Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dotace obcím v oblasti vodního hospodářství z rozpočtu kraje Vysočina : 1.Fond Vysočiny - grantový program „Čistá voda 2008“ 2.Dotace na drobné vodohospodářské.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dotace obcím v oblasti vodního hospodářství z rozpočtu kraje Vysočina : 1.Fond Vysočiny - grantový program „Čistá voda 2008“ 2.Dotace na drobné vodohospodářské."— Transkript prezentace:

1

2 Dotace obcím v oblasti vodního hospodářství z rozpočtu kraje Vysočina : 1.Fond Vysočiny - grantový program „Čistá voda 2008“ 2.Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce 3.Dotace na projektové dokumentace ochrany před povodněmi 4.Spolufinancování dotací v rámci programu 229 310 Ministerstva zemědělství „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Administraci provádí odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Vždy je nutný soulad s PRVKUKem, který je zveřejněn na webových stránkách kraje www.kr-vysocina.cz v koncepčních materiálech.www.kr-vysocina.cz

3 1. Fond Vysočiny - grantový program „Čistá voda 2008“ Kraj Vysočina – www.kr-vysocina.cz 1. Fond Vysočiny - grantový program „Čistá voda 2008“www.kr-vysocina.cz -předmět podpory: studie a projektové dokumentace v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod -uzávěrka podávání žádostí: podle výzvy, 2008 - 31. března -finanční alokace v roce 2007: 6,5 mil. Kč, 2008: 10 mil. Kč -v rámci 1 kola max. 1 žádost od jednoho žadatele -zahájení projektu po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory, ukončení projektu max. do 8 měsíců od podpisu smlouvy -poskytnutí financí: po předložení a uhrazení projektu -min. výše podpory: 10 000 Kč, max. výše podpory: 400 000 Kč -max. podíl podpory: 50 % -žadatel: obec, svazek obcí, VH a.s. s min. 2/3 kapitál účastí obcí -výši finančních prostředků schvaluje řídící výbor určený v ZK

4 2. Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce Kraj Vysočina – www.kr-vysocina.cz 2. Dotace na drobné vodohospodářské ekologické akcewww.kr-vysocina.cz -předmět poskytování dotací: výstavba a rekonstrukce kanalizací a ČOV u obcí velikosti do 10 000 EO -není předmětem: kanalizace neukončené ČOV, dešťové kanalizace, nezastavěné pozemky, přípojky, domovní ČOV, aj. -žadatel: obec, svazek obcí -max. výše možné dotace (i v souběhu s jinými dotacemi): 80 % -termín podávání žádostí: zpravidla 31. leden a 31. červenec kalendář- ního roku (vyhlásí OLVHZ podle výše alokovaných fin. prostředků) -finanční alokace: 46,7 mil. Kč ročně -výši poskytnuté dotace doporučuje hodnotící výbor a schvaluje ZK -předmět žádosti musí řešit min. 100 EO, u obcí do 500 EO je podmínkou mimořádný zájem ochrany vod nebo ochrany přírody -povinné přílohy žádosti: PD pro stavební řízení, pravomocné stavební povolení, výsledky veřejné soutěže, aj.

5 . Dotace na PD ochrany před povodněmi Kraj Vysočina – www.kr-vysocina.cz 3. Dotace na PD ochrany před povodněmiwww.kr-vysocina.cz -předmět poskytování dotací: studie a projektové dokumentace řešící ochranu před povodněmi zastavěného území žadatele -není předmětem: PD řešící ochranu nezastavěného území žadatele, PD již započaté či dokončené, mzdové náklady pracovníků žadatele -žadatel: obec -max. výše možné dotace je 50 % nákladů -min. výše dotace 20 000,- Kč, max. výše 300 000,- Kč -termín podávání žádostí v roce 2008: do 29. února -finanční alokace v roce 2008: 1 mil. Kč -výběr žádostí a výši dotace doporučuje OLVHZ a rozhoduje ZK -povinné přílohy žádosti: stanovisko povodňového orgánu ORP, povodňový plán obce, doklady o povodňových situacích v minulosti soutěže, aj.

6 4. Spolufinancování dotací www.mze.cz 4. Spolufinancování dotací v rámci programu 229 310 Ministerstva zemědělství „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ - www.mze.cz www.mze.cz -p -předmět podpory: a) výstavba veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů, b) výstavba a rekonstrukce ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání s cílem zlepšení jakosti pitné vody, c) výstavba, dostavba, rekonstrukce a intenzifikace ČOV v aglomeracích větších než 2000 EO d) výstavba hlavních kanalizačních sběračů, kanalizační sítě a souvise- jících objektů spojenou s výstavbou ČOV podle předchozího bodu, e) dostavba kanalizačních systémů a souvisejících objektů (vyjma ČOV) minimálně pro 200 EO za předp. odvádění na kapacitní ČOV, f) zajištění přiměřeného čištění odpadních vod vstupujících do exist. kanalizačních systémů v aglomeracích menších než 2000 EO -podávání žádostí: průběžně Zemědělské agentuře MZe, uzávěrka zpravidla 31. ledna kalendářního roku -platnost tohoto programu: 16. ledna 2006 až 31. ledna 2010, spolu- financování nejvýše zařazených akcí krajem Vysočina ve výši 10 % nákladů

7 Děkuji za pozornost Jaroslav Mikyna Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství tel.: 564 602 267, fax.: 564 602 431 e-mail: mikyna.j@kr-vysocina.czmikyna.j@kr-vysocina.cz www.kr-vysocina.cz


Stáhnout ppt "Dotace obcím v oblasti vodního hospodářství z rozpočtu kraje Vysočina : 1.Fond Vysočiny - grantový program „Čistá voda 2008“ 2.Dotace na drobné vodohospodářské."

Podobné prezentace


Reklamy Google