Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro ředitele Liberec – 28. 6. 2007 Robert Gamba Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro ředitele Liberec – 28. 6. 2007 Robert Gamba Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro ředitele Liberec – 28. 6. 2007 Robert Gamba Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje

2 Strategické plánování Strategické plánování je tvůrčí proces, v jehož průběhu dochází k formulaci základní vize rozvoje města či regionu, stanovení jednotlivých cílů a strategií a také postupů vedoucích k vlastní realizaci navržených záměrů. Region, jehož obyvatelé se zajímají o jeho budoucnost a na úvahách o rozvoji města se aktivně podílejí, má nejlepší předpoklady dosáhnout svých dlouhodobých cílů a vizí.

3 Strategické plánování ve vzdělávání Jak se projeví na mé škole úbytek žáků? Jak se projeví na mé škole závěry Dlouhodobého záměru ČR? Jak za těchto podmínek budeme realizovat kurikulární reformu? Jak za těchto podmínek vyhovíme potřebám trhu práce? Jak naplníme tři priority Dlouhodobého záměru LK?

4 KrajČeská republika Evropská unie Strategické plánování ve vzdělávání Boloňský proces (1999+) Lisabonský proces (2000+) Zelená kniha České vzdělání a Evropa (1999) Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání (2001) OP Rozvoj lidských zdrojů (2003) Dodatek (2004) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007) Dlouhodobé záměry ČR Výroční zprávy ČR Dlouhodobý záměr LK Výroční zprávy LK Škola Výroční zpráva

5 Jak se projeví na mé škole úbytek žáků? Nebojte se citovat strategické dokumenty ČR, LK atd. Laické veřejnosti tyto údaje nemusí být známé… Na úrovni republiky: Dlouhodobý záměr ČR Na úrovni kraje: Dlouhodobý záměr LK Na úrovni regionu: Změny vzdělávací soustavy středních škol Libereckého kraje Odhadněte vývoj do deseti let na vaší škole

6 Jak se projeví na mé škole závěry Dlouhodobého záměru ČR? Odhadněte, jak se změní struktura žáků přijímaných na školu

7 Jak se projeví na mé škole závěry Dlouhodobého záměru ČR? Odhadněte, jak se změní struktura žáků přijímaných na školu

8 Jak za těchto podmínek vyhovíme potřebám trhu práce? Promítněte do předcházejících údajů oborové zaměření školy

9 Jak za těchto podmínek budeme realizovat kurikulární reformu? Rozvoj kompetencí… Jiné způsoby práce…

10 Jak za těchto podmínek budeme realizovat kurikulární reformu? Prostupné vzdělávání… Navrhněte vnitřní proměnu školy Jiná organizace práce…

11 Jak naplníme tři priority Dlouhodobého záměru LK? Priority 1. Zvýšení účasti na vzdělávání pro všechny věkové skupiny obyvatel 2. Zvýšení kvality vzdělávání a řízení školství 3. Zvýšení efektivity vzdělávání Nastartujte další vzdělávání!

12 Jak naplníme tři priority Dlouhodobého záměru LK?

13 Jak naplníme tři priority Dlouhodobého záměru LK? rekvalifikační kurzy, kurzy doplňující stupeň vzdělání, kurzy doplňující kvalifikaci v daném oboru, kurzy zvyšující zaměstnatelnost, kurzy manažerského vzdělávání, kurzy zabezpečující zaškolení nebo zaučení zaměstnanců pro konkrétní zaměstnavatele, kurzy zabezpečující povinné vzdělávání, proškolení, prohlubování kvalifikace pracovníků podle speciálních právních norem - školení ze zákona, kurzy školení školitelů, jazykové kurzy, univerzita třetího věku, kurzy pro sociálně ohrožené skupiny obyvatel, zájmové vzdělávání - volnočasové kurzy, zprostředkování stáží. Přehled služeb:

14 Jak naplníme tři priority Dlouhodobého záměru LK? zájemci o vzdělání, zájemci o další rozvoj kvalifikace, zájemci o rekvalifikaci, zájemci o doplnění stupně vzdělání, sociálně ohrožené skupiny obyvatel, národnostní menšiny – Rómové, příslušníci cizích státních příslušností s dlouhodobým či trvalým pobytem, tělesně handicapovaní, nezaměstnaní v předdůchodovém věku, lidé s poruchami vzdělávání, atd., zájemci o volnočasové kurzy, zaměstnavatelé (zabezpečení služeb firemního vzdělávání), úřady práce (zabezpečení služeb rekvalifikačních středisek) Zákazníci:

15 Pokyny na závěr: Pracujte v kolektivu (otevřete dveře ředitelny…) Zpracujte SWOT analýzu školy Strengths = silné stránky Weaknesses = slabé stránky Opportunities = příležitosti Threats = hrozby SWOT analýza = kombinace dvou analýz, S - W a O - T. Přitáhněte ke spolupráci pět klíčových zaměstnavatelů regionu (za každý obor) Nepostupujte „od zadu“, volte přirozený postup Oborové zaměření školy … trh práce Profily vyučovaných oborů … zaměstnavatel Realizace na škole … diskuse nad RVP a ŠVP Podívejte se pravdě do očí…

16 Úkoly: Pracujte v kolektivu (otevřete dveře ředitelny…) Zpracujte SWOT analýzu školy Strengths = silné stránky Weaknesses = slabé stránky Opportunities = příležitosti Threats = hrozby SWOT analýza = kombinace dvou analýz, S - W a O - T. Přitáhněte ke spolupráci pět klíčových zaměstnavatelů regionu (za každý obor) Nepostupujte „od zadu“, volte přirozený postup Oborové zaměření školy … trh práce Profily vyučovaných oborů … zaměstnavatel Realizace na škole … diskuse nad RVP a ŠVP Podívejte se pravdě do očí… Osobní „ředitelskou“ SWOT analýzu zašlete do 31.7. 2007 (po 5 hlavních faktorech) Seznam přiložte k dokumentaci, spolupráci dokladujte… Strategickou rozvahu odevzdejte do 30. 9. 2007

17 Strategické plánování ve vzdělávání Prostor pro vaše dotazy


Stáhnout ppt "Seminář pro ředitele Liberec – 28. 6. 2007 Robert Gamba Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje."

Podobné prezentace


Reklamy Google