Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cesta ke kvalitě AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě PhDr. Ivana Shánilová, manažerka aktivity.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cesta ke kvalitě AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě PhDr. Ivana Shánilová, manažerka aktivity."— Transkript prezentace:

1 Cesta ke kvalitě AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě PhDr. Ivana Shánilová, manažerka aktivity D - Vzdělávání Závěrečná konference projektu, Praha,

2 D - Vzdělávání  Cílem aktivity D bylo navrhnout a pilotně ověřit systém vzdělávání pedagogických pracovníků škol v oblasti autoevaluace, informovat širší pedagogickou a odbornou veřejnost o zavádění systému autoevaluace do praxe škol.

3 D -Vzdělávání Klíčové aktivity:  D1a – DVPP – vývoj a realizace pilotáží vzdělávacích programů pro koordinátory AE ve školách a poradce pro školy v oblasti AE  D1b – DVPP – návrh studia k výkonu specializované činnosti  D2 – Diseminace výstupů projektu – konference pro pedagogickou, odbornou veřejnost a zřizovatele  D3 – Tvorba studijních textů a metodik ke vzdělávacím programům aktivity

4 Aktivita D: Vzdělávání a diseminace  Závazky projektu:  Návrh a pilotáž vzdělávacího programu pro koordinátory AE (vznik studijních textů a metodiky) – 210 absolventů po 50 hodinách Studium má 5 modulů (1 modul = 6h prezenční výuka + 4h e - learning  Návrh a pilotáž vzdělávacího programu pro poradce AE (vznik studijních textů a metodiky) – 28 absolventů po 20 hodinách (návaznost na koordinátora AE), praxe realizována v aktivitě C2  Návrh standardu k výkonu specializované činnosti  Konference – 2 v každém kraji (na začátku a na konci projektu)  Aktuálně:  Kurz pro koordinátory AE byl pro velký zájem zrealizován ještě jednou (celkem tedy XX absolventů). Obsah byl aktualizován s ohledem na výstupy projektu.  Studijní text je k dispozici ke stažení na webových stránkách projektu.

5 D1a) DVPP – vývoj a realizace vzděl. programů Vzdělávací program Koordinátor autoevaluace  V roce 2009 bylo realizováno studium, které absolvovalo 217 pedagogických pracovníků. Studium má 5 modulů,v rozsahu 50 vyuč. hodin (1 modul = 6h prezenční výuka + 4h e - learning).  V současné době probíhá druhé studium KO AE, kterého se zúčastňuje celkem 220 pedagogických pracovníků.  Obsah programu:  Úvod do autoevaluace školy  Plánování autoevaluace  Proces autoevaluace  Výstup autoevaluace  Vyhodnocení autoevaluačního cyklu

6 D1a) DVPP – vývoj a realizace vzděl. programů Vzdělávací program Poradce autoevaluace  V červnu 2010 bylo uskutečněno výběrové řízení do studia Poradce AE. Výběrového řízení se zúčastnili absolventi studia Koordinátor AE. Studium Poradce AE v rozsahu 20 hodin prezenčního studia absolvovalo 29 poradců.  Obsah programu:  1. Role poradce a poradenské procesy  2. Osobnost poradce, partnerský a expertní přístup  3. Aktivní naslouchání  4. Formulace zakázky  5. Facilitace  6. Zpětná vazba v poradenství a etika

7 D1b) Návrh studia k výkonu specializované činnosti  Koordinátor autoevaluace - 10 měsíční aktivita, modulární systém, rozsah 250 vyučovacích hodin, forma prezenční a learning-  Obsah:  Úvod do AE – 8 hodin – legislativa, pojmy, e-learning  Oblasti kvality školy – cíle, kritéria, indikátory, evaluace ŠVP  Manažerské řízení AE – personální, self a time managament  Proces AE – fáze, metodologie, statistika, EN  Vzájemné učení – zkušenosti, analýza potřeb  Metaevaluace – vyhodnocení procesů AE a vzáj. návštěv  Prezentace projektu - Příklady Inspirativní Praxe, závěrečné vyhodnocení – zaměření na vlastní prezentaci

8 D 2 – Diseminace výstupů projektu - konference  V roce 2009 proběhly ve všech krajských pracovištích NIDV zahajovací konference. Úvodních konferencí (celkem 14) v krajích se zúčastnilo 870 pedagogů, ředitelů škol a zástupců zřizovatelů škol, z toho 68 aktivně vystoupilo.  Cílem konferencí byly:  Výměna zkušeností mezi školami daného kraje.  Seznámení se s pohledy zřizovatelů a ČŠI na vlastní hodnocení škol.  Seznámení škol s aktivitami projektu Cesta ke kvalitě.  Prezentace z těchto konferencí jsou umístěny na webových stránkách projektu.

9 D 2 – Diseminace výstupů projektu - konference  Závěrečné konference budou realizovány opět ve všech krajských pracovištích NIDV. Na konferencích budou představeny výstupy projektu, které Vám pomohou při realizaci vlastního hodnocení na Vaší škole.  Dovolujeme si Vás tímto pozvat na krajské konference. Kapacita sálů je omezená na 60 osob. Přihlašujte se průběžně na adrese:  Termíny a místo konání: viz. další tabulka

10 D 2 – Diseminace výstupů projektu - konference TermínMísto konání Praha České Budějovice Hradec Králové Plzeň Střední Čechy – v Praze Ústí nad Labem Ostrava Olomouc Pardubice Liberec Jihlava Karlovy Vary Zlín Brno

11 D 3 – Tvorba studijních textů a metodik  Tvorba studijních textů a metodik ke vzdělávacím programům aktivity:  studijní text pro účastníky vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace,  metodický materiál pro lektory VP Koordinátor autoevaluace,  studijní text pro účastníky vzdělávacího programu Poradce autoevaluace,  metodický materiál pro lektory vzdělávacího programu Poradce autoevaluace  Metodický materiál k e-learningovému studiu pro lektory vzdělávacích programů

12 Aktivita D - Vzdělávání Děkuji vám za pozornost Kontakty: NIDV:


Stáhnout ppt "Cesta ke kvalitě AUTOEVALUACE - Vytváření systému a podpora škol v oblasti vlastního hodnocení aneb Cesta ke kvalitě PhDr. Ivana Shánilová, manažerka aktivity."

Podobné prezentace


Reklamy Google