Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Marcela Polepilová Odbor strategického rozvoje kraje PF02-14 Podprogram na podporu obnovy venkova pro rok 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Marcela Polepilová Odbor strategického rozvoje kraje PF02-14 Podprogram na podporu obnovy venkova pro rok 2014."— Transkript prezentace:

1 Ing. Marcela Polepilová Odbor strategického rozvoje kraje PF02-14 Podprogram na podporu obnovy venkova pro rok 2014

2 Alokace podprogramu a příjemci podpory Částka vyčleněná na podprogram  19 400 000 Kč pro DT1  1 500 000 Kč pro DT2 Příjemci podpory  obce do 2 000 obyvatel

3 DT1 Podporované aktivity Aktivita: 1.1 Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce investiční (rekonstrukce, modernizace) a neinvestiční (oprava, udržovací práce) projekty  Revitalizace a obnova hřbitovních areálů a jejich bezprostředního zázemí. 1.2 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje pouze investiční (výstavba, rekonstrukce, modernizace) projekty  Výstavba místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. tříd., popř. podél silnic, které slouží k zajištění linkové autobusové dopravy event. městské hromadné dopravy.  Rekonstrukce a modernizace místní komunikace v zájmu odstranění nebezpečných míst, či zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti a napojení na hlavní komunikační tahy. Realizovaný projekt musí tvořit souvislý celek!!!

4 DT1 Výše a míra dotace  maximální výše dotace - 1 000 000,- Kč  minimální výše dotace - 50 000,- Kč Aktivita: 1.1 Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce Míra dotace pro obce do 500 obyvatel: 60 % Míra dotace pro obce od 501 do 1 000 obyvatel: 50 % Míra dotace pro obce od 1 001 do 2 000 obyvatel: 40 % Aktivita: 1.2 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje Míra dotace pro obce do 2 000 obyvatel: 40 %

5 DT2 Podporované aktivity, výše a míra dotace Projekty na zpracování územních plánů pouze investiční projekty  Zpracování návrhu územního plánu obcí.  maximální výše dotace - 250 000,- Kč  minimální výše dotace - 50 000,- Kč Projekty na zpracování územních plánů Míra dotace pro obce do 2 000 obyvatel: 50 %

6 Předládání žádostí  Příjem žádostí: 1 žádost pouze na jednu z podporovaných aktivit v rámci DT1 1 žádost v rámci DT2 (předložení 1 originálu a 1 kopie žádosti + 1 originálu nebo ověřené kopie povinné přílohy)  Výzva k předkládání žádostí: od 14. 1. 2014 do 14. 2. 2014 do 12:00 hod. v rámci DT1 od 14. 1. 2014 do 31. 3. 2014 do 12:00 hod. v rámci DT2

7 Časový harmonogram  Termín schválení příjemců podpory: ZZK dne 19. 3. 2014 v rámci DT1 ZZK dne 18. 6. 2014 v rámci DT2  Ukončení realizace projektu a vyúčtování: do 28. 11. 2014 v rámci DT1 do 30. 11. 2015 v rámci DT2 (s čerpáním dotace v roce 2015) Realizaci projektu lze zahájit nejdříve po dni předložení Žádosti o poskytnutí podpory na KÚ ZK!!!

8 DT1 Povinné přílohy k žádosti 1.Výpis z usnesení zastupitelstva obce o schválení místního programu obnovy venkova 2.Výpis z usnesení zastupitelstva obce o vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu 3.Výpis z usnesení zastupitelstva obce o volbě starosty 4.Stavební povolení (postupovat dle stavebního zákona) 5.Jednoduchá projektová dokumentace u revitalizací hřbitovních ploch, u místních komunikací situační nákres lokalizace předmětné akce s vyznačením dostupnosti služeb v obci 6.Doklad o vlastnictví pozemků 7.Fotodokumentace současného stavu 8.Podrobný položkový rozpočet Bližší specifikace povinných příloh viz Informace pro žadatele

9 DT2 Povinné přílohy k žádosti 1.Výpis z usnesení zastupitelstva obce o schválení zadání územního plánu 2.Výpis z usnesení zastupitelstva obce o vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu 3.Výpis z usnesení zastupitelstva obce o volbě starosty 4.Položkový rozpočet 5.Doklady prokazující průběh výběru projektanta 6.Smlouva o dílo s vybraným zpracovatelem, která musí být před podepsáním konzultována s Odborem územního plánování a stavebního řádu ZK Bližší specifikace povinných příloh viz Informace pro žadatele

10 Postup při vyplňování žádosti  Název projektu

11 Postup při vyplňování žádosti  Plán aktivit a Objektivně ověřitelné výstupy projektu Výstupy projektu musí vycházet z položkového rozpočtu, ve kterém je nutno tyto zvýraznit barevně!!!! Výstupy projektu jsou závazné a každý z nich nesmí být po realizaci projektu snížen o více jak 5%. Předpokládaný termín ukončení projektu = čerpání dotace

12 Postup při vyplňování žádosti  Rozpočet projektu Při vyplňování žádosti prověřit, zda je projekt investiční nebo neinvestiční povahy (v průběhu realizace nelze měnit). Výběr pouze u revitalizace hřbitovních ploch. V případě vyplnění více položek nesmí po realizaci projektu dojít k přesunu prostředků o více než 15% celkové výše předpokládaných způsobilých výdajů projektu.

13 Postup při vyplňování žádosti  Specifická kritéria Před odesláním je možné formulář zkontrolovat přes tlačítko  Kontrola formuláře žádosti

14 Vyhodnocení POV r. 2012 dle počtu obyvatel

15 Aktivita I - rekonstrukce a obnova venkovské zástavby Aktivita II – rekonstrukce a výstavba místních komunikací

16 Vyhodnocení POV r. 2012 dle počtu obyvatel – projekty na zpracování územních plánů

17

18 Vyhodnocení POV r. 2012 dle okresů

19 Dotační titul č.1Dotační titul č. 2

20 Vyhodnocení POV r. 2013 dle počtu obyvatel

21 Aktivita I – rekonstrukce a obnova venkovské zástavby Aktivita II – rekonstrukce a výstavba místních komunikací

22 Vyhodnocení POV r. 2013 dle okresů

23

24 Děkuji za pozornost Ing. Marcela Polepilová Odbor strategického rozvoje kraje Tel.: +420 577 043 831 e-mail: marcela.polepilova@kr-zlinsky.cz


Stáhnout ppt "Ing. Marcela Polepilová Odbor strategického rozvoje kraje PF02-14 Podprogram na podporu obnovy venkova pro rok 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google