Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola pro udržitelný život 2010 Plánovací procesy ve škole a vzdělávání Jiří Kulich, Michal Veselý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola pro udržitelný život 2010 Plánovací procesy ve škole a vzdělávání Jiří Kulich, Michal Veselý."— Transkript prezentace:

1 Škola pro udržitelný život 2010 Plánovací procesy ve škole a vzdělávání Jiří Kulich, Michal Veselý

2 Plánování Realizace Hodnocení Plánování Proč plánovat? - abychom byli schopni řešit komplexní situace (situace dlouhodobé a složité, skteré ovlivňuje řada faktorů či na kterých se podílí větší počet lidí) - abychom nesešli z cesty k cíli Plánovací cyklus:

3 Plánování Probíhá na různých úrovních – jednotlivé aktivity, celoroční činnosti i dlouhodobé záměry na několik let. Dvojjedinost plánu: přínos jako dokument přínos jako proces (Nebezpečí: Přecenění hmatatelného trvalého výstupu vs. zanedbání procesu) Proč je „proces“ důležitý?: Kvalita, promyšlenost, ztotožnění se… Zanedbaný proces = formální plán

4 Strategické plánování Strategie - dlouhodobý záměr činnosti k dosažení určitého cíle Strategické plánování je tvůrčí proces, při němž dochází k formulaci základní vize, stanovení jednotlivých cílů a strategií a postupů vedoucích k realizaci navržených záměrů. Příklady strategických plánů: o Strategický plán rozvoje organizace o Program rozvoje kraje, strategický plán obce o Národní strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj, Státní program EVVO, Operační programy o Grantová žádost a také: o Školní vzdělávací program, Školní program EVVO!!! !!! Dokumentů typu strategického plánu je hodně x ne každý však vznikl dobrým procesem strategického plánování !!!

5 Strategické plánování Typy plánování: dlouhodobé/strategické vs. operativní/akční programové vs. projektové Program – širší, začíná u vize, má více cílů, více tématických oblastí… Projekt – začíná u konkrétního problému či tématu, zpravidla jeden cíl, podrobné rozplánování aktivit, zdrojů, harmonogramu…

6 Strategické plánování Některé charakteristiky: Plánování je proces, při němž promýšlíme, jaké máme cíle a jakým způsobem jich chceme dosáhnout - od cílů k prostředkům (co je cíl a co je prostředek je relativní, závisí na kontextu, rozsahu plánu) Logická návaznost příčin a následků („jestliže…, pak…“, logframe nebo selský rozum) Dynamika, cykličnost Týmová práce, participace

7 Strategické plánování ve škole Dvě větvě strategického plánování ve škole: plánujeme vzdělávání jako hlavní činnost (příklad: ŠVP, naplánování učebního celku od cílů přes výstupy k prostředkům: učivu a metodám) plánujeme rovzoj školy jako instituce (příklad: Koncepce rozvoje školy)

8 Kroky plánování programu Vize/globální cíl Analýza (SWOT - analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)SWOT Prioritní oblasti Strategické cíle (v každé oblasti obvykle 1) Dílčí cíle Indikátory Opatření (postupy) Akce (projekty) Zdroje

9 Plánování projektu To, co odlišuje projekt od dlouhodobého procesu, například fungování školy, je jeho unikátnost a dočasnost. → čas, ve kterém je třeba odevzdat hotový produkt, → náklady, tj. rozpočet projektu, → rizika, resp. stanovení postupů, jak se jim vyhnout, → omezení, která budou projekt ovlivňovat.

10 Kroky plánování projektu (Identifikace problémů/potřeb/témat) Výběr problému/tématu, které bude projekt řešit Projektový tým Cíle: hlavní cíl(e) (příp. i širší cíl) dílčí cíle a výstupy – významné, ale dosažitelné - měřitelné/ověřitelné (jak – indikátory, způsob hodnocení) Aktivity Harmonogram - čas Odpovědnosti - lidé Potřebný materiál a finance (rozpočet) a jejich zdroje Udržitelnost

11 Plánování projektu - praktické rady a tipy → Nechte si na přípravu projektového záměru dost času → Zapojte do plánování projektu kolegy, žáky, partnery → Opisujte – hledejte podobné projektové záměry a nechte se inspirovat → Konzultujte projektový záměr s někým zkušeným, kdo již podobný projekt připravoval → Požádejte někoho, kdo nebyl do přípravy zapojen, o zpětnou vazbu

12 Úskalí strategického plánování Je to náročné na: Čas Motivaci Ochotu a schopnost spolupracovat Myšlenkové postupy (představivost, logiku, schopnost vybrat důležité, zobecnit - abstraktní myšlení…)


Stáhnout ppt "Škola pro udržitelný život 2010 Plánovací procesy ve škole a vzdělávání Jiří Kulich, Michal Veselý."

Podobné prezentace


Reklamy Google