Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o fungování MAS Vizovicka a Slušovicka Vypracovala: Ing. Petra Symerská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o fungování MAS Vizovicka a Slušovicka Vypracovala: Ing. Petra Symerská."— Transkript prezentace:

1 Informace o fungování MAS Vizovicka a Slušovicka Vypracovala: Ing. Petra Symerská

2 Finanční alokace na rok 2009 Celková částka pro realizaci opatření IV.1.1 a IV.1.2 schválená Ministerstvem zemědělství ČR je ,- Kč, z toho bonus za počet obyvatel je ,- Kč. Pro realizaci opatření IV.1.1 na rok 2009 (roční rozpočet MAS VaS) je plánována částka ve výši ,- Kč (tj. 13,8 % z celkové částky schválené Mze ČR). Pro realizaci opatření IV.1.2 na rok 2009 (roční rozpočet pro výběr projektů – 1 výzva) zbývá ,- Kč.

3 Roční rozpočet MAS VaS (rok 2009) Název položky způsobilých výdajů1. a 2. etapa roku etapa roku 2009 Zpracování SPL95 200,- Kč0,- Kč Kancelářské potřeby12 000,- Kč18 000,- Kč Poštovné, telefonní a internetové poplatky 6 000,- Kč8 000,- Kč Nájem včetně energií2 000,- Kč4 000,- Kč Kancelářské vybavení31 000,- Kč60 000,- Kč Vzdělávání členů MAS5 000,- Kč10 000,- Kč Vzdělávací akce pořádané MAS10 000,- Kč Osobní a cestovní náklady40 200,- Kč ,- Kč Propagace SPL a MAS3 000,- Kč10 000,- Kč Poradenské a odborné služby7 497,- Kč14 994,- Kč Celkem za etapu/etapy ,- Kč ,- Kč

4 1. Výzva Předání žádostí na RO SZIF: 6. – Jednání výběrové komise: – Jednání programového výboru: – Doplnění žádosti žadatelem: – Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti: 6.9. – Výzva, příjem žádostí: – Zveřejnění termínu výzvy: –

5 Návrh vyhlášených fichí Termín 1. výzvy: – Jaké fiche vyhlásit v 1. výzvě ? Návrh: F1 – Udržitelný rozvoj venkova (zaměřit se na drobné akce – opravy vodovodů a kanalizací, bezpečnost chodců na komunikacích, zlepšení vzhledu a kvality péče o veřejná prostranství a zelené plochy v obcích). Předpokládaná alokace, návrh: F1 – 100 % ( ,- Kč).

6 Povinnosti projektového manažera MAS VaS Provádí přípravu na vyhlášení výzvy, školení žadatelů, konzultace záměrů se žadateli, konzultace hraničních záměrů s Mze ČR, SZIF, semináře, příjem žádostí, kontrolu příloh. Provádí administrativní kontrolu (platnost stavebního povolení, výpisy z katastru, …). Nesmí zpracovávat žádosti o dotace – střet zájmů mezi realizací SPL a zpracováním žádostí.

7 Povinnosti Programového výboru a Výběrové komise MAS VaS Programový výbor: Schvaluje výzvu a časový harmonogram postupu. Provádí kontrolu přijatelnosti – projektový manažer připraví podklady – Zpráva o hodnocení přijatelnosti. Projekty, které projdou kontrolou přijatelnosti se dále předají Výběrové komisi na hodnocení – následně poté jsou vybrané projekty schváleny Programovým výborem. Pozor na usnášení schopnost (50 % veřejný sektor, 50 % podnikatelský a neziskový sektor). Výběrová komise: Provádí bodové hodnocení projektů. Seřazuje projekty podle počtu získaných bodů na podpořené a nepodpořené, následně poté předá tento seznam k odsouhlasení Programovému výboru.

8 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Informace o fungování MAS Vizovicka a Slušovicka Vypracovala: Ing. Petra Symerská."

Podobné prezentace


Reklamy Google