Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní a regionální dotační tituly. Význam národních a regionálních dotačních titulů Jejich význam postupně klesá, pro mnohé subjekty přesto téměř nezbytné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní a regionální dotační tituly. Význam národních a regionálních dotačních titulů Jejich význam postupně klesá, pro mnohé subjekty přesto téměř nezbytné."— Transkript prezentace:

1 Národní a regionální dotační tituly

2 Význam národních a regionálních dotačních titulů Jejich význam postupně klesá, pro mnohé subjekty přesto téměř nezbytné Slouží k financování aktivit, které nejsou podporovatelné ze strukturálních fondů Současný trend je soustředit finanční prostředky na tzv. kofinancování projektů EU

3 Národní dotační tituly V ČR stále existuje celá řada národních dotačních titulů Programy jsou různého zaměření, pro různé cílové skupiny Účelem prezentace NENÍ vyjmenování a představení těchto programů

4 Národní dotační tituly Programy jsou vyhlašovány jednotlivými ministerstvy, financovány z jejich rozpočtů –Každoročně vyhlašované programy –Programy vyhlášené na základě momentální potřeby (např. v dubnu 2006 vyhlásila vláda program REKONSTRUKCE 2006 – pro podnikatele postižené povodní na jaře 2006)

5 Negativní trend pro národní dotační tituly Redukce národních dotačních titulů –Tlak na snižování výdajů státního rozpočtu –Kofinancování projektů podporovaných ze SF EU –Nemožnost existence duplicitní podpory jednotlivých aktivit Velice často jsou národní programy integrovány do operačních programů

6 Regionální dotační tituly (Fond Vysočiny) Kraje mají možnost vyhlašovat a ze svých rozpočtů financovat různé programy V kraji Vysočina funguje od 19. března 2002 rozvojový fond kraje s názvem Fond Vysočiny

7 Fond Vysočiny Unikátní systém poskytování grantových podpor Pomáhá rozvíjet aktivity obsažené v Programu rozvoje kraje Cíl: transparentnost a jednotný systém v rozdělování podpory, zapojení velkého množství partnerů a jejich trénink na pravidla podávání projektových žádostí a získávání grantů

8 Kdo vyhlašuje grantové programy Výlučně Zastupitelstvo kraje Vysočina – ve formě „Výzev k předkládání projektů“ Návrh na vyhlášení GP může předložit Rada fondu nebo prostřednictvím Rady kraje Vysočina člen nebo skupina členů zastupitelstva, výbor zastupitelstva kraje, komise rady kraje nebo odbor krajského úřadu

9 Co musí obsahovat návrh na vyhlášení GP? 1)Název grantového programu 2)Celkový objem finančních prostředků 3)Specifikace cíle, dílčího cíle a opatření PRK 4)Cíl grantového programu 5)Popis a rozsah grantového programu

10 Co musí obsahovat návrh na vyhlášení GP? 6)Okruh příjemců podpory 7)Lokalizace projektů 8)Přijatelné a nepřijatelné výdaje 9)Základní a specifická kritéria pro posuzování projektů 10)Minimální a maximální výše podpory

11 Co musí obsahovat návrh na vyhlášení GP? 11) Minimální podíl příjemce podpory 12)Časový harmonogram realizace projektu 13)Platební podmínky 14)Termíny a podmínky podání projektů (včetně odkazu na závazný vzor „Žádosti o poskytnutí podpory“) 15)Odpovědnost za realizaci podpory – garant grantového programu

12 www.fondvysociny.cz Aktuálně vyhlášení GP, GP po uzávěrce a již vyhodnocené GP Žádost o poskytnutí podpory Formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu Grafické podklady logotypu Fondu Vysočiny …

13 Hodnocení projektů Garanti GP – formální hodnocení při tzv. „otevírání obálek“ Řídící výbor GP – věcné hodnocení –Jmenován zastupitelstvem kraje

14 Mechanismus čerpání podpor v rámci Fondu Vysočiny Schválení a vyhlášení grantových programů Předkládání projektů Vyhodnocení projektů Uzavření smlouvy s příjemci podpory Realizace projektů Monitorování výsledků

15 Formulace výzvy GP Hodnocení Výstupy Projednání GP Uzávěrka GP Hodnocení formální Schválení GP Zveřejnění GP Výzva (www) Podávání projektů Vyúčtování Závěrečná zpráva Hodnocení významu Zveřejnění výsledků Smlouva o podpoře Realizace projektů Monitoring projektů Námět na grantový program (GP) úřad, zastupitelé, veřejnost garant komise, výbory, rada kraje zastupitelstvo kraje garant žadatelé garant, databáze řídící výbor garant žadatelé garant řídící výbor, Rada fondu, databáze Schéma grantové podpory Fondu Vysočiny

16 Fond Vysočiny v roce 2006 63 138 120 Kč (doposud každoročně cca 80 mil. Kč) – snížení alokace vyvoláno nutností soustředit fin. prostředky pro přípravu kraje na programovací období 2007 - 2013 Vyhlašovány jen GP, jejichž obsah není duplicitní s nějakým dalším dotačním titulem

17 Programy vyhlašované EK Projekty předkládány přímo na jednotlivá DG Dosud ne úplně známá oblast – i proto vznikají v Bruselu stálá zastoupení nejrůznějších institucí


Stáhnout ppt "Národní a regionální dotační tituly. Význam národních a regionálních dotačních titulů Jejich význam postupně klesá, pro mnohé subjekty přesto téměř nezbytné."

Podobné prezentace


Reklamy Google