Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KONTAKT BOHUMÍN – metodika komunitního centra a soc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KONTAKT BOHUMÍN – metodika komunitního centra a soc"— Transkript prezentace:

1 KONTAKT BOHUMÍN – metodika komunitního centra a soc
KONTAKT BOHUMÍN – metodika komunitního centra a soc. poradenství romské minoritě SROP, opatření 3.2

2 KONTAKT BOHUMÍN NÁZEV PROJEKTU: KONTAKT BOHUMÍN - metodika komunitního
centra a sociálního poradenství romské minoritě PODPOŘENO: SROP, opatření 3.2 ČASOVÝ HARMONOGRAM: 04/2005 – 05/2006

3 KONTAKT BOHUMÍN FINANČNÍ VÝŠE DOTACE: 1 931 902, 50 Kč
STRUČNÝ OBSAH: zavedení nové terénní poradenské služby pro převážně romskou klientelu i pro sociálně slabé občany z lokality Bohumín - Pudlov. Principem je pomoc ke svépomoci.

4 ZAMĚŘENÍ PROJEKTU Projekt se zaměřuje zejména na zvládání základních životních situací, na získání základních dovedností ve vedení domácnosti a domácím hospodářství, na smysluplné naplnění času, postupné osvojení si pracovních návyků a získání dostatku motivace i sebevědomí k vlastnímu zaměstnání a sebevzdělávání osob cílové skupiny

5 DLOUHODOBÝ CÍL PROJEKTU
postupné vytvoření komplexní nabídky služeb sociálně slabým rodinám převážně romského etnika z lokality Bohumín – Pudlov a přilehlých oblastí, které budou vycházet z jejich potřeb a z jejich zájmů posílení respektu a tolerance vůči Romům v dané lokalitě

6 SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU
zlepšit životní podmínky obyvatel, zejména romské minority zvýšit jejich participaci na celoživotním učení integrovat sociálně vyloučené skupiny do komunity a pracovního procesu podpořit uživatele při řešení akutních problémů týkajících se zejména bydlení, zaměstnání, vzdělání, volnočasových aktivit

7 KONTAKT BOHUMÍN AKTIVITY PROJEKTU:
terénní monitoring potřeb obyvatel lokality, aplikace služby v praxi, realizace praktických minikurzů (šití, stolování, estetiky, práce na PC, vaření, sestavování rozpočtu hospodaření rodiny...), zpracování a vydání metodiky pomoci ke svépomoci, webová prezentace, diskuse na webu, vydání brožur, letáků s metodikou pomoci.

8 AKTIVITY PROJEKTU Tvorba moderní metodiky práce s romskou minoritou bude vycházet přímo z terénní práce a budou jí zpracovávat přímo zúčastnění pracovníci Kontaktu za soustavné konzultace s partnery projektu. Ve vytvořených a distribuovaných informačních tiskovinách a kvalitních, interaktivních webových stránkách se bude odvíjet polemika k metodice, bude vytvořen prostor pro náměty i kritiku klientely, ale i ostatních občanů města Bohumín.

9 VÝSTUPY PROJEKTU metodika pomoci ke svépomoci (brožura)
vytvoření a distribuce kvalitních informačních tiskovin webová prezentace poradenské asisteční služby znevýhodněným skupinám obyvatel Bohumína a jeho okolí 2 nově vytvořené pracovní místa

10 PARTNEŘI PROJEKTU Kofoedova škola Městský úřad Bohumín
Apoštolská církev

11 ZAPOJENÍ PARTNERŮ PROJEKTU
Kofoedova škola poskytování informací o potencionálních klientech – s jejich souhlasem, smluvní poskytování lektorů Kofoedovy školy pro besedy a přednášky za velmi výhodných podmínek pro Slezskou diakonii poradenství v oblasti rekvalifikačního vzdělávání podávání informací Kofoedovou školou potenciálním klientům o existenci služby projektu Kontakt

12 ZAPOJENÍ PARTNERŮ PROJEKTU
Městský úřad Bohumín spolupráce při zajišťování činností v rámci projektu, a to zejména ve vzájemném předávání informací o osobách, které potřebují sociální pomoc vyhledávání a kontaktování osob z cílové skupiny a podávání informací o existenci sociálních služeb projektu Kontakt

13 ZAPOJENÍ PARTNERŮ PROJEKTU
Apoštolská církev (AC) nabídka potencionálním klientům možnosti nadstandardní péče včetně možnosti osobní asistence, (ze strany duchovního a dobrovolníků AC) předávání informačních materiálů včetně distribuce a sběru v rámci dotazníkového šetření

14 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Mgr. Ilona Śniegoňová


Stáhnout ppt "KONTAKT BOHUMÍN – metodika komunitního centra a soc"

Podobné prezentace


Reklamy Google