Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení ředitelů škol zřizovaných Pardubickým krajem Ing. Martin Kouba Projektový manažer OŠKT Ing. Jan Ptáček Vedoucí oddělení vzdělávání OŠKT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení ředitelů škol zřizovaných Pardubickým krajem Ing. Martin Kouba Projektový manažer OŠKT Ing. Jan Ptáček Vedoucí oddělení vzdělávání OŠKT."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení ředitelů škol zřizovaných Pardubickým krajem Ing. Martin Kouba Projektový manažer OŠKT Ing. Jan Ptáček Vedoucí oddělení vzdělávání OŠKT

2 Dle §166 zákona č. 561/2004 sb. Ředitel k platu obdrží: •Příplatek za vedení – dle § 124 zákona č.262/2006 sb. (zákoníku práce) •Osobní příplatek – dle § 131 zákoníku práce •Zvláštní příplatek – dle § 129 zákoníku práce a § 8 nařízení vlády č. 564/2006 sb. •Odměna – dle § 134 a § 224 zákoníku práce

3 Příplatky za vedení •Základní výše příplatku - Odvozeno od stupně řízení zaměstnanců •Do 10 přepočtených2. stupeň řízení •Do 80 přepočtených3. stupeň řízení •Na 80 a při 4 součástech4. stupeň řízení •Je dán nejnižším % v daném stupni platového tarifu pro ředitele •Pro ředitele DDM a ZUŠ jsou specifické podmínky stanovení základního příplatku

4 Příplatek za vedení •Při více druhů nebo typů školo 500 Kč •Za víceleté nebo sport. gymnáziao 200 Kč •Kombinace gymnázia a sport. gymnázia o 400 Kč •Pro školy s maturitou, absolutoriem, z. zkouškou o 400 Kč •U státní jazykové zkouškyo 200 Kč •Za odborný výcviko 200 Kč •Za jídelnu, výdejnu, vzdělávací středisko, odloučené pracoviště, domov mládeže aj.

5 Dle počtu zaměstnanců (kromě DDM a ZUŠ) •Pro 2. a 3. stupeň řízení •Do 10 zaměstnancůo 500 Kč •10 – 30 zaměstnancůo 1200 Kč •30 – 50 zaměstnancůo 1500 Kč •50 – 80 zaměstnancůo 2000 Kč •Nad 80 zaměstnancůo 2500 Kč •Pro 4 stupeň řízení •100 – 120 zaměstnancůo 500 Kč •Nad 120 zaměstnancůo 1000 Kč

6 Kritéria pro stanovování osobních příplatků – zavedení bodového systému při hodnocení ředitelů škol Co a jak bude bodově ohodnoceno: •Kvalita výchovně vzdělávacího procesu – výsledky a inovace pedagogického procesu, propagace školy spolupráce s rodiči aj. •Kvalita pedagogického sboru – podmínky odborné a pedagogické způsobilosti •Kvalitní plnění většího rozsahu pracovních úkolů (které není v příplatku za vedení)

7 Co konkrétně bude bodově hodnoceno u ředitelů škol •Zajišťování vzdělávání pedagogických praxí •Osobní účast ředitele na doplňkové činnosti •Účelové využívání prostředků na doplňkovou činnost ve prospěch školy •Kvalita a kvantita dlouhodobé investiční činnosti •Úspěchy ve středoškolské odborné činnosti (SOČ, AMAVET, Olympiády, soutěže zručnosti) •Mimořádné aktivity v oblasti využití volného času žáků (přednášky, besedy, zájmové kroužky) •Přednášková a publikační činnost

8 Dále se bude klást důraz na tyto činnosti •Profesní vzdělávání veřejnosti (rekvalifikační kurzy, neformální a informální učení aj.) •Účast na rozvojových programech MŠMT a Pk •Prezentace školy na veřejnosti – propagační akce, prospěšné akce pro obec, okres nebo kraj •Účast školy na mezinárodních projektech – spolupráce, výměnné pobyty, pracovní stáže •Pomoc při hledání uplatnění absolventů na trhu práce

9 Bodově nejdůležitější kritéria hodnocení •Zajišťování oprav a investiční činnosti správy majetku Pardubického kraje •Získávání finanční podpor z rozvojových programů EU •Vzdělávání veřejnosti (rekvalifikace) •Vzdělávání pedagogických pracovníků školy •Zájmová činnost žáků ve volném čase •Spolupráce s firmami a sociálními partnery školy – uplatnění absolventů, odborné praxe

10 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Hodnocení ředitelů škol zřizovaných Pardubickým krajem Ing. Martin Kouba Projektový manažer OŠKT Ing. Jan Ptáček Vedoucí oddělení vzdělávání OŠKT."

Podobné prezentace


Reklamy Google