Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PF02-14 Podprogram na podporu obnovy venkova pro rok 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PF02-14 Podprogram na podporu obnovy venkova pro rok 2014"— Transkript prezentace:

1 PF02-14 Podprogram na podporu obnovy venkova pro rok 2014
Ing. Marcela Polepilová Odbor strategického rozvoje kraje

2 Alokace podprogramu a příjemci podpory
Částka vyčleněná na podprogram Kč pro DT1 Kč pro DT2 Příjemci podpory obce do obyvatel

3 DT1 Podporované aktivity
Aktivita: 1.1 Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce investiční (rekonstrukce, modernizace) a neinvestiční (oprava, udržovací práce) projekty Revitalizace a obnova hřbitovních areálů a jejich bezprostředního zázemí. 1.2 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje pouze investiční (výstavba, rekonstrukce, modernizace) projekty Výstavba místních pěších komunikací podél silnic I., II. a III. tříd., popř. podél silnic, které slouží k zajištění linkové autobusové dopravy event. městské hromadné dopravy. Rekonstrukce a modernizace místní komunikace v zájmu odstranění nebezpečných míst, či zajištění dostupnosti služeb občanské vybavenosti a napojení na hlavní komunikační tahy. Realizovaný projekt musí tvořit souvislý celek!!!

4 DT1 Výše a míra dotace maximální výše dotace - 1 000 000,- Kč
minimální výše dotace ,- Kč Aktivita: 1.1 Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce Míra dotace pro obce do 500 obyvatel: 60 % Míra dotace pro obce od 501 do obyvatel: 50 % Míra dotace pro obce od do obyvatel: 40 % 1.2 Rekonstrukce, modernizace a výstavba místních komunikací na pozemcích v majetku obce, popř. v majetku Zlínského kraje Míra dotace pro obce do obyvatel: 40 %

5 DT2 Podporované aktivity, výše a míra dotace
Projekty na zpracování územních plánů pouze investiční projekty Zpracování návrhu územního plánu obcí. maximální výše dotace ,- Kč minimální výše dotace ,- Kč Projekty na zpracování územních plánů Míra dotace pro obce do obyvatel: 50 %

6 Předládání žádostí Příjem žádostí:
1 žádost pouze na jednu z podporovaných aktivit v rámci DT1 1 žádost v rámci DT2 (předložení 1 originálu a 1 kopie žádosti + 1 originálu nebo ověřené kopie povinné přílohy) Výzva k předkládání žádostí: od do do 12:00 hod. v rámci DT1 od do do 12:00 hod. v rámci DT2

7 Časový harmonogram Termín schválení příjemců podpory:
ZZK dne v rámci DT1 ZZK dne v rámci DT2 Ukončení realizace projektu a vyúčtování: do v rámci DT1 do v rámci DT2 (s čerpáním dotace v roce 2015) Realizaci projektu lze zahájit nejdříve po dni předložení Žádosti o poskytnutí podpory na KÚ ZK!!!

8 DT1 Povinné přílohy k žádosti
Výpis z usnesení zastupitelstva obce o schválení místního programu obnovy venkova Výpis z usnesení zastupitelstva obce o vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu Výpis z usnesení zastupitelstva obce o volbě starosty Stavební povolení (postupovat dle stavebního zákona) Jednoduchá projektová dokumentace u revitalizací hřbitovních ploch, u místních komunikací situační nákres lokalizace předmětné akce s vyznačením dostupnosti služeb v obci Doklad o vlastnictví pozemků Fotodokumentace současného stavu Podrobný položkový rozpočet Bližší specifikace povinných příloh viz Informace pro žadatele

9 DT2 Povinné přílohy k žádosti
Výpis z usnesení zastupitelstva obce o schválení zadání územního plánu Výpis z usnesení zastupitelstva obce o vyčlenění prostředků na spolufinancování projektu Výpis z usnesení zastupitelstva obce o volbě starosty Položkový rozpočet Doklady prokazující průběh výběru projektanta Smlouva o dílo s vybraným zpracovatelem, která musí být před podepsáním konzultována s Odborem územního plánování a stavebního řádu ZK Bližší specifikace povinných příloh viz Informace pro žadatele

10 Postup při vyplňování žádosti
Název projektu

11 Postup při vyplňování žádosti
Plán aktivit a Objektivně ověřitelné výstupy projektu Předpokládaný termín ukončení projektu = čerpání dotace Výstupy projektu musí vycházet z položkového rozpočtu, ve kterém je nutno tyto zvýraznit barevně!!!! Výstupy projektu jsou závazné a každý z nich nesmí být po realizaci projektu snížen o více jak 5%.

12 Postup při vyplňování žádosti
Rozpočet projektu Při vyplňování žádosti prověřit, zda je projekt investiční nebo neinvestiční povahy (v průběhu realizace nelze měnit). Výběr pouze u revitalizace hřbitovních ploch. V případě vyplnění více položek nesmí po realizaci projektu dojít k přesunu prostředků o více než 15% celkové výše předpokládaných způsobilých výdajů projektu.

13 Postup při vyplňování žádosti
Specifická kritéria Kontrola formuláře žádosti Před odesláním je možné formulář zkontrolovat přes tlačítko

14 Vyhodnocení POV r. 2012 dle počtu obyvatel

15 Vyhodnocení POV r. 2012 dle počtu obyvatel
Aktivita II – rekonstrukce a výstavba místních komunikací Aktivita I - rekonstrukce a obnova venkovské zástavby

16 Vyhodnocení POV r. 2012 dle počtu obyvatel – projekty na zpracování územních plánů

17 Vyhodnocení POV r. 2012 dle počtu obyvatel – projekty na zpracování územních plánů

18 Vyhodnocení POV r. 2012 dle okresů

19 Vyhodnocení POV r. 2012 dle okresů
Dotační titul č.1 Dotační titul č. 2

20 Vyhodnocení POV r. 2013 dle počtu obyvatel

21 Vyhodnocení POV r. 2013 dle počtu obyvatel
Aktivita I – rekonstrukce a obnova venkovské zástavby Aktivita II – rekonstrukce a výstavba místních komunikací

22 Vyhodnocení POV r. 2013 dle okresů

23 Vyhodnocení POV r. 2013 dle okresů

24 Děkuji za pozornost Ing. Marcela Polepilová
Odbor strategického rozvoje kraje Tel.:


Stáhnout ppt "PF02-14 Podprogram na podporu obnovy venkova pro rok 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google