Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRESENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCE V O.S. ESTER PRO ROK 2007 - 2008 ČLENĚNÍ PROGRAMŮ: PROGRAMY SE ZÁKONA Č. 108/2006 SB. (SOCIÁLNÍ SLUŽBY)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRESENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCE V O.S. ESTER PRO ROK 2007 - 2008 ČLENĚNÍ PROGRAMŮ: PROGRAMY SE ZÁKONA Č. 108/2006 SB. (SOCIÁLNÍ SLUŽBY)"— Transkript prezentace:

1

2 PRESENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCE V O.S. ESTER PRO ROK 2007 - 2008 ČLENĚNÍ PROGRAMŮ: PROGRAMY SE ZÁKONA Č. 108/2006 SB. (SOCIÁLNÍ SLUŽBY) PROGRAMY SE ZÁKONA Č. 108/2006 SB. (SOCIÁLNÍ SLUŽBY) PROGRAMY SE ZÁKONA Č. 359/1999 SB. (SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PROGRAMY SE ZÁKONA Č. 359/1999 SB. (SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ) PROGRAMY SOCIÁLNÍ TERÉNNÍ A KOMUNITNÍ PRÁCE PROGRAMY SOCIÁLNÍ TERÉNNÍ A KOMUNITNÍ PRÁCE PROGRAMY SE ZÁKONA Č.198/2002 SB (DOBROVOLNICTVÍ) PROGRAMY SE ZÁKONA Č.198/2002 SB (DOBROVOLNICTVÍ) STRATEGICKÝ VÝVOJ PROJEKTŮ A JEJICH PŘÍPRAVA STRATEGICKÝ VÝVOJ PROJEKTŮ A JEJICH PŘÍPRAVA

3 ORGANIZAČNÍ A REALIZAČNÍ ČLENĚNÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ESTER STŘEDISKO PSYCHOSOCIÁLNÍ TERAPIE A REHABILITACE STŘEDISKO PSYCHOSOCIÁLNÍ TERAPIE A REHABILITACE STŘEDISKO DĚTÍ A MLÁDEŽE STŘEDISKO DĚTÍ A MLÁDEŽE STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STŘEDISKO TERÉNNÍ A KOMUNITNÍ PRÁCE STŘEDISKO TERÉNNÍ A KOMUNITNÍ PRÁCE STŘEDISKO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCVIKU A TRÉNINKU STŘEDISKO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCVIKU A TRÉNINKU STŘEDISKO DOBROVOLNICTVÍ STŘEDISKO DOBROVOLNICTVÍ STŘEDISKO PROJEKTŮ STŘEDISKO PROJEKTŮ STŘEDISKO ADMINISTRACE A EKONOMIKY STŘEDISKO ADMINISTRACE A EKONOMIKY

4 STŘEDISKO PSYCHOSOCIÁLNÍ TERAPIE A REHABILITACE : DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY VÝCVIKOVÁ PRACOVIŠTĚ VÝCVIKOVÁ PRACOVIŠTĚ VÝCVIKOVÉ DÍLNY VÝCVIKOVÉ DÍLNY TERAPEUTICKÁ FARMA TERAPEUTICKÁ FARMA VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

5 Dům Esterka Dům Trend Farma Chráněné bydlení

6 STŘEDISKO DĚTÍ A MLÁDEŽE STŘEDISKO UHELNÁ STŘEDISKO VELKÁ KRAŠ STŘEDISKO JAVORNÍK AKTIVITY PRAVIDELNÉ : AKTIVITY PRAVIDELNÉ :  DENNÍ DOUČOVÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLU  VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÁ ČINNOST  VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, PRAVIDELNÉ KROUŽKY AKTIVITY CÍLENÉ : AKTIVITY CÍLENÉ :  PRÁZDNINOVÉ PROGRAMY  INDIVIDUÁLNÍ PROGRAMY  VÝCVIKOVÉ PROGRAMY  PROGRAMY S RODIČI A PRO VEŘEJNOST

7 Středisko mládeže

8 STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI (SPOLUPRÁCE SE STŘEDISKEM DĚTÍ A MLÁDEŽE) (SPOLUPRÁCE SE STŘEDISKEM DĚTÍ A MLÁDEŽE) INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITY S RODINAMI (SANACE RODIN) INDIVIDUÁLNÍ AKTIVITY S RODINAMI (SANACE RODIN)

