Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální služby poskytované ohroženým rodinám (na příkladu Slezské diakonie)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální služby poskytované ohroženým rodinám (na příkladu Slezské diakonie)"— Transkript prezentace:

1

2 Sociální služby poskytované ohroženým rodinám (na příkladu Slezské diakonie)

3 Krize rodiny ve společnosti
méně dětí, spolužití bez sňatku, problémy v rodinách, rozpad rodin, absence vzorů Sociálně patologické jevy: zanedbávání dětí, tělesné a psychické týrání, sexuální zneužívání, záškoláctví, šikana, alkoholismus, kouření, gamblerství, drogy, kriminalita, delikvence. Růst počtu dětí odebraných z rodin do ústavní výchovy (2120 případů v loňském roce dle MPSV).

4 Přinášíme světlo do života potřebným

5 Slezská diakonie poskytuje sociální a sociálně
zdravotní služby potřebným lidem na základě křesťanských hodnot, vznikla , má v současnosti: 564 zaměstnanců, 87 tuzemských dobrovolníků a 9 mezinárodních dobrovolníků (z Německa, Slovenska, Ukrajiny a Francie), provozuje 54 středisek poskytujících 95 sociálních služeb více než 6000 klientům.

6 Slezské diakonie pro rodiny
Sociální služby Slezské diakonie pro rodiny Sociální asistence: - „Naděje pro rodinu“ - projekt financovaný z programu SROP na období - 9 poboček v MSK: Český Těšín, Třinec, Frýdek-Místek, Karviná, Orlová, Ostrava, Bohumín, Krnov, Rýmařov

7 projekt Naděje pro rodinu
Sociální asistence - projekt Naděje pro rodinu Cíle projektu: zamezit zbytečnému umisťování dětí do dětského domova, začleňovat rodiny do společnosti, zlepšit prospěch dětí a minimalizovat záškoláctví, směřovat k samostatnému fungování rodiny. Prostředky sociální práce: asistence při jednání s úřady, zlepšování péče o domácnost, podpora při hledání zaměstnání, nácvik hospodaření s penězi, doučování dětí.

8 Slezské diakonie pro děti
Sociální služby Slezské diakonie pro děti Nízkoprahová zařízení: - Pohoda Karviná (děti let), - On Line Karviná (dospívající mládež let), - Kanaan Bohumín (děti let).

9 Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež Cíle sociální služby: usilovat o pozitivní změny v životě dětí a mládeže, předcházet jejich sociálnímu vyloučení, řešení krizových situací - rozchod, útěk, šikana. Prostředky sociální služby: prostory pro smysluplné trávení volného času, doučování, příprava do školy, knihovna, přednášky, besedy a následné diskuse, poradenství - rodina, škola, vztahy, drogy, fyzický doprovod na různá jednání.

10 Současné trendy v péči o rodinu
výzva Výboru OSN ke snížení počtu dětí žijících v ústavní péči. Konec ústavní výchovy dětí do 3 let do Předpokládané posunutí hranice na 7 let do r Vytvoření spektra náhradní rodinné péče. Transformace jednotlivých ústavních zařízení. Rozvoj terénních a ambulantních sociálních služeb pro podporu rodin.

11 „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto
mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Bible, Matouš 25,40

12 Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
Kontakty: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D. Slezská diakonie Na Nivách 7 Český Těšín tel.: +420   333 fax.:  301 Č.ú.: /0100

13 Přinášíme světlo do života potřebným
DĚKUJI ZA POZORNOST Přinášíme světlo do života potřebným


Stáhnout ppt "Sociální služby poskytované ohroženým rodinám (na příkladu Slezské diakonie)"

Podobné prezentace


Reklamy Google