Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh komunitního plánu na rok 2011 - 2013 Pracovní skupina: Péče o osoby se zdravotním postižením Manažerka skupiny: Radka Kurtinová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh komunitního plánu na rok 2011 - 2013 Pracovní skupina: Péče o osoby se zdravotním postižením Manažerka skupiny: Radka Kurtinová."— Transkript prezentace:

1 Návrh komunitního plánu na rok 2011 - 2013 Pracovní skupina: Péče o osoby se zdravotním postižením Manažerka skupiny: Radka Kurtinová

2 Název cíle: P ODPORA A ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Opatření: 1.1. Odborné sociální poradenství ambulantní  zajištění větší informovanosti o nabídce poradenských služeb a možnostech konkrétní pomoci tak, aby je mohl využít každý, kdo je potřebuje – v rámci městského zpravodaje, webových stránek SMO, brožur a letáků 2011 – 2013  udržení současné nabídky poradenských služeb pro osoby se zdravotním postižením – specificky pro jednotlivé druhy zdravotního postižení 2011 – 2013  rozšíření nabídky půjčoven kompenzačních pomůcek 2011 – 2013  zajištění vhodných prostor pro poskytování odborného sociálního poradenství O CO USILUJEME ?

3 2.1. Rozvoj osobní asistence  zvýšit informovanost o propracovat systém informovanosti ( Hláska, webové stránky komunitní plánování, atd. )  zajištění individuální bezbariérové dopravy pro klienty  navýšit počet osobních asistentů na celkový počet 2.2. Podpora samostatného bydlení  zmapovat potřebu pro podporu samostatného bydlení, navýšení počtu terénních pracovníků  navýšení počtu terénních pracovníků 2.4. Domovy pro osoby se zdravotním postižením  Rekonstrukce objektu na domov pro osoby se zdravotním postižením Sirius Opava, pro 22 klientů. ( duben 2011 – srpen 2012 ), novostavba chráněné bydlení/domov pro osoby se zdravotním postižením celkem 20 míst.  Chráněné bydlení/domov pro osoby se zdravotním postižením pro 146 klientů - Marianum 2.5. Chráněné bydlení  rekonstrukce - úpravy bytů – bezbariérovost zejména koupelen, výměna střešních oken, rekonstrukce výtahu  Udržení stávajících kapacit chráněného bydlení: 2011 - 2013  Vytvoření komunitního typu chráněného bydlení (5-10bytů) Název cíle: P ODPORA A ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Opatření: 2.1.Rozvoj osobní asistence 2.2. Podpora samostatného bydlení 2.3. Odlehčovací služby 2.4. Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2.4. Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2.5. Chráněná bydlení O CO USILUJEME ?

4 3.1. Služby následné péče  Průzkum finančních možností cílové skupiny v souvislosti s možnostmi bydlení na Opavsku (případně v MSK)  Jednání se SMO o možnostech poskytnutí bytů s regulovaným nájemným pro lidi s psychickým onemocněním s nízkými příjmy, kteří jsou schopni samostatně žít, ale nemají potřebné prostředky  Zajistit alespoň 5 bytů s regul. nájemným pro danou cíl. skupinu (jednání s realitkami, soukr. vlastníky?)  Zvýšit počet pracovníků v přímé péči (sociální prac., prac. v sociál. službách) pro služby následné péče v závislosti na počtu uživatelů  Zlepšit spolupráci s chráněnými pracovišti pro možnost zvýšení příjmů této cílové skupiny – přesahuje do cílů chráněné práce 3.2. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  kurzy obsluhy náročných kompenzačních pomůcek  vzdělávací aktivity v oblasti práce s PC vedoucí k uplatnění na trhu práce  podpora uplatňování práva na práci – dlouhodobá individuální i skupinová práce s cílovou skupinou s charakterem motivačně vzdělávacím vzdělávací aktivity v oblasti jazykového vzdělávání (kurzy anglického jazyka, atd.)  volnočasové a zájmové aktivity (např. návštěva divadel a koncertů, relaxační aktivity, besedy, přednášky a exkurze, klubová setkání, komentované kino)  edukačně rehabilitační pobyty 3.3. Sociálně terapeutické dílny  zvýšit informovanost o možnostech sociálně pracovní terapie pro mentálně postižené a duševně nemocné osoby  - změnit prostory STD a tím zajistit bezbariérový přístup – reálná možnost změny místa poskytování služby (Liptovská) – s tím možnost bezbariérových prostor, rozšíření kapacity (spolupráce s projektem MRAVENEČEK II.) 3.4. Sociální rehabilitace  Zajistit a zvýšit informovanost o možnostech, které nabízí SR  Rozšíření personálního obsazení pracovníků přímé péče (2011)  Rozšíření nabídky aktivizačních činností  Udržení stávajícího rozsahu poskytování služby SR Název cíle: P ODPORA A ROZVOJ SLUŽEB SOCIÁLNÍ PREVENCE Opatření: 3.1.Služby následné péče 3.2. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3.3. Sociálně terapeutické dílny 3.4. Sociální rehabilitace 3.4. Sociální rehabilitace O CO USILUJEME ?

5 4.1. Podpora chráněného zaměstnávání  Udržení stávajících pracovních míst  Podpora vytváření nových chráněných pracovních míst  Zajištění dostatečného množství práce nabídkou služeb a výrobků chráněných dílen  Možnost rozšíření samofinancování poskytovatelů sociálních služeb formou sociálního podniku 4.2. Pracovní rehabilitace  Pokračovat ve spolupráci s úřady práce  Zajistit zvýšení informovanosti a osvěty potencionálních spolupracujících organizací  Navázat aktivní spolupráci s vybranými organizacemi v rámci zajištění pracovní rehabilitace pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním  Umožnit uživatelům přípravu k práci ve spolupracujících organizacích 4.3. Podpora začleňování osob se ZP na trhu práce  Zřízení stabilní pozice pracovního konzultanta pro osoby s DN.  Navázání spolupráce s organizacemi poskytujícími službu osobní asistence za účelem podpory uživatelů při nástupu do zaměstnání.  Šíření osvěty a informovanosti u potencionálních zaměstnavatelů v rámci zaměstnávání osob s duševním onemocněním. Název cíle: Název cíle: Podpora uplatnění osob se zdrav. postižením na trhu práce Opatření: 4.1.Podpora chráněného zaměstnávání 4.2. Pracovní rehabilitace 4.3. Podpora začleňování osob se ZP na trhu práce O CO USILUJEME ?

6 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Návrh komunitního plánu na rok 2011 - 2013 Pracovní skupina: Péče o osoby se zdravotním postižením Manažerka skupiny: Radka Kurtinová."

Podobné prezentace


Reklamy Google