Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktické informace k programu Škola pro udržitelný život.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktické informace k programu Škola pro udržitelný život."— Transkript prezentace:

1 Praktické informace k programu Škola pro udržitelný život

2 • Jaro 2010 absolvování vzdělávacího modulu ŠUŽ • 15. 5. vyhlášení výzvy k podávání projektových žádostí • 15. 6. - 15.7 konzultace, zpětné vazby na závěrečné práce účastníků vzdělávacího kurzu ŠUŽ • Do 15. 7. příjem žádostí, uzavření výzvy • 17. 7. – 5. 8. hodnocení krajskou grantovou komisí • 6. 8. hodnocení celostátní grantovou komisí • 19. 8. zasedání celostátní grantové komise • 23. – 27. 8. info vybraným školám • 20. 9. podepsání smluv se školami, oficiální zahájení realizace projektů

3 Vize a plán udržitelného rozvoje školy v obci POPIS PROCESU A VÝSTUPY PLÁNOVÁNÍ • Průběh plánování: 1. Jakou formou se plánování uskutečnilo? 2. Kdo se ho zúčastnil (charakteristka a počet účatsníků)? Jak byli účastníci osloveni? 3. Popište jak probíhalo (Jaké metody zapojování účastníků byly využity – např. kulaté stoly, plánovací odpoledne, anketa…? O čem se nejvíce diskutovalo? Nejvýraznější názorové rozdíly a shody? Další důležité momenty z průběhu Vašeho plánování? Jeho úspěchy i nedostatky?) • Analýza: 4. Stručná analýza udržitelnosti obce (způsob získání a zpracování – např. SWOT, zdroje; data – např. přehled silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí) 5. Závěry z analýzy • Vize a plán, banka projektů: 6. Vize - Jak by měla Vaše obec vypadat za 10 let? 7. V čem se tento obraz liší od současného stavu? Jaké vidíte nejvýznamnější problémy a potřeby obce. 8. Jaké vidíte možnosti, jak těchto změn dosáhnout? 9. Jakými konkrétními projekty se na těchto změnách může podílet Vaše škola – “banka projektů” Ke každému projektu uveďte stručně – název/téma, cíl, stručná anotace, partneři a jejich možný podíl 10. Výběr prioritního projektu (prioritní projektů k realizaci): Název projektu Proč, kým a jakým procesem byl vybrán tento konkrétní projekt z “banky projektů”?

4 Kritéria pro posuzování projektů • 1. Pozitivní citelná změna pro místní komunitu v důsledku realizace aktivit, 0 – 2 body • 2. Projekt reaguje na důležitý/významný problém/významnou potřebu v obci, 0 – 2 body • 3. Projekt vychází z širší vize rozvoje obce a popisu a posouzení problémů a potřeb obce, 0 – 2 body • 4. Aktivní zapojení žáků, do vytváření vize, posouzení problémů a potřeb obce a přípravy a realizace projektu, 0 – 2 body

5 Kritéria pro posuzování projektů • 5. Aktivní zapojení skupin (NNO, učitelé, rodiče, představitelé obce, místní spolky, firmy, široká veřejnost) do vytváření vize, posouzení problémů a potřeb obce a přípravy a realizace projektu, 0 – 2 body • 6. Začlenění do vzdělávacího programu školy, jasně přispívá k vzdělávacím cílům, očekávaným výstupům, je popsána návaznost, jak přispívá k naplňování vzdělávacího programu, 0 – 2 body • 7. Postup řešení a harmonogramu (jasný, přehledný, logický a reálný), 0 – 2 body • 8. Rozpočet (realistický, přiměřený), 0 -2 body • 9. Inovativnost a kreativita přístupu k řešení problému, 0 – 2 body

6 Co učitel a škola získá • Osvědčení o absolvování DVPP • Certifikát o zapojení do programu Škola pro udržitelný život pro školu na období 3 let • Možnost žádat podporu projektů v dalších kolech programu Škola pro udržitelný život • Možnost účasti na konferencích, seminářích • Metodickou podporu (konzultace, e-learning,…) • Zásobník projektů a rozpracovaný projekt pro další grantová řízení • (po 3 letech možnost aktualizace vize a zásobníku projektů a další pokračování v programu)

7 Informace a kontakty www.skolaprozivot.cz


Stáhnout ppt "Praktické informace k programu Škola pro udržitelný život."

Podobné prezentace


Reklamy Google