Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PREZENTACE TERÉNNÍ PROGRAM BABYLON Dvě cílové skupiny: • osoby závislé na návykových látkách • osoby bez přístřeší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PREZENTACE TERÉNNÍ PROGRAM BABYLON Dvě cílové skupiny: • osoby závislé na návykových látkách • osoby bez přístřeší."— Transkript prezentace:

1 PREZENTACE TERÉNNÍ PROGRAM BABYLON Dvě cílové skupiny: • osoby závislé na návykových látkách • osoby bez přístřeší

2 Cílová skupina Cílovou skupinou Terénní program – lidé bez přístřeší jsou osoby (muži, ženy, případně rodiče s dětmi), které jsou bez přístřeší, případně jim hrozí ztráta bydlení. Poslání osobám, které jsou bez přístřeší, případně jim hrozí ztráta bydlení. Vychází z předpokladu, že vhodnými metodami lze snížit výskyt sociálně patologických jevů v regionu a zapojit uživatele této služby v jejich přirozeném prostředí do většinové společnosti. Posláním programu Terénní program Babylon – osoby bez přístřeší, je poskytování spektra sociálních služeb é společnosti. LIDÉ BEZ PŘÍSTŘEŠÍ

3 •Cílem služby Terénní program Babylon – osoby bez přístřeší je: •aktivní vyhledávání potenciálních uživatelů dalších služeb v jejich přirozeném prostředí •vytvoření vzájemné důvěry mezi uživatelem a terénním pracovníkem •předcházení či zmírnění důsledků sociálního vyloučení uživatelů vyloučení jednotlivců, rodin, případně dalších sociálních skupin •motivace ke změně životního stylu uživatelů •motivovat uživatele ke kontaktu s dalšími sociálními i jinými institucemi •motivace k aktivnímu řešení problémů •udržení či rozvoj sociálních kompetencí a tím i k integraci do společnosti a na otevřených trh práce. •mravní a morální podpora uživatele CÍLE

4 Cílová skupina Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let, které jsou ohrožené závislostí na nealkoholových návykových látkách. Poslání Posláním Terénního programu Babylon je aktivní vyhledávání a kontaktování skryté populace klientů nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí, minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním. OSOBY ZÁVISLÉ NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH

5 • zlepšit kvalitu života klientů • aktivně vyhledávat a oslovovat klienty drog v jejich přirozeném prostředí • navázat kontakt s co největším počtem klientů • vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem • redukovat zdravotní rizika spojená s životním stylem klientů • posilovat motivaci klientů k bezpečnějšímu užívání drog • psychicky a sociálně stabilizovat klienta • postupně vést klienta k odpovědnosti za vlastní život • chránit veřejnost před možnými negativními důsledky užívání drog • poskytovat reference na další navazující péči • redukovat trestnou činnosti a podpořit adaptaci klientů do majoritní společnosti CÍLE

6 • Terénní program Babylon byl zaregistrován v roce 2008 • Tento program se věnuje uživatelům návykových látek a lidem bez přístřeší. • Je jedinou terénní službou zaměřenou na obě tyto cílové skupiny • Obě tyto cílové skupiny řeší podobné problémy a jsou spojeny problémem sociálního vyloučení. • V jesenickém regionu je problematika závislostí velmi rozšířená vzhledem na vysokou nezaměstnanost a nízkou hladinu příjmů • Základem terénní práce je práce v přirozeném prostředí klientů • Cílem práce je redukovat zdravotní rizika spojená s životním stylem klientů. • Motivovat klienty ke změně způsobu života • Referovat o možné následné péči • Chránit veřejnost před dopady užívání drog- k tomu slouží program výměny stříkaček a poskytování zdravotnického a informačního materiálu POSLÁNÍ

7 Kontaktní místa Kontaktní práce v terénu probíhá v přirozeném prostředí uživatelů na území města Jeseníka, Javorníka, Zlatých Hor včetně dalších několika obcí. Charakteristiky Kontaktní práce je jednou ze základních aktivit zařízení. Jako taková je jedním z účinných prostředků navazování kontaktu s uživatelem. Základní využívanou metodou je rozhovor s uživatelem. Cílem rozhovoru může být předání nezbytných informací. Nelze opomíjet ani fakt, že i „běžný“ rozhovor uživatelem je kvalitním prostředkem k navázání důvěry a k vytvoření prostoru pro budoucí spolupráci. Zejména běžný rozhovor je tím prostředkem, který ukazuje pracovníkův zájem o uživatele, dává mu najevo rovnocennost tím, že pracovník s uživatelem jedná, aniž by ho odsuzoval. Práce se ženskými uživatelkami je realizována s respektem k ženám, taktně, zahrnuje mimo jiné těhotenské testy, konzultace k domácímu násilí, k antikoncepci, zajištění hygienických vložek, bydlení pro klientky - matky s dětmi v nouzi v Azylovém domě Boethea Jeseník a podobně – je respektována volba klientky jednat pouze s pracovnicí (nebo pouze s pracovníkem) programu. KONTAKTNÍ MÍSTA

8 Cílem č. 1. v komunitním plánu pro osoby sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením je : -udržení a zkvalitnění stávajících sociálních a souvisejících služeb pro sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením -od roku 2009 se zvýšil počet kontaktů ze 132 na ve výměnném programu bylo zachyceno 7017 injekčních stříkaček oproti roku 2009, kdy jich bylo vyměněno 3574.


Stáhnout ppt "PREZENTACE TERÉNNÍ PROGRAM BABYLON Dvě cílové skupiny: • osoby závislé na návykových látkách • osoby bez přístřeší."

Podobné prezentace


Reklamy Google