Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Financování komunitních projektů Tento příspěvek vznikl při řešení grantu podpořeného Vzdělávací nadací Jana Husa Ing. Jana Krbová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Financování komunitních projektů Tento příspěvek vznikl při řešení grantu podpořeného Vzdělávací nadací Jana Husa Ing. Jana Krbová."— Transkript prezentace:

1 Financování komunitních projektů Tento příspěvek vznikl při řešení grantu podpořeného Vzdělávací nadací Jana Husa Ing. Jana Krbová

2 Fakulta managementu VŠE v Praze, Jindřichův Hradec 2 Fundraising aangl. získávání zdrojů jje soubor činností, který zahrnuje různé způsoby a metody, jak získávat finanční a jiné prostředky potřebné pro činnost neziskových organizací.

3 Ing. Jana KrbováFakulta managementu VŠE v Praze, Jindřichův Hradec 3 Filantropie ppochází z řeckých slov philein (milovat) a anthropos (člověk) ssouhrn činností a chování, které vede k vědomé podpoře třetích osob (jednotlivců i skupin) za účelem dosažení vyšší kvality života jednotlivce a společnosti.

4 Ing. Jana KrbováFakulta managementu VŠE v Praze, Jindřichův Hradec 4 Sponzoring SSponzoring je totiž něco jako „dar s protiplněním“ a sponzorský příspěvek je chápán jako platba za toto protiplnění (například za reklamní služby).

5 Ing. Jana KrbováFakulta managementu VŠE v Praze, Jindřichův Hradec 5 Programové financování Veřejné výdajové programy alokují veřejné finanční prostředky na předem určené cíle PPriority rozvoje PProgramy PProjekty Dosahování formulovaných cílů

6 Ing. Jana KrbováFakulta managementu VŠE v Praze, Jindřichův Hradec 6 Grantování Mezi poskytovatele grantů patří například: nnadace, nnadační fondy, sstátní, akademické a vědecké instituce. Transparentní grantový proces předpokládá: zzveřejnění podmínek poskytnutí grantu předem, oodborně zdatné členy grantové komise, vvyhlášení výsledků grantového řízení a zzveřejnění výsledků aktivit, které byly podpořeny.

7 Ing. Jana KrbováFakulta managementu VŠE v Praze, Jindřichův Hradec 7 Předpokladem je předložit projekt nnázev projektu; úúdaje o řešiteli a informace o organizaci předkládající projekt; ppopis současného stavu řešené problematiky; ccharakteristiku navrhovaného řešení; hhlavní a dílčí cíle projektu s předpokládanými výsledky a výstupy; ppodrobný realizační plán a časový harmonogram; pplán monitorování a hodnocení projektu; pplánovaný další vývoj řešené problematiky po skončení projektu; rrozpočet projektu.

8 Ing. Jana KrbováFakulta managementu VŠE v Praze, Jindřichův Hradec 8 Formy získávání finančních prostředků Fundraisingo vé akce Komunitní filantropie SponzoringProgramové financování Grantování Zdroje se nacházejí v dané lokalitě ano nemusí být jenom v lokalitě Jsou zdroje nabízeny potenciálním poskytovatelem neano i neněkdy anoano Náklady na jejich získání jsou: nízké nebo žádné zpravidla vysoké Je dána podmínka spolufinancování ne zpravidla ano Na čem záleží jejich získání počet podnikatelů a podniků v dané lokalitě Na počtu filantropů v dané komunitě počet podnikatelů a podniků v dané lokalitě počet vypsaných programů, kvalita projektu počet vypsaných programů, kvalita projektu

9 Ing. Jana KrbováFakulta managementu VŠE v Praze, Jindřichův Hradec 9 Formy podpory Forma podpory Fundraisingové akce Komunitní filantropie Sponzoring Programové financování Grantování Finanční Věcná Záruka Dobrovolnictví Úvěr

10 Ing. Jana KrbováFakulta managementu VŠE v Praze, Jindřichův Hradec 10 Partnerství VVěcné FFinanční na centrální úrovni Rada vlády pro nestátní neziskové organizace na úrovni krajů možnost uzavření dohody mez krajem + asociací NO na úrovni obcí – totéž – komorní prostředí větší kontakty

11 Ing. Jana KrbováFakulta managementu VŠE v Praze, Jindřichův Hradec 11 Problémové okruhy partnerství nneexistence definice jje podmíněno politickým přístupem reprezentace kraje (obce) vvětší zájem ze strany NO jje snazší na místní úrovni ddvě formy partnerství přímá účast na programových dokumentech veřejná konzultace - připomínkování

12 Ing. Jana KrbováFakulta managementu VŠE v Praze, Jindřichův Hradec 12 Inspirace VVytváření společných projektů KKofinancování projektu jiným subjektem SStrategický partner

13 Ing. Jana KrbováFakulta managementu VŠE v Praze, Jindřichův Hradec 13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Financování komunitních projektů Tento příspěvek vznikl při řešení grantu podpořeného Vzdělávací nadací Jana Husa Ing. Jana Krbová."

Podobné prezentace


Reklamy Google