9

10 STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ REHABILITACE PRAVIDELNÉ AKTIVITY VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ, VÝCHOVNÉ PRAVIDELNÉ AKTIVITY VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ, VÝCHOVNÉ KRIZOVÉ PROGRAMY KRIZOVÉ PROGRAMY CÍLENÉ AKTIVITY PRO SKUPINY CÍLENÉ AKTIVITY PRO SKUPINY CÍLENÉ AKTIVITY INDIVIDUÁLNÍ CÍLENÉ AKTIVITY INDIVIDUÁLNÍ VÝKON ALTERNATIVNÍCH TRESTŮ VÝKON ALTERNATIVNÍCH TRESTŮ SOCIÁLNÍ TERAPIE A REHABILITACE SOCIÁLNÍ TERAPIE A REHABILITACE AZYLOVÉ BYDLENÍ – STARTUJÍCÍ AZYLOVÉ BYDLENÍ – STARTUJÍCÍ PROGRAM V ROCE 2008 PROGRAM V ROCE 2008

11

12 STŘEDISKO SOCIÁLNÍ TERÉNNÍ A KOMUNITNÍ PRÁCE PODPOROVANÉ BYDLENÍ PODPOROVANÉ BYDLENÍ VZNIK A REALIZACE PRACOVNÍCH MÍST V O.S. ESTER VZNIK A REALIZACE PRACOVNÍCH MÍST V O.S. ESTER KVALIFIKAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ AKTIVITY PRO ČLENY CS KVALIFIKAČNÍ A REKVALIFIKAČNÍ AKTIVITY PRO ČLENY CS SPECIALIZOVANÉ PORADENSTVÍ : SPECIALIZOVANÉ PORADENSTVÍ :  PRÁVNÍ PORADENSTVÍ  EKONOMICKÉ A ADMINISTRATIVNÍ PORADENSTVÍ PARTNERSKÉ AKTIVITY, SPOLUPRÁCE SE SAMOSPRÁVOU A PARTNERSKÉ AKTIVITY, SPOLUPRÁCE SE SAMOSPRÁVOU A STÁTNÍ SPRÁVOU STÁTNÍ SPRÁVOU SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY HUMANITÁRNÍ ČINNOST HUMANITÁRNÍ ČINNOST

13

14 STŘEDISKO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCVIKU A TRÉNINKU KRÁTKODOBÉ KURZY KRÁTKODOBÉ KURZY DLOUHODOBÉ KURZY DLOUHODOBÉ KURZY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY KVALIFIKAČNÍ PROGRAMY KVALIFIKAČNÍ PROGRAMY

15 STŘEDISKO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCVIKU A TRÉNINKU

16 AKREDITOVANÉ STŘEDISKO DOBROVOLNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ AKREDITOVANÉ STŘEDISKO VZDĚLÁVACÍ AKREDITOVANÉ STŘEDISKO VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE VYSÍLAJÍCÍ ORGANIZACE PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE, PRÁCE S DOBROVOLNÍKY PŘIJÍMAJÍCÍ ORGANIZACE, PRÁCE S DOBROVOLNÍKY V O.S. ESTER V O.S. ESTER

17 STŘEDISKO PROJEKTŮ A IDEOVÝ VÝVOJ SLUŽEB VÝVOJ A TRENDY PSYCHOSOCIÁLNÍ TERAPIE A REHABILITACE VÝVOJ A TRENDY PSYCHOSOCIÁLNÍ TERAPIE A REHABILITACE KOMPLEXNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCE KOMPLEXNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCE VÝVOJ A PŘÍPRAVA GRANTOVÝCH A DOTAČNÍCH PROJEKTŮ VÝVOJ A PŘÍPRAVA GRANTOVÝCH A DOTAČNÍCH PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A SPECIALIZACE PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A SPECIALIZACE STAVEBNÍ PROJEKTY, PROJEKCE A PŘÍPRAVA STAVEBNÍ PROJEKTY, PROJEKCE A PŘÍPRAVA SOCIÁLNÍ FIRMA, NEZISKOVÉ PODNIKÁNÍ, JINÉ RŮZNÉ SOCIÁLNÍ FIRMA, NEZISKOVÉ PODNIKÁNÍ, JINÉ RŮZNÉ

18 Zahraniční spolupráce

19 STŘEDISKO ADMINISTRACE A EKONOMIKY MANAŽÉRSKÉ AKTIVITY MANAŽÉRSKÉ AKTIVITY ADMINISTRACE DENNÍCH AKTIVIT ADMINISTRACE DENNÍCH AKTIVIT ADMINISTRACE PROGRAMŮ A ČINNOSTI ADMINISTRACE PROGRAMŮ A ČINNOSTI EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ ORGANIZACE EKONOMICKÉ ŘÍZENÍ ORGANIZACE FINANČNÍ A ÚČETNÍ AKTIVITY, EXTERNÍ AUDITOR FINANČNÍ A ÚČETNÍ AKTIVITY, EXTERNÍ AUDITOR EXTERNÍ FINANČNÍ KONTROLA A PORADENSTVÍ EXTERNÍ FINANČNÍ KONTROLA A PORADENSTVÍ PERSONÁLNÍ A PRÁVNÍ AGENDA PERSONÁLNÍ A PRÁVNÍ AGENDA

