Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY z pohledu ČŠI "Cesta ke kvalitě"

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY z pohledu ČŠI "Cesta ke kvalitě""— Transkript prezentace:

1 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY z pohledu ČŠI "Cesta ke kvalitě"
Příspěvek na konferenci věnované projektu MŠMT Olomouc 14. října 2009 Mgr. Lenka Zedková Olomoucký inspektorát České školní inspekce "Cesta ke kvalitě"

2 ? sebehodnocení autoevaluace ? ? vlastní hodnocení

3 LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ
Ustanovení § 12 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní inspekcí.

4 Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.

5 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY
je vždy zaměřeno na: a) cíle, které si škola stanovila zejména v koncepčním záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu, a jejich reálnost a stupeň důležitosti

6 b)posouzení, jakým způsobem škola plní cíle podle písmene a) s přihlédnutím k dalším cílům uvedeným zejména v rámcovém vzdělávacím programu a odpovídajících právních předpisech

7 c)oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků; oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření

8 d) účinnost opatření podle písmene c) obsažených v předchozím vlastním hodnocení

9 VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY
HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY podmínky ke vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob na vzdělávání

10 výsledky vzdělávání žáků a studentů
řízení školy, kvalita personální práce, kvalita dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků úroveň výsledků práce školy, zejména k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

11 Vlastní hodnocení školy je jedním z podkladů pro hodnocení Českou školní inspekcí

12 HODNOCENÍ ŠKOLY ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ
ustanovení § 174 odst. b) zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Česká školní inspekce zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů

13 Jaká jsou zjištění ČŠI v oblasti vlastního hodnocení školy?
Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2005/2006: CÍLE TEMATICKÉHO ÚKOLU zda školy ve vybraných oblastech vzdělávání provádějí vlastní hodnocení soulad zaměření vlastního hodnocení s příslušnou vyhláškou jaké nástroje a kritéria vlastního hodnocení školy používají jak školy využívají výsledky vlastního hodnocení

14 VÝSLEDKY TEMATICKÉHO ÚKOLU
vlastní hodnocení provedlo 66,4 % škol jen ojediněle mělo toto hodnocení charakter uceleného systému zpětné vazby a bylo v souladu s příslušnou vyhláškou jen ojediněle měly školy vytvořena kritéria VHŠ a zvoleny (vymezeny) funkční nástroje pro hodnocení všech oblastí stanovených vyhláškou

15 školy neměly převážně vymezeny oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření snaha ředitelů škol se vlastním hodnocením zabývat, jejich přístup však nebyl systematický (příčiny????)

16 Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2007/2008:
rozvoj systému vnitřní kontroly a vlastního hodnocení školy stále patřil k nejobtížnějším činnostem vedoucích pedagogických pracovníků školy přetrvávalo hodnocení dílčích jevů, VHŠ stále netvořilo ucelený systém

17 absence oblastí, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblastí, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit, včetně návrhů příslušných opatření absence sledování účinnosti přijatých opatření obsažených v předchozím vlastním hodnocení

18 SILNÉ STRÁNKY hodnocení podmínek vzdělávání SLABÉ STRÁNKY průběh a výsledky vzdělávání

19 absence interních nástrojů pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání, orientace stále zúžena jen na testování žáků externími zadavateli a zpracovateli formální pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – časté oprávněné stížnosti zákonných zástupců žáků ve struktuře ŠVP PV a ZV je nejslabším článkem oblast hodnocení žáků (kritéria) a autoevaluace školy (oblasti, cíle, nástroje)

20 Jak může školám pomoci ČŠI?
Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

21 Výběr KRITÉRIÍ vychází především z normativních dokumentů a pokrývá všechny oblasti stanovené pro vlastní hodnocení podle § 8 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů.

22 Základní normativní dokument - školský zákon - vymezuje jako základní kritérium hodnocení účinnosti podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka a studenta a dosahování cílů vzdělávání ze strany škol/školských zařízení.

23 Kritéria jsou v souladu se zahraničními i tuzemskými hodnoticími systémy formulována heslovitě a mají vícerozměrný charakter.

24 Rovnost příležitostí ke vzdělávání
Vedení školy/školského zařízení Předpoklady pro řádnou činnost školy/školského zařízení Průběh vzdělávání Partnerství Úroveň klíčových kompetencí dosahovaných prostřednictvím vzdělávacího obsahu Výsledky vzdělávání dětí, žáků a studentů na úrovni školy Celkové hodnocení školy/školského zařízení.

25 Pro zlepšení informovanosti škol zveřejní ČŠI na svých webových stránkách ke Kritériím komentované znění.

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY z pohledu ČŠI "Cesta ke kvalitě""

Podobné prezentace


Reklamy Google