Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autoevaluace z pohledu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autoevaluace z pohledu"— Transkript prezentace:

1 Autoevaluace z pohledu
Česká školní inspekce Česká školní inspekce Autoevaluace z pohledu České školní inspekce Mgr. Marcela Orságová ředitelka Zlínského inspektorátu 21. září 2009 Česká školní inspekce

2 Školy s hodnocením ČŠI musí počítat!
Česká školní inspekce Česká školní inspekce Transformace ČŠI ČŠI na trhu externí evaluace a její komparativní výhoda ustanovení § 12 odst. 1, 2 a 3 Školského zákona ustanovení § 174 odst. 1, 2, 6 Školského zákona Vyhláška č. 17/2005 Sb. Školy s hodnocením ČŠI musí počítat! 21. září 2009 Česká školní inspekce

3 Česká školní inspekce ustanovení § 174 odst. 2 ŠZ s cílem zjistit:
ČŠI hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a školských služeb s cílem zjistit: Naplnění cílů školské politiky státu Účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka či studenta 21. září 2009 Česká školní inspekce

4 Česká školní inspekce vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI Plán hlavních úkolů Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb 21. září 2009 Česká školní inspekce

5 Česká školní inspekce Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb = systém - „osnova“ pro cyklické hodnocení škol = národní hodnotící rámec ČR (úkoly ČŠI, terminologie) Srovnání oblastí hodnocení - průnik oblastí hodnocení (RVP ZV, vyhláška č. 225/2009 Sb.), průnik metod, nástrojů 21. září 2009 Česká školní inspekce

6 Česká školní inspekce Vyhláška upravující VHŠ
RVP - oblasti autoevaluace Kritéria hodnocení ČŠI - ve skupinách Podmínky ke vzdělávání Materiální, technické, ekonomické, hygienické podmínky Rovnost příležitostí Předpoklady pro řádnou činnost školy Průběh vzdělávání Výuka, IVP, soulad Průběh vzdělávání, Soulad Podpora žákům, spolupráce,vztahy Spolupráce, klima Partnerství Výsledky vzdělávání Vyučovací hodnocení Řízení školy Práce učitelů, vedení Vedení školy Úroveň výsledků Celkové hodnocení školy 21. září 2009 Česká školní inspekce

7 Česká školní inspekce Je hodnotící systém v ČR dokonalý ?
Čím je pro ČŠI VHŠ? Zkušenosti ČŠI s VH škol a problémy škol s VH zaznamenané v terénu (výroční zpráva ČŠI za školní rok) 21. září 2009 Česká školní inspekce

8 Česká školní inspekce Čím je VHŠ pro ČŠI ? Podklad pro IČ
Zdroj informací spolu s dalšími dokumenty školy (např. výroční zpráva, ŠVP, školní řád …) 21. září 2009 Česká školní inspekce

9 „Zrcadlo managementu jakosti“
Česká školní inspekce Česká školní inspekce ČŠI neposuzuje formu VHŠ !!! Hodnocení typu statistický výkaz, výroční zpráva (nefunkční pedagogické rady) Manažerské hodnocení – zpětná vazba s informacemi o řízených procesech s opatřeními ke změně (cíl – úspěšný žák) „Zrcadlo managementu jakosti“ 21. září 2009 Česká školní inspekce

10 Česká školní inspekce Zkušenosti ČŠI s VH škol z terénu
Zásadní problémy: Kritéria (nahodilý účelový výběr, bez kontextu, z různých soustav hodnocení, jednostranné – není podkladem pro strategii zlepšení školy) Různá interpretace stejných dat 21. září 2009 Česká školní inspekce

11 Česká školní inspekce Souhrnná zjištění ČŠI
2004, 2005 (temat. zjištění) – 1117 škol šk. rok 2005/2006 (PHÚ) – ojediněle ucelený systém zpětné vazby, pocity, názory ředitele, statistika, součást výroční zpráva – nevýrazný, pomalý rozvoj VH, externí „Testy“ 21. září 2009 Česká školní inspekce

12 Česká školní inspekce MŠ 9 6 1 7 1. st. ZŠ 23 10 4 16 12 11 2. st. ZŠ
Druh školy 2005/2006 zpětnávazba a cíle školy silné a slabé str. školy účinky opat-ření slouží ŠVP ovliv-ňuje DVPP ovlivňuje strategii školy opatře- ní ředitele 9 6 1 7 1. st. ZŠ 23 10 4 16 12 11 2. st. ZŠ 8 3 24 25 2 21. září 2009 Česká školní inspekce

13 „Školy začaly brát VH na zřetel a začaly přemýšlet o jeho účincích“
Česká školní inspekce šk. rok 2007/2008 Má škola zapracováno VH ve ŠVP? Využívá škola výstupy z VH? „Školy začaly brát VH na zřetel a začaly přemýšlet o jeho účincích“ 21. září 2009 Česká školní inspekce

14 Česká školní inspekce Ukazatel MŠ ZŠ Škola má oblasti VH 61 86
(2007/2008) Škola má oblasti VH 61 86 Škola má cíle VH 70 80 Škola má kritéria VH 51 71 Škola má nástroje VH 83 Škola má časový plán VH (VH v ŠVP) 59 75 21. září 2009 Česká školní inspekce

15 Česká školní inspekce Ukazatel MŠ ZŠ SŠ
(2007/2008) plně částeč-ně VH slouží pro zvyšování kvality vzdělávání 58 23 75 12 13 VH - podklad pro výroč. zpr. 68 14 74 77 9 Podklad pro opatření ke zvyšování kvality školy 64 19 78 80 21. září 2009 Česká školní inspekce

16 Česká školní inspekce Projekt efektivní autoevaluace škol (SICI)
Autoevaluace není cílem Cílem je změna a zlepšení Přiměřená externí podpora (rovnováha) Vzdělávací standard - efektivita přijatých opatření v rámci VH 21. září 2009 Česká školní inspekce

17 (výrazná podpora ČŠI pro VH škol) Rámec obsahu zprávy o VH (vyhláška)
Česká školní inspekce Rámec kritérií uplatňovaných ČŠI externě (výrazná podpora ČŠI pro VH škol) X Rámec obsahu zprávy o VH (vyhláška) 21. září 2009 Česká školní inspekce

18 Česká školní inspekce www.csicr.cz Kontakt
e_mail: telefon: fax: Děkuji za pozornost 21. září 2009 Česká školní inspekce


Stáhnout ppt "Autoevaluace z pohledu"

Podobné prezentace


Reklamy Google