20

21 PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE KOMPLEXNÍ NABÍDKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZALOŽENÁ NA REÁLNÝCH POTŘEBÁCH CÍLOVÉ SKUPINY 1) CÍLOVÁ SKUPINA OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM : OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM : POTŘEBY :  MIMOÚSTAVNÍ TERAPIE A REHABILITACE  ZVLÁDNUTÍ PŘÍČIN ONEMOCNĚNÍ A NÁSLEDKŮ  ZVLÁDNUTÍ PŘÍČIN ONEMOCNĚNÍ A NÁSLEDKŮ  ROZVOJ (OBNOVA) OSOBNOSTI  ROZVOJ (OBNOVA) OSOBNOSTI  OSAMOSTATNĚNÍ, UDRŽITELNOST ZÍSKAN KVALITY ŽIVOTA NOVÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ  OSAMOSTATNĚNÍ, UDRŽITELNOST ZÍSKAN KVALITY ŽIVOTA NOVÉ SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ

22 POSKYTOVANÉ SLUŽBY, NABÍDKA: DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ AZYLOVÉ BYDLENÍ (VE FÁZI VZNIKU) AZYLOVÉ BYDLENÍ (VE FÁZI VZNIKU) INDIVIDUÁLNÍ A KOMUNITNÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ TERAPIE A REHABILITACE INDIVIDUÁLNÍ A KOMUNITNÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ TERAPIE A REHABILITACE PRACOVNÍ REHABILITACE, FÁZE VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCVIKŮ A TRÉNINKU PRACOVNÍ REHABILITACE, FÁZE VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCVIKŮ A TRÉNINKU REALIZACE INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU, PODPORA A ASISTENCE VZNIKU A UDRŽENÍ NOVÉHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ - CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, PODPORA A ASISTENCE SEBEREALIZACE – TRVALÁ ŽIVOTNÍ ZMĚNA, JEJÍ PŘIJETÍ REALIZACE INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU, PODPORA A ASISTENCE VZNIKU A UDRŽENÍ NOVÉHO SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ - CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ, PODPORA A ASISTENCE SEBEREALIZACE – TRVALÁ ŽIVOTNÍ ZMĚNA, JEJÍ PŘIJETÍ

23 DLOUHODOBÉ POTŘEBY : STABILIZACE, SANACE RODINY, SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ SITUACE STABILIZACE, SANACE RODINY, SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ SITUACE DOSTUPNÉ, UDRŽITELNÉ BYDLENÍ DOSTUPNÉ, UDRŽITELNÉ BYDLENÍ ZRUŠENÍ EKONOMICKÉ ZÁVISLOSTI ZRUŠENÍ EKONOMICKÉ ZÁVISLOSTI ZÍSKÁNÍ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ A KVALIFIKACE, UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ZÍSKÁNÍ ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ A KVALIFIKACE, UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE 2)CÍLOVÁ SKUPINA OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ : OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A OSOBY SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ :

24 POSKYTOVANÉ SLUŽBY NABÍDKA: TERÉNNĚ A AMBULANTNĚ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ TERÉNNÍ PRÁCE, KRIZOVÁ A HUMANITÁRNÍ POMOC TERÉNNĚ A AMBULANTNĚ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SOCIÁLNÍ TERÉNNÍ PRÁCE, KRIZOVÁ A HUMANITÁRNÍ POMOC SYSTÉM PODPOROVANÉHO BYDLENÍ, ZÍSKÁVÁNÍ BYTŮ, AZYLOVÉ BYDLENÍ, TRÉNINKOVÉ BYTY SYSTÉM PODPOROVANÉHO BYDLENÍ, ZÍSKÁVÁNÍ BYTŮ, AZYLOVÉ BYDLENÍ, TRÉNINKOVÉ BYTY NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST VYTVÁŘENÝCH !OSE! PRO CS. NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST VYTVÁŘENÝCH !OSE! PRO CS. ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ORGANIZACI, VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ KURZY, ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE VŠEOBECNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ KURZY, ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE

25 ZA TRVALOU PODPORU DĚKUJEME KRAJSKÉMU ÚŘADU OLOMOUC ! V JAVORNÍKU, BŘEZEN 2008


Stáhnout ppt "PRESENTACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍ PRÁCE V O.S. ESTER PRO ROK 2007 - 2008 ČLENĚNÍ PROGRAMŮ: PROGRAMY SE ZÁKONA Č. 108/2006 SB. (SOCIÁLNÍ SLUŽBY)"

Podobné prezentace


Reklamy Google