Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLÁNOVÁNÍ A STRATEGIE Management a marketing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLÁNOVÁNÍ A STRATEGIE Management a marketing"— Transkript prezentace:

1 PLÁNOVÁNÍ A STRATEGIE Management a marketing
Brigita Stloukalová

2 Funkce a činnosti manažera v TVS
Plánování, strategie Organizace práce Personální řízení Vedení a motivace lidí Kontrola Marketing Reklama Sponzorství Legislativa a účetnictví Vedení sportovců Management je proces plánování, organizování, personálního zajištění, vedení a motivování lidí, kontroly Proces znamená, že je to systematické provádění všech těchto činností Zdroje = lidé, materiál, kapitál, metodika, zařízení a vybavení Manažer v rámci komunikace (komunikace jako prostředek manažera) Plánuje Organizuje … a potom v rámci rozhodování (rozhodování jako součást řídící fce) Dělá personální politiku Lidi vede a motivuje Kontroluje

3 Sportovní manažer má tři úrovně:
Vedení sportovní činnosti Vedení družstva, příprava závodu, sport ve volném čase, v pracovním procesu, … Řízení TJ/SK Výkonný výbor, sekretář, vedoucí tréninkového střediska, hospodář, … Podnikatelský sektor Výroba sportovních potřeb, placené služby, reklamní agentury, …

4 Státní zastupitelská a výkonná sféra
Systém TVS v ČR Státní zastupitelská a výkonná sféra Vláda ČR Parlament Státní správa pro TVS MŠMT Spolková TVS ČOV ČSTV, ATJSK ČOS, … Podnikatelská sektor Neorganizo-vané aktivity Obchodní společnosti Výroba TVS zařízení Kraje, regiony Obce MŠMT, MF, MZV, MO, MV, MZ, … Parlament = Komise školství, mládeže a tělovýchovy II. Odbor TVS – rada TVS - rada pro repre + Správa TVS MO + Správa TVS MV Obce = TV na školách, vojenské TVS, policejní TVS, lokální TVS III. Krajské svazy Regionální svazy a sdružení TJ, kluby, oddíly, odbory, TJ Sokol, TJ Orel, …

5 Plánování = stanovení cílů a prostředků k jejich dosažení
Výsledkem je plán, který odpovídá na 2 hlavní otázky: 1. ČEHO chceme dosáhnout 2. JAK toho chceme dosáhnout

6 Cíle = vyjadřují žádoucí stav, kterého chce naše organizace dosáhnout
definujeme je postupně od obecných ke konkrétním

7 Schéma hierarchie cílů
I. Vrcholový management + řídící pracovníci nižších úrovní, v našem případě zakládající členi , vize, identita příklad pro vizi „plavání je sport pro každého“ Obecný cíl: chceme se zaměřit na výuku plavání v nejširším měřítku – dostat plavání k velkému počtu lidí Strategický cíl: specializovat se na výuku neplavců a na děti předškolního a mladšího školního věku II. Řídící pracovníci na nižších úrovních ve svých článcích a oblastech stanovy a zásady Cíl oblasti: finance, marketing a propagace, personální zajištění Cíl článku: předplavecká výuka, školní plavání, plavecké přípravky pro veřejnost III. Cíl pracoviště: předplavecká v MŠ, pro veřejnost, základní plavecká výuka, kondiční plavání, zdravotní plavání Cíl jednotlivce: předseda, metodik, instruktor, sportovec…

8 Strategie jak udržet a zlepšit pozici v konkurenci?
= dlouhodobý rozvojový program a způsob činnosti jak udržet a zlepšit pozici v konkurenci? jak se chovat na trhu, kde je volné místo? které služby poskytovat? jakou strukturu organizace zvolit? jak se chovat ke konkurenci? jak rozvíjet činnost? jakou zvolit finanční strategii?

9 Fáze tvorby strategického plánu
Analýza výchozí situace (SWOT, STEP) Stanovení vize Formulace cílů Formulace strategie Realizace strategie Kontrola 1. * Přehled současného stavu, možnosti, přednosti, nedostatky (SWOT analýza) ** pak budoucí prostředí, okolí – dodavatelé, cílová skupina, konkurence Možné směry, strategické cíle 2. Máme 3. Viz cíle strategické, taktické, operační, stačí malý počet cílů (obecných). 4-6 4. Jak? Co je naše výhoda? Např. vzdělávání – školení trenérů, rozhodčích, novinky v metodice organizační – ekonomika klubu, soutěže, další akce Zajištění – vybavení, prostředí 5. = realizace činnosti podle plánu 6. Vyhodnocení plánu – úsilí – efektu * předběžná ** průběžná *** následná

10 SWOT = analýza vnějšího i vnitřního prostředí organizace
S = strenghths, tj. vnitřní silné stránky W = weaknesses tj. vnitřní slabé stránky O = opportunities, tj. příležitosti na trhu, také vnější silné stránky T = threats, tj. ohrožení, také vnější slabé stránky

11 ÚKOL definujte vizi svojí „fiktivní“ organizace vymezte její poslání
udělejte SWOT analýzu své organizace

12


Stáhnout ppt "PLÁNOVÁNÍ A STRATEGIE Management a marketing"

Podobné prezentace


Reklamy Google