Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průběh kurzů - Vkládání úkolů do moodle -Úkol č. 1: Pracovní list pro žáka pro počítačem podporovanou experimentální úlohou, metodický list pro učitele.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průběh kurzů - Vkládání úkolů do moodle -Úkol č. 1: Pracovní list pro žáka pro počítačem podporovanou experimentální úlohou, metodický list pro učitele."— Transkript prezentace:

1

2 Průběh kurzů - Vkládání úkolů do moodle -Úkol č. 1: Pracovní list pro žáka pro počítačem podporovanou experimentální úlohou, metodický list pro učitele pro počítačem podporovanou experimentální úlohou s očekávanými výsledky měření a doporučeními pro provádění úlohy s žáky – seznámení se stavem -Úkol č. 2: Vyhodnocení realizace žákovské počítačem podporované experimentální úlohy ve vlastní výuce – seznámení se stavem - šablona -Odborné recenze – 560,- Kč/metodický a pracovní list - - seznámení se stavem - Osvědčení o absolvování kurzu v rámci DVPP – termín březen 2011 -Úkol č. 1: Pracovní list pro žáka pro počítačem podporovanou experimentální úlohou, metodický list pro učitele pro počítačem podporovanou experimentální úlohou s očekávanými výsledky měření a doporučeními pro provádění úlohy s žáky – seznámení se stavem -Úkol č. 2: Vyhodnocení realizace žákovské počítačem podporované experimentální úlohy ve vlastní výuce – seznámení se stavem -Odborné recenze – seznámení se stavem

3 Monitorovací indikátory Podmínkou pro další realizaci projektu je naplnění monitorovacích indikátorů:  Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání 40 proškolených učitelů v kurzech „Žákovské počítačem podporované experimenty na ZŠ z fyziky/chemie/přírodopisu s rozšířením o environmentální výchovu  Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání – děti, žáci 800 žáků – prezenční listina z vyučovací hodiny, kdy byly ve výuce použity ICT pomůcky – odevzdat originální prezenční listiny nejpozději do konce realizace projektu tzn. do února 2012

4 Organizace workshopů 1. Obecný – ZŠ Bílovec – 24. únor 2011 pro všechny vyučující přírodovědných předmětů 2. Fyzika – ZŠ Ostrava Stará Bělá – březen 2011, je určen jen pro vyučující fyziky 3. Chemie – ZŠ Opava Otická – květen 2011, je určen jen pro vyučující chemie 4. Přírodopis – ZŠ Ostrava Zábřeh – červen 2011, jen pro vyučující přírodopisu 5. Environmentální výchova – ZŠ Město Albrechtice – září 2011, pro všechny 6. Závěrečný – ZŠ Frýdek Místek - listopad 2011, pro všechny

5 Organizační záležitosti workshopů Vždy v odpoledních hodinách: 13:30 – 18:00 Místo konání: dle daného typu worksopu Proplacení cestovních příkazů – vyplněný cestovní příkaz Zajištěno občerstvení v podobě menšího rautu Účastníci workshopu – mohou se zúčastnit i žáci, kteří budou demonstrovat práci s ICT pomůckami

6 Definice pojmu workshop Workshop je forma vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci, praxi. Lektor je při tom většinou v roli moderátora, facilitátora. Výstup workshopu se formuluje díky předem danému tématu a cíli workshopu. V průběhu workshopu není lidem představována teorie – předpokládá se, že každý má určitý teoretický základ a je schopen s ním ostatní seznámit. Díky interaktivním formám spolupráce mezi účastníky tohoto typu vzdělávání dochází k tomu, že si lidé odnášejí více podnětů pro své další praktické působení.

7 Program workshopů F, Ch, Př Využití ICT pomůcek ve výuce přírodovědných předmětů – předávání zkušeností z vlastní práce, náměty na metodické listy a pracovní listy, fotografie Projektové vyučování s využitím ICT pomůcek ve výuce – celoškolní projekty, projekty ve výuce přírodovědných předmětů Další možnosti využití ICT pomůcek k prezentaci školy – den otevřených dveří, schůzka s rodiči apod.

8 Návrhy a připomínky málo čidel pro skupinové vyučování – je nutno se dovybavit z vlastních prostředků např. využít projektu „EU peníze školám“ šablona V V současné době se ICT pomůcky využívají především pro demonstraci experimentu Je dobré si z žáků sestavit jakýsi pomocný tým, který bude pomáhat s přípravou experimentů Doba na přípravu experimentu pomocí ICT pomůcek je se stávajícím SW až 6x delší než experiment prováděný klasickými pomůckami Je dobré si také připravit jakousi knihovnu konfiguračních souborů (zkrátí dobu na přípravu experimentu) Žáci se se SW naučili pracovat velice rychle

9


Stáhnout ppt "Průběh kurzů - Vkládání úkolů do moodle -Úkol č. 1: Pracovní list pro žáka pro počítačem podporovanou experimentální úlohou, metodický list pro učitele."

Podobné prezentace


Reklamy Google