Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TERÉNNÍ PROGRAM BABYLON

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TERÉNNÍ PROGRAM BABYLON"— Transkript prezentace:

1 TERÉNNÍ PROGRAM BABYLON
Darmoděj o.s. PREZENTACE TERÉNNÍ PROGRAM BABYLON TP BABYLON Dvě cílové skupiny: osoby závislé na návykových látkách osoby bez přístřeší

2 LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ TP BABYLON Cílová skupina Poslání
Cílovou skupinou Terénní program – lidé bez přístřeší jsou osoby (muži, ženy, případně rodiče s dětmi), které jsou bez přístřeší, případně jim hrozí ztráta bydlení. Poslání osobám, které jsou bez přístřeší, případně jim hrozí ztráta bydlení. Vychází z předpokladu, že vhodnými metodami lze snížit výskyt sociálně patologických jevů v regionu a zapojit uživatele této služby v jejich přirozeném prostředí do většinové společnosti. Posláním programu Terénní program Babylon – osoby bez přístřeší, je poskytování spektra sociálních služeb é společnosti. TP BABYLON

3 CÍLE Cílem služby Terénní program Babylon – osoby bez přístřeší je: aktivní vyhledávání potenciálních uživatelů dalších služeb v jejich přirozeném prostředí vytvoření vzájemné důvěry mezi uživatelem a terénním pracovníkem předcházení či zmírnění důsledků sociálního vyloučení uživatelů vyloučení jednotlivců, rodin, případně dalších sociálních skupin motivace ke změně životního stylu uživatelů motivovat uživatele ke kontaktu s dalšími sociálními i jinými institucemi motivace k aktivnímu řešení problémů udržení či rozvoj sociálních kompetencí a tím i k integraci do společnosti a na otevřených trh práce. mravní a morální podpora uživatele TP BABYLON

4 OSOBY ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH
Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, které jsou ohrožené závislostí na nealkoholových návykových látkách. Poslání Posláním Terénního programu Babylon je aktivní vyhledávání a kontaktování skryté populace klientů nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí, minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním. TP BABYLON

5 CÍLE TP BABYLON zlepšit kvalitu života klientů
aktivně vyhledávat a oslovovat klienty drog v jejich přirozeném prostředí navázat kontakt s co největším počtem klientů vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem redukovat zdravotní rizika spojená s životním stylem klientů posilovat motivaci klientů k bezpečnějšímu užívání drog psychicky a sociálně stabilizovat klienta postupně vést klienta k odpovědnosti za vlastní život chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog poskytovat reference na další navazující péči redukovat trestnou činnosti a podpořit adaptaci klientů do majoritní společnosti TP BABYLON

6 POSLÁNÍ Terénní program Babylon byl zaregistrován v roce 2008 Tento program se věnuje uživatelům návykových látek a lidem bez přístřeší. Je jedinou terénní službou zaměřenou na obě tyto cílové skupiny Obě tyto cílové skupiny řeší podobné problémy a jsou spojeny problémem sociálního vyloučení. V jesenickém regionu je problematika závislostí velmi rozšířená vzhledem na vysokou nezaměstnanost a nízkou hladinu příjmů Základem terénní práce je práce v přirozeném prostředí klientů Cílem práce je redukovat zdravotní rizika spojená s životním stylem klientů. Motivovat klienty ke změně způsobu života Referovat o možné následné péči Chránit veřejnost před dopady užívání drog- k tomu slouží program výměny stříkaček a poskytování zdravotnického a informačního materiálu TP BABYLON

7 KONTAKTNÍ MÍSTA TP BABYLON Kontaktní místa Charakteristiky
Kontaktní práce v terénu probíhá v přirozeném prostředí uživatelů na území města Jeseníka, Javorníka, Zlatých Hor včetně dalších několika obcí. Charakteristiky Kontaktní práce je jednou ze základních aktivit zařízení. Jako taková je jedním z účinných prostředků navazování kontaktu s uživatelem. Základní využívanou metodou je rozhovor s uživatelem. Cílem rozhovoru může být předání nezbytných informací. Nelze opomíjet ani fakt, že i „běžný“ rozhovor uživatelem je kvalitním prostředkem k navázání důvěry a k vytvoření prostoru pro budoucí spolupráci. Zejména běžný rozhovor je tím prostředkem, který ukazuje pracovníkův zájem o uživatele, dává mu najevo rovnocennost tím, že pracovník s uživatelem jedná, aniž by ho odsuzoval. Práce se ženskými uživatelkami je realizována s respektem k ženám, taktně, zahrnuje mimo jiné těhotenské testy, konzultace k domácímu násilí, k antikoncepci, zajištění hygienických vložek, bydlení pro klientky - matky s dětmi v nouzi v Azylovém domě Boethea Jeseník a podobně – je respektována volba klientky jednat pouze s pracovnicí (nebo pouze s pracovníkem) programu. TP BABYLON

8 -od roku 2009 se zvýšil počet kontaktů ze 132 na 1050
Cílem č. 1. v komunitním plánu pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením je : -udržení a zkvalitnění stávajících sociálních a souvisejících služeb pro sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením -od roku 2009 se zvýšil počet kontaktů ze 132 na 1050 - ve výměnném programu bylo zachyceno injekčních stříkaček oproti roku 2009, kdy jich bylo vyměněno 3574. TP BABYLON


Stáhnout ppt "TERÉNNÍ PROGRAM BABYLON"

Podobné prezentace


Reklamy Google