Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava střednědobých strategických plánů škol

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava střednědobých strategických plánů škol"— Transkript prezentace:

1 Příprava střednědobých strategických plánů škol
Seminář pro ředitele Liberec – Robert Gamba Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje

2 Strategické plánování
Strategické plánování je tvůrčí proces, v jehož průběhu dochází k formulaci základní vize rozvoje města či regionu, stanovení jednotlivých cílů a strategií a také postupů vedoucích k vlastní realizaci navržených záměrů. Region, jehož obyvatelé se zajímají o jeho budoucnost a na úvahách o rozvoji města se aktivně podílejí, má nejlepší předpoklady dosáhnout svých dlouhodobých cílů a vizí.

3 Strategické plánování ve vzdělávání
Jak se projeví na mé škole úbytek žáků? Jak se projeví na mé škole závěry Dlouhodobého záměru ČR? Jak za těchto podmínek budeme realizovat kurikulární reformu? Jak za těchto podmínek vyhovíme potřebám trhu práce? Jak naplníme tři priority Dlouhodobého záměru LK?

4 Strategické plánování ve vzdělávání
Škola Kraj Česká republika Evropská unie Boloňský proces (1999+) Zelená kniha České vzdělání a Evropa (1999) Lisabonský proces (2000+) Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání (2001) OP Rozvoj lidských zdrojů (2003) Dodatek (2004) Dlouhodobé záměry ČR Dlouhodobý záměr LK Výroční zpráva OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007) Výroční zprávy ČR Výroční zprávy LK

5 Odhadněte vývoj do deseti let na vaší škole
Jak se projeví na mé škole úbytek žáků? Nebojte se citovat strategické dokumenty ČR, LK atd. Laické veřejnosti tyto údaje nemusí být známé… Na úrovni republiky: Dlouhodobý záměr ČR Na úrovni kraje: Dlouhodobý záměr LK Na úrovni regionu: Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje Odhadněte vývoj do deseti let na vaší škole

6 Odhadněte, jak se změní struktura žáků přijímaných na školu
Jak se projeví na mé škole závěry Dlouhodobého záměru ČR? Odhadněte, jak se změní struktura žáků přijímaných na školu

7 Odhadněte, jak se změní struktura žáků přijímaných na školu
Jak se projeví na mé škole závěry Dlouhodobého záměru ČR? Odhadněte, jak se změní struktura žáků přijímaných na školu

8 Promítněte do předcházejících údajů oborové zaměření školy
Jak za těchto podmínek vyhovíme potřebám trhu práce? Promítněte do předcházejících údajů oborové zaměření školy

9 Jak za těchto podmínek budeme
realizovat kurikulární reformu? Rozvoj kompetencí… Jiné způsoby práce…

10 Navrhněte vnitřní proměnu školy
Jak za těchto podmínek budeme realizovat kurikulární reformu? Prostupné vzdělávání… Navrhněte vnitřní proměnu školy Jiná organizace práce…

11 Nastartujte další vzdělávání!
Jak naplníme tři priority Dlouhodobého záměru LK? Priority 1. Zvýšení účasti na vzdělávání pro všechny věkové skupiny obyvatel 2. Zvýšení kvality vzdělávání a řízení školství 3. Zvýšení efektivity vzdělávání Nastartujte další vzdělávání!

12 Jak naplníme tři priority
Dlouhodobého záměru LK?

13 Jak naplníme tři priority Dlouhodobého záměru LK?
Přehled služeb: rekvalifikační kurzy, kurzy doplňující stupeň vzdělání, kurzy doplňující kvalifikaci v daném oboru, kurzy zvyšující zaměstnatelnost, kurzy manažerského vzdělávání, kurzy zabezpečující zaškolení nebo zaučení zaměstnanců pro konkrétní zaměstnavatele, kurzy zabezpečující povinné vzdělávání , proškolení, prohlubování kvalifikace pracovníků podle speciálních právních norem - školení ze zákona, kurzy školení školitelů, jazykové kurzy, univerzita třetího věku, kurzy pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel, zájmové vzdělávání - volnočasové kurzy, zprostředkování stáží.

14 Jak naplníme tři priority Dlouhodobého záměru LK?
Zákazníci: zájemci o vzdělání, zájemci o další rozvoj kvalifikace, zájemci o rekvalifikaci, zájemci o doplnění stupně vzdělání, sociálně ohrožené skupiny obyvatel, národnostní menšiny – Rómové, příslušníci cizích státních příslušností s dlouhodobým či trvalým pobytem, tělesně handicapovaní, nezaměstnaní v předdůchodovém věku, lidé s poruchami vzdělávání, atd., zájemci o volnočasové kurzy, zaměstnavatelé (zabezpečení služeb firemního vzdělávání), úřady práce (zabezpečení služeb rekvalifikačních středisek)

15 Pokyny na závěr: Pracujte v kolektivu (otevřete dveře ředitelny…)
Zpracujte SWOT analýzu školy Strengths = silné stránky Weaknesses = slabé stránky Opportunities = příležitosti Threats = hrozby SWOT analýza = kombinace dvou analýz, S - W a O - T. Přitáhněte ke spolupráci pět klíčových zaměstnavatelů regionu (za každý obor) Nepostupujte „od zadu“, volte přirozený postup Oborové zaměření školy … trh práce Profily vyučovaných oborů … zaměstnavatel Realizace na škole … diskuse nad RVP a ŠVP Podívejte se pravdě do očí…

16 Osobní „ředitelskou“ SWOT analýzu zašlete do 31.7. 2007
Úkoly: Pracujte v kolektivu (otevřete dveře ředitelny…) Zpracujte SWOT analýzu školy Strengths = silné stránky Weaknesses = slabé stránky Opportunities = příležitosti Threats = hrozby SWOT analýza = kombinace dvou analýz, S - W a O - T. Osobní „ředitelskou“ SWOT analýzu zašlete do (po 5 hlavních faktorech) Přitáhněte ke spolupráci pět klíčových zaměstnavatelů regionu (za každý obor) Seznam přiložte k dokumentaci, spolupráci dokladujte… Nepostupujte „od zadu“, volte přirozený postup Oborové zaměření školy … trh práce Profily vyučovaných oborů … zaměstnavatel Realizace na škole … diskuse nad RVP a ŠVP Strategickou rozvahu odevzdejte do Podívejte se pravdě do očí…

17 Strategické plánování ve vzdělávání
Prostor pro vaše dotazy


Stáhnout ppt "Příprava střednědobých strategických plánů škol"

Podobné prezentace


Reklamy Google