeme je a promítneme do vytvořených sešitů.

11 2. Tvorba a aplikace sešitů pro interaktivní tabuli Výstupem budou: •Sešity pro výuku angličtiny s pomocí interaktivní tabule. Celkem vytvoříme 28 sešitů pro interaktivní v minimálním rozsahu 840 stran, a to: •12 sešitů v rozsahu minimálně 360 stran pro třetí ročníky učebních oborů, z toho 6 pro učebnici v rozsahu každý 30-40 stran a 6 pro pracovní sešit v rozsahu každý 20-30 stran. •16 sešitů v rozsahu 480 stran pro 3. ročník studijních oborů Hotelnictví a Kosmetička a 1. ročník nástavby denního studia, 8 pro učebnici a dalších 8 pro pracovní sešit.

12 2. Tvorba a aplikace sešitů pro interaktivní tabuli Výstupem budou: •Dokumenty, které budou u každé zapojené třídy sledovat: –Účast v aktivitě: •Prezenční listiny žáků - účastníků ověření. –Ověření vytvořených sešitů pro interaktivní tabuli: •Záznamy o průběhu hodin s použitím sešitů pro interaktivní tabuli se zaměřením na funkčnost a zapojení studentů, usnadnění/ztížení práce učitele. •Analýza příčin problémů - v případě komplikací. •Doplněné sešity - v případě nutných úprav.

13 3. Tvorba a aplikace e-learningových programů 1.Ing. Navrátilová 2.Mgr. Vykoukalová 3.Mgr. Žaludová

14 3. Tvorba a aplikace e-learningových programů 1.Vytvoření 3 celoročních výukových e- learningových programů/kurzů zaměřených na anglický jazyk: –Vytvoříme e-learningové programy/kurzy v prostředí Moodle umístěné na školním portále, jeden pro 3. ročník učebních oborů, jeden pro 3. ročník studijních oborů a poslední pro 1. ročník denního nástavbového studia. 2.Ověření e-learningových programů: –Použijeme učebnu vybavenou PC a využijeme e- learningového obsahu při výuce, ale hlavně budeme pracovat s žáky mimo vyučování - komunikovat, kontrolovat odevzdané práce. Podle potřeby budeme lekce doplňovat.

15 3. Tvorba a aplikace e-learningových programů Výstupem budou: •E-learningové programy/kurzy - 2 celoroční výukové e-learningové programy/kurzy zaměřené na anglický jazyk, které budou obsahovat 14 lekcí/témat: •Úroveň 1 (3. ročník učebních oborů) - 6 tematických celků a opakování k závěrečným zkouškám •Úroveň 2 (3. ročník studijních oborů a 1. ročník nástavbového studia) - 8 tematických celků

16 3. Tvorba a aplikace e-learningových programů Výstupem budou: •Dokumenty, které budou u každé zapojené třídy sledovat: –Účast v aktivitě: •Prezenční listiny žáků - účastníků ověření. –Ověření e-learningových programů: •Statistika přístupů žáků do systému Moodle. •Odevzdané domácí úkoly - uložené soubory. •Záznam vzájemné komunikace v diskusních fórech jednotlivých kurzů.

17 Realizační tým •Manažer projektu –PhDr., PaedDr., Bc. Oldřich Baďura •Koordinátor projektu –Ing. Martin Kovář

18 Realizační tým •Lektor - podpora učitelů •Konzultant - odborná pomoc pro učitele –Ing. Miroslav Khom •Lektor - podpora žáků •Konzultant - odborná pomoc pro žáky –Ing. Martin Horák –Mgr. Julie Pecháčková –Ing. Martin Kovář

19 Realizační tým •Tvůrce a ověřovatel sešitů pro interaktivní tabuli •Tvůrce a ověřovatel e-learningového obsahu –Ing. Bohdana Navrátilová –Mgr. Dagmar Vykoukalová –Mgr. Tereza Žaludová


Stáhnout ppt "Výuka anglického jazyka s interaktivní tabulí a e-learningem •Začátek:1. 1. 2011 •Konec: 30. 6. 2012 •2 etapy: –Přípravná – 6 měsíců •1. 1. – 30. 6. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google