Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21. září 2009Česká školní inspekce1 Autoevaluace z pohledu České školní inspekce Mgr. Marcela Orságová ředitelka Zlínského inspektorátu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21. září 2009Česká školní inspekce1 Autoevaluace z pohledu České školní inspekce Mgr. Marcela Orságová ředitelka Zlínského inspektorátu."— Transkript prezentace:

1 21. září 2009Česká školní inspekce1 Autoevaluace z pohledu České školní inspekce Mgr. Marcela Orságová ředitelka Zlínského inspektorátu

2 21. září 2009Česká školní inspekce2 Transformace ČŠI ČŠI na trhu externí evaluace a její komparativní výhoda ustanovení § 12 odst. 1, 2 a 3 Školského zákona ustanovení § 174 odst. 1, 2, 6 Školského zákona Vyhláška č. 17/2005 Sb. Školy s hodnocením ČŠI musí počítat!

3 21. září 2009Česká školní inspekce3 ustanovení § 174 odst. 2 ŠZ ČŠI hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb s cílem zjistit: Naplnění cílů školské politiky státu Účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka či studenta

4 21. září 2009Česká školní inspekce4 vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI Plán hlavních úkolů Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb www.csicr.cz

5 21. září 2009Česká školní inspekce5 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb = systém - „osnova“ pro cyklické hodnocení škol = národní hodnotící rámec ČR (úkoly ČŠI, terminologie) Srovnání oblastí hodnocení - průnik oblastí hodnocení (RVP ZV, vyhláška č. 225/2009 Sb.), průnik metod, nástrojů Česká školní inspekce

6 21. září 2009Česká školní inspekce6 Vyhláška upravující VHŠ RVP - oblasti autoevaluace Kritéria hodnocení ČŠI - ve skupinách Podmínky ke vzdělávání Materiální, technické, ekonomické, hygienické podmínky Rovnost příležitostí Předpoklady pro řádnou činnost školy Průběh vzděláváníVýuka, IVP, souladPrůběh vzdělávání, Soulad Podpora žákům, spolupráce,vztahy Spolupráce, klimaPartnerství Výsledky vzděláváníVyučovací hodnocení Výsledky vzdělávání Řízení školyPráce učitelů, vedeníVedení školy Úroveň výsledkůVýsledky vzděláváníCelkové hodnocení školy

7 21. září 2009Česká školní inspekce7 Je hodnotící systém v ČR dokonalý ? Čím je pro ČŠI VHŠ? Zkušenosti ČŠI s VH škol a problémy škol s VH zaznamenané v terénu (výroční zpráva ČŠI za školní rok)

8 21. září 2009Česká školní inspekce8 Čím je VHŠ pro ČŠI ? Podklad pro IČ Zdroj informací spolu s dalšími dokumenty školy (např. výroční zpráva, ŠVP, školní řád …)

9 21. září 2009Česká školní inspekce9 ČŠI neposuzuje formu VHŠ !!! Hodnocení typu statistický výkaz, výroční zpráva (nefunkční pedagogické rady) Manažerské hodnocení – zpětná vazba s informacemi o řízených procesech s opatřeními ke změně (cíl – úspěšný žák) „Zrcadlo managementu jakosti“

10 21. září 2009Česká školní inspekce10 Česká školní inspekce Zkušenosti ČŠI s VH škol z terénu Zásadní problémy: Kritéria (nahodilý účelový výběr, bez kontextu, z různých soustav hodnocení, jednostranné – není podkladem pro strategii zlepšení školy) Různá interpretace stejných dat

11 21. září 2009Česká školní inspekce11 Česká školní inspekce Souhrnná zjištění ČŠI 2004, 2005 (temat. zjištění) – 1117 škol šk. rok 2005/2006 (PHÚ) – ojediněle ucelený systém zpětné vazby, pocity, názory ředitele, statistika, součást výroční zpráva – nevýrazný, pomalý rozvoj VH, externí „Testy“

12 21. září 2009Česká školní inspekce12 Česká školní inspekce Druh školy 2005/2006 zpětná vazba a cíle školy silné a slabé str. školy účinky opat- ření slouží ŠVP ovliv- ňuje DVPP ovlivňuje strategii školy opatře- ní ředitele MŠ9617199 1. st. ZŠ 231041612611 2. st. ZŠ 87030324 SŠ25412169

13 21. září 2009Česká školní inspekce13 Česká školní inspekce šk. rok 2007/2008 Má škola zapracováno VH ve ŠVP? Využívá škola výstupy z VH? „Školy začaly brát VH na zřetel a začaly přemýšlet o jeho účincích“

14 21. září 2009Česká školní inspekce14 Česká školní inspekce Ukazatel (2007/2008) MŠZŠ Škola má oblasti VH6186 Škola má cíle VH7080 Škola má kritéria VH5171 Škola má nástroje VH6183 Škola má časový plán VH (VH v ŠVP) 5975

15 21. září 2009Česká školní inspekce15 Česká školní inspekce Ukazatel (2007/2008) MŠZŠSŠ plněčásteč- ně plněčásteč- ně plněčásteč- ně VH slouží pro zvyšování kvality vzdělávání 582375127513 VH - podklad pro výroč. zpr. 68147412779 Podklad pro opatření ke zvyšování kvality školy 641978138013

16 21. září 2009Česká školní inspekce16 Česká školní inspekce Projekt efektivní autoevaluace škol (SICI) Autoevaluace není cílem Cílem je změna a zlepšení Přiměřená externí podpora (rovnováha) Vzdělávací standard - efektivita přijatých opatření v rámci VH

17 21. září 2009Česká školní inspekce17 Česká školní inspekce Rámec kritérií uplatňovaných ČŠI externě (výrazná podpora ČŠI pro VH škol) X Rámec obsahu zprávy o VH (vyhláška)

18 21. září 2009Česká školní inspekce18 Česká školní inspekce www.csicr.cz Děkuji za pozornost Kontakt e_mail:marcela.orsagova@csicr.czmarcela.orsagova@csicr.cz telefon:+420 577 224 019 fax:+420 577 224 018


Stáhnout ppt "21. září 2009Česká školní inspekce1 Autoevaluace z pohledu České školní inspekce Mgr. Marcela Orságová ředitelka Zlínského inspektorátu."

Podobné prezentace


Reklamy Google