Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připravované výzvy Lucie Pudivítrová odbor fondů EU, MŽP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připravované výzvy Lucie Pudivítrová odbor fondů EU, MŽP."— Transkript prezentace:

1 Připravované výzvy Lucie Pudivítrová odbor fondů EU, MŽP

2 Aktuálně vyhlášené výzvy, OPŽP 2007- 2013
LXIV. výzva Příjem žádostí od 2. února do 19. března 2015 Alokace 1,75 mld. Kč Pouze individuální projekty Datum ukončení realizace projektu Žádosti s předpokládaným ukončením realizace po roce 2015 nebudou akceptovány

3 Podporované aktivity v LXIV. výzvě
Prioritní osa 3 – alokace 500 mil. Kč Podoblast podpory Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny Oblast podpory Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry Prioritní osa 4 – alokace 800 mil. Kč Oblast podpory Zkvalitnění nakládaní s odpady Prioritní osa 6 – alokace 450 mil. Kč Oblast podpory Podpora biodiverzity (20 mil. Kč) Oblast podpory Obnova krajinných struktur (30 mil. Kč) Oblast podpory Optimalizace vodního režimu krajiny (200 mil. Kč) Oblast podpory Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod (200 mil. Kč)

4 Harmonogram LXIV. výzvy

5 Výzvy v OPŽP 2014 – 2020, ZMĚNY Harmonogram výzev schvalován Monitorovacím výborem v rámci tzv. Strategického realizačního plánu na rok dopředu Žádosti předkládané prostřednictvím IS MSC 2014+ Využití finančních nástrojů Výzvy jsou nastaveny tak, aby bylo zajištěno plynulé čerpání s ověřením splnění milníku roku 2018 Strategické řízení výzev: poskytování informací o výzvách pro žadatele předem, v dostatečné míře a dostatečném časovém předstihu vytvořen Plán výzev do roku 2018 připravován Strategický realizační plán pro každý rok vypisovány především soutěžní výzvy s nastavenou bodovou prahovou hranicí a předem jasně stanovenou finanční alokací

6 Harmonogramu výzev a výzvy
Harmonogram zohledňuje následující aspekty: Novinky pro žadatele: Metodické nastavení Legislativní závazky Stanovené cíle Personální kapacity Dopady na ekonomiku Načasování Transparentnost (informace v dostatečném předstihu) Předvídatelnost (schvalování plánu výzev rok dopředu) Zjednodušení (MSC2014+) Snížení administrativní zátěže (zjednodušení žádosti) Větší odpovědnost žadatelů (např. ZD) Zjednodušení pro žadatele a příjemce podpory: jednoduchost a srozumitelnost dokumentace jeden dokument navazující řídicí dokumentace pro žadatele a příjemce (spojení Implementačního dokumentu a Pravidel pro žadatele a příjemce, zrušení Směrnice MŽP) transparentní pravidla pro příjemce z pohledu nutnosti plnění milníků implementace projektu revize povinných příloh projektových žádostí a podkladů pro RoPD(vyžadováno povinné minimum, které zaručí kvalitu a efektivitu projektu) Lepší osvěta při veřejných zakázkách: pro veřejné zakázky malého rozsahu vzorové dokumenty ex-ante kontrola zadávací dokumentace a ex–post kontrola výběrového řízení pouze u projektů nad 200 mil. Kč  u ostatních projektů pouze ex-post kontrola výběrového řízení katalog nejčastějších pochybení v oblasti veřejných zakázek Hodnocení projektů: zvýhodnění projektových žádostí ve vysokém stupni připravenosti projektu důraz na kvalitativní stránku projektu a co největší ekologický přínos, nikoli jen technické řešení důslednější přístup k posuzování projektu a ukončení administrace v případě neplnění podmínek

7 Plánované výzvy OPŽP 2014+ v roce 2015
Vyhlášení výzev ve všech prioritních osách V rámci uveřejněného harmonogramu budou vyhlášeny výzvy včetně grantových schémat za celkem 24,149 mld. Kč Velký důraz na kvalitu žádostí První vyhlášení již v březnu 2015 pro prioritní osy: 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu Úplný harmonogram uveřejněn na

8 Harmonogram výzev 2015

9 Děkuji za pozornost. Lucie Pudivítrová Odbor fondů EU, MŽP
Ministerstvo životního prostředí České republiky, Vršovická 65, Praha 10, tel.: n n zelená linka n


Stáhnout ppt "Připravované výzvy Lucie Pudivítrová odbor fondů EU, MŽP."

Podobné prezentace


Reklamy Google