Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha - 7. prosince 2006 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha - 7. prosince 2006 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův."— Transkript prezentace:

1 Praha - 7. prosince 2006 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod Ing. Jana Fischerová, CSc.

2 Praha - 7. prosince 2006 Plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod  Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod“.  Projekt „Zvyšování kvality sociálních služeb v Havlíčkově Brodě k zajištění podpory sociálního začleňování“.  Mezinárodní projekt „LAPs a RAPs - lokální a regionální akční plány sociálního začleňování“.  Projekt „Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina“.

3 Praha - 7. prosince 2006 Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod“  cílem projektu je zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsensem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.  projekt byl financován z dotačních titulů MPSV ČR a rozpočtu města Havlíčkův Brod.

4 Praha - 7. prosince 2006 Projekt „Zvyšování kvality sociálních služeb v Havlíčkově Brodě k zajištění podpory sociálního začleňování“  cílem projektu bylo podpořit sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva Havlíčkova Brodu skrze zvýšení kvality sociálních služeb. Díky spolupráci poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb a podpory externích odborníků získalo město podklady pro svá strategická rozhodnutí týkající se rozvoje sítě sociálních služeb se záměrem dosáhnout co nejvyšší podpory sociálního začleňování a běžný život zranitelných skupin obyvatelstva.  projekt byl realizován v rámci programu PHARE 2003, RLZ - opatření 2.1.

5 Praha - 7. prosince 2006 Projekt „LAPs a RAPs - lokální a regionální akční plány sociálního začleňování“  cílem projektu je výměna zkušeností mezi partnery projektu z jednotlivých partnerských zemí o probíhajících iniciativách a aktivitách na lokální a regionální úrovni v oblasti sociálního začleňování.  projekt je financován Evropskou komisí v rámci druhé výzvy na předkládání žádostí o finanční podporu na projekty zaměřené na mezinárodní spolupráci v boji s chudobou a sociálním vyloučením (TEP), který je součástí Akčního programu Společenství na podporu spolupráce mezi členskými státy v boji se sociálním vyloučením Evropské komise.

6 Praha - 7. prosince 2006 Projekt „Modelový program podpory slaďování profesního a rodinného života - kraj Vysočina“  cílem projektu je v regionu kraje Vysočina zahájení činnosti pilotního Informačního a poradenského centra (InPc) v Havlíčkově Brodě.  projekt je realizován v rámci programu Iniciativy společenství EQUAL

7 Praha - 7. prosince 2006 Přínosy realizovaných projektů  projekty přispěly k zvýšení informovanosti, dostupnosti a kvality stávajících sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod.  realizací projektů byla posílena role uživatelů sociálních služeb, došlo k cílenému zjišťování jejich potřeb.  pracovníci pohybující se v sociálních službách si osvojili nové metody a techniky práce v oblasti řízení a poskytování sociálních služeb.  realizace mezinárodního projektu přispěla k zvýšení prestiže města

8 Praha - 7. prosince 2006 Přínosy realizovaných projektů  získání a navázání nových kontaktů mezi odborníky v daném oboru.  zvýšení sebevědomí klientů a jejich znovu integrace na trh práce.

9 Praha - 7. prosince 2006 Obtíže při realizaci projektů  složitost dotačních řízení při využívání zdrojů z EU a vysoká míra administrativní náročnosti při vedení projektů  metodická nejednotnost - opakovaná změna obsahu příruček pro příjemce grantu (v období po podpisu smlouvy)  malý podíl dotačních titulů (jednoduchých projektů) financovaných jen státním rozpočtem České republiky  projekty realizuje (píše, realizuje, administruje) jeden člověk - žádná zastupitelnost, vzhledem k pracovnímu zařazení - omezený přístup k informacím

10 Praha - 7. prosince 2006 Obtíže při realizaci projektů  u projektů financovaných z EU, docházelo k opožděným platbám ze strany MF a MPSV ČR a ještě stále dochází k opakovaným požadavkům na doplňování závěrečné zