Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Připravované výzvy Lucie Pudivítrová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Připravované výzvy Lucie Pudivítrová."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka Připravované výzvy Lucie Pudivítrová odbor fondů EU, MŽP

2 Aktuálně vyhlášené výzvy, OPŽP LXIV. výzva  Příjem žádostí od 2. února do 19. března 2015  Alokace 1,75 mld. Kč  Pouze individuální projekty  Datum ukončení realizace projektu  Žádosti s předpokládaným ukončením realizace po roce 2015 nebudou akceptovány 2

3 Podporované aktivity v LXIV. výzvě Prioritní osa 3 – alokace 500 mil. Kč ­Podoblast podpory Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny ­Oblast podpory Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry Prioritní osa 4 – alokace 800 mil. Kč ­Oblast podpory Zkvalitnění nakládaní s odpady Prioritní osa 6 – alokace 450 mil. Kč ­Oblast podpory Podpora biodiverzity (20 mil. Kč) ­Oblast podpory Obnova krajinných struktur (30 mil. Kč) ­Oblast podpory Optimalizace vodního režimu krajiny (200 mil. Kč) ­Oblast podpory Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod (200 mil. Kč) 3

4 Harmonogram LXIV. výzvy 4

5 Výzvy v OPŽP 2014 – 2020, ZMĚNY  Harmonogram výzev schvalován Monitorovacím výborem v rámci tzv. Strategického realizačního plánu na rok dopředu  Žádosti předkládané prostřednictvím IS MSC  Využití finančních nástrojů  Výzvy jsou nastaveny tak, aby bylo zajištěno plynulé čerpání s ověřením splnění milníku roku

6 Transparentnost (informace v dostatečném předstihu) Předvídatelnost (schvalování plánu výzev rok dopředu) Zjednodušení (MSC2014+) Snížení administrativní zátěže (zjednodušení žádosti) Větší odpovědnost žadatelů (např. ZD) Harmonogramu výzev a výzvy  Harmonogram zohledňuje následující aspekty:  Novinky pro žadatele: 6 Metodické nastavení Legislativní závazky Stanovené cíle Personální kapacity Dopady na ekonomiku Načasování

7 Plánované výzvy OPŽP v roce 2015  Vyhlášení výzev ve všech prioritních osách  V rámci uveřejněného harmonogramu budou vyhlášeny výzvy včetně grantových schémat za celkem 24,149 mld. Kč  Velký důraz na kvalitu žádostí  První vyhlášení již v březnu 2015 pro prioritní osy:  1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní  3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika  4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu  Úplný harmonogram uveřejněn na 7

8 Harmonogram výzev

9 Děkuji za pozornost. Lucie Pudivítrová Odbor fondů EU, MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky, Vršovická 65, Praha 10, tel.: zelená linka 


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 Připravované výzvy Lucie Pudivítrová."

Podobné prezentace


Reklamy Google