Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o fungování MAS Vizovicka a Slušovicka Vypracovala: Ing. Petra Symerská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o fungování MAS Vizovicka a Slušovicka Vypracovala: Ing. Petra Symerská."— Transkript prezentace:

1 Informace o fungování MAS Vizovicka a Slušovicka Vypracovala: Ing. Petra Symerská

2 Finanční alokace na rok 2009 Celková částka pro realizaci opatření IV.1.1 a IV.1.2 schválená Ministerstvem zemědělství ČR je 3 245 172,- Kč, z toho bonus za počet obyvatel je 1 254 169,- Kč. Pro realizaci opatření IV.1.1 na rok 2009 (roční rozpočet MAS VaS) je plánována částka ve výši 446 891,- Kč (tj. 13,8 % z celkové částky schválené Mze ČR). Pro realizaci opatření IV.1.2 na rok 2009 (roční rozpočet pro výběr projektů – 1 výzva) zbývá 2 798 281,- Kč.

3 Roční rozpočet MAS VaS (rok 2009) Název položky způsobilých výdajů1. a 2. etapa roku 20093. etapa roku 2009 Zpracování SPL95 200,- Kč0,- Kč Kancelářské potřeby12 000,- Kč18 000,- Kč Poštovné, telefonní a internetové poplatky 6 000,- Kč8 000,- Kč Nájem včetně energií2 000,- Kč4 000,- Kč Kancelářské vybavení31 000,- Kč60 000,- Kč Vzdělávání členů MAS5 000,- Kč10 000,- Kč Vzdělávací akce pořádané MAS10 000,- Kč Osobní a cestovní náklady40 200,- Kč100 000,- Kč Propagace SPL a MAS3 000,- Kč10 000,- Kč Poradenské a odborné služby7 497,- Kč14 994,- Kč Celkem za etapu/etapy211 897,- Kč234 994,- Kč

4 1. Výzva Předání žádostí na RO SZIF: 6. – 26.10.2009 Jednání výběrové komise: 29.9. – 6.10.2009 Jednání programového výboru: 27.9. – 29.9.2009 Doplnění žádosti žadatelem: 21.9. – 26.9.2009 Administrativní kontrola a kontrola přijatelnosti: 6.9. – 20.9.2009 Výzva, příjem žádostí: 17.8. – 6.9.2009 Zveřejnění termínu výzvy: 27.7. – 16.8.2009

5 Návrh vyhlášených fichí Termín 1. výzvy: 17.8. – 6.9.2009 Jaké fiche vyhlásit v 1. výzvě ? Návrh: F1 – Udržitelný rozvoj venkova (zaměřit se na drobné akce – opravy vodovodů a kanalizací, bezpečnost chodců na komunikacích, zlepšení vzhledu a kvality péče o veřejná prostranství a zelené plochy v obcích). Předpokládaná alokace, návrh: F1 – 100 % (2 798 281,- Kč).

6 Povinnosti projektového manažera MAS VaS Provádí přípravu na vyhlášení výzvy, školení žadatelů, konzultace záměrů se žadateli, konzultace hraničních záměrů s Mze ČR, SZIF, semináře, příjem žádostí, kontrolu příloh. Provádí administrativní kontrolu (platnost stavebního povolení, výpisy z katastru, …). Nesmí zpracovávat žádosti o dotace – střet zájmů mezi realizací SPL a zpracováním žádostí.

7 Povinnosti Programového výboru a Výběrové komise MAS VaS Programový výbor: Schvaluje výzvu a časový harmonogram postupu. Provádí kontrolu přijatelnosti – projektový manažer připraví podklady – Zpráva o hodnocení přijatelnosti. Projekty, které projdou kontrolou přijatelnosti se dále předají Výběrové komisi na hodnocení – následně poté jsou vybrané projekty schváleny Programovým výborem. Pozor na usnášení schopnost (50 % veřejný sektor, 50 % podnikatelský a neziskový sektor). Výběrová komise: Provádí bodové hodnocení projektů. Seřazuje projekty podle počtu získaných bodů na podpořené a nepodpořené, následně poté předá tento seznam k odsouhlasení Programovému výboru.

8 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Informace o fungování MAS Vizovicka a Slušovicka Vypracovala: Ing. Petra Symerská."

Podobné prezentace


Reklamy Google