Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOL A HODNOCENÍ ČŠI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOL A HODNOCENÍ ČŠI"— Transkript prezentace:

1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOL A HODNOCENÍ ČŠI
PaedDr. Eva Klasová Česká školní inspekce

2 Česká školní inspekce Hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve školách. Zjišťuje, analyzuje a zveřejňuje informace o stavu vzdělávací soustavy. Kontroluje dodržování právních předpisů vztahujících se ke vzdělávání. Kontroluje hospodaření s prostředky státního rozpočtu ve školách. Prošetřuje stížnosti. Podílí se na činnosti konkurzních komisí při výběru ředitelů škol. Česká školní inspekce

3 Legislativní východisko
§ 12 školského zákona Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení ČŠI. Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy a jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí Česká školní inspekce

4 Legislativní východisko hodnocení ČŠI
§ 174 odst. 6 školského zákona základní kritéria hodnocení výsledků vzdělávání a školských služeb účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta dosahování cílů vzdělávání ze strany škol a školských zařízení Česká školní inspekce

5 Kritéria hodnocení ČŠI
ČŠI každoročně předkládá MŠMT ke schválení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Plán hlavních úkolů Česká školní inspekce

6 Vlastní hodnocení a hodnocení ČŠI
Vlastní hodnocení školy – jeden z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí. Vlastní hodnocení školy – doplňuje evaluaci prováděnou ČŠI Sebereflexe přispívá ke zlepšení práce školy v obdobích mimo inspekční návštěvy Česká školní inspekce

7 Význam vlastního hodnocení pro ČŠI
Podklad pro inspekční činnost Zdroj informací spolu s dalšími dokumenty školy (výroční zpráva, ŠVP, školní řád …) Česká školní inspekce

8 Hodnotící škála ve školním roce 2009/2010
Nadprůměrné hodnocení - příklad dobré praxe Průměrné hodnocení - požadovaný stav Podprůměrné hodnocení - rizika Krizový stav - závažná rizika Česká školní inspekce

9 Průměrné hodnocení - požadovaný stav
Škola přijímá na základě vlastního hodnocení opatření ke strategii rozvoje Škola v rámci pedagogických rad sleduje účinnost přijímaných opatření obsažených ve vlastním hodnocení. Česká školní inspekce

10 Rizika a závažná rizika
Škola nepřijímá opatření na základě vlastního hodnocení ke strategii rozvoje Škola v rámci pedagogických rad nesleduje účinnost přijímaných opatření obsažených ve vlastním hodnocení. Česká školní inspekce

11 Zjištění ČŠI Typ statistický výkaz, výroční zpráva apod. (často nefunkční pedagogické rady) Manažerské hodnocení – zpětná vazba s informacemi o řízených procesech včetně opatření vedoucích ke změně (ČŠI neposuzuje formu vlastního hodnocení) Česká školní inspekce

12 Slabé stránky zjištěné ČŠI
Kritéria vlastního hodnocení školy (nahodilý účelový výběr, bez kontextu, z různých soustav hodnocení, jednostranné – není podkladem pro strategii zlepšení školy) Časové rozvržení vlastního hodnocení školy Různá interpretace stejných dat Česká školní inspekce

13 Silné stránky zjištěné ČŠI
Postupné osvojování aktivního využívání výstupů vlastního hodnocení a vnitřního kontrolního systému ke zvyšování kvality vzdělávání a činnosti školy Nadprůměrně účinné vlastní hodnocení školy a vnitřní kontrolní systém (třetina z celkového počtu sledovaných škol) Česká školní inspekce

14 Praktické výhody Všichni zaměstnanci mají možnost se vlastním hodnocením zabývat a snadněji mohou sami nacházet efektivnější řešení. Každý pedagogický pracovník má materiál k dispozici a snáze na něj může reagovat při přípravě výchovně vzdělávacího procesu. Písemně formulované hodnocení je pro partnery školy a případné sponzory důvěryhodnější než ústní vysvětlování. Česká školní inspekce

15 Projekt efektivní evaluace škol
14 inspektorátů z různých států stanovení klíčových indikátorů pro hodnocení autoevaluačních procesů ve školách vypracování metodiky kontroly autoevaluace škol stanovení klíčových silných a slabých stránek analýza vztahu mezi autoevaluací a externí evaluací vypracování případové studie efektivní autoevaluace Česká školní inspekce

16 Zlepšení kvality vzdělávání žáků
Vlastní hodnocení x Externí podpora a stimulace Česká školní inspekce

17 Kontakty: Eva.Klasova@csicr.cz
Děkuji za pozornost Kontakty: tel: Česká školní inspekce


Stáhnout ppt "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOL A HODNOCENÍ ČŠI"

Podobné prezentace


Reklamy Google