Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOL A HODNOCENÍ ČŠI PaedDr. Eva Klasová Česká školní inspekce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOL A HODNOCENÍ ČŠI PaedDr. Eva Klasová Česká školní inspekce."— Transkript prezentace:

1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOL A HODNOCENÍ ČŠI PaedDr. Eva Klasová Česká školní inspekce

2 2 Hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve školách. Zjišťuje, analyzuje a zveřejňuje informace o stavu vzdělávací soustavy. Kontroluje dodržování právních předpisů vztahujících se ke vzdělávání. Kontroluje hospodaření s prostředky státního rozpočtu ve školách. Prošetřuje stížnosti. Podílí se na činnosti konkurzních komisí při výběru ředitelů škol.

3 Česká školní inspekce3 Legislativní východisko § 12 školského zákona Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení ČŠI. Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí

4 Česká školní inspekce4 Legislativní východisko hodnocení ČŠI § 174 odst. 6 školského zákona základní kritéria hodnocení výsledků vzdělávání a školských služeb účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení

5 Česká školní inspekce5 Kritéria hodnocení ČŠI ČŠI každoročně předkládá MŠMT ke schválení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Plán hlavních úkolů

6 Česká školní inspekce6 Vlastní hodnocení a hodnocení ČŠI Vlastní hodnocení školy – jeden z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Vlastní hodnocení školy – doplňuje evaluaci prováděnou ČŠI Sebereflexe přispívá ke zlepšení práce školy v obdobích mimo inspekční návštěvy

7 Česká školní inspekce7 Význam vlastního hodnocení pro ČŠI Podklad pro inspekční činnost Zdroj informací spolu s dalšími dokumenty školy (výroční zpráva, ŠVP, školní řád …)

8 Česká školní inspekce8 Hodnotící škála ve školním roce 2009/2010 Nadprůměrné hodnocení - příklad dobré praxe Průměrné hodnocení- požadovaný stav Podprůměrné hodnocení - rizika Krizový stav- závažná rizika

9 Česká školní inspekce9 Průměrné hodnocení - požadovaný stav Škola přijímá na základě vlastního hodnocení opatření ke strategii rozvoje Škola v rámci pedagogických rad sleduje účinnost přijímaných opatření obsažených ve vlastním hodnocení.

10 Česká školní inspekce10 Rizika a závažná rizika Škola nepřijímá opatření na základě vlastního hodnocení ke strategii rozvoje Škola v rámci pedagogických rad nesleduje účinnost přijímaných opatření obsažených ve vlastním hodnocení.

11 Česká školní inspekce11 Zjištění ČŠI Typ statistický výkaz, výroční zpráva apod. (často nefunkční pedagogické rady) Manažerské hodnocení – zpětná vazba s informacemi o řízených procesech včetně opatření vedoucích ke změně (ČŠI neposuzuje formu vlastního hodnocení)

12 Česká školní inspekce12 Slabé stránky zjištěné ČŠI Kritéria vlastního hodnocení školy (nahodilý účelový výběr, bez kontextu, z různých soustav hodnocení, jednostranné – není podkladem pro strategii zlepšení školy) Časové rozvržení vlastního hodnocení školy Různá interpretace stejných dat

13 Česká školní inspekce13 Silné stránky zjištěné ČŠI Postupné osvojování aktivního využívání výstupů vlastního hodnocení a vnitřního kontrolního systému ke zvyšování kvality vzdělávání a činnosti školy Nadprůměrně účinné vlastní hodnocení školy a vnitřní kontrolní systém (třetina z celkového počtu sledovaných škol)

14 Česká školní inspekce14 Praktické výhody Všichni zaměstnanci mají možnost se vlastním hodnocením zabývat a snadněji mohou sami nacházet efektivnější řešení. Každý pedagogický pracovník má materiál k dispozici a snáze na něj může reagovat při přípravě výchovně vzdělávacího procesu. Písemně formulované hodnocení je pro partnery školy a případné sponzory důvěryhodnější než ústní vysvětlování.

15 Česká školní inspekce15 Projekt efektivní evaluace škol 14 inspektorátů z různých států stanovení klíčových indikátorů pro hodnocení autoevaluačních procesů ve školách vypracování metodiky kontroly autoevaluace škol stanovení klíčových silných a slabých stránek analýza vztahu mezi autoevaluací a externí evaluací vypracování případové studie efektivní autoevaluace

16 Česká školní inspekce16 Zlepšení kvality vzdělávání žáků Vlastníhodnocení x xx xExterní podpora a stimulace

17 Česká školní inspekce17 Děkuji za pozornost Kontakty: Eva.Klasova@csicr.cz tel: 383 381 243


Stáhnout ppt "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOL A HODNOCENÍ ČŠI PaedDr. Eva Klasová Česká školní inspekce."

Podobné prezentace


Reklamy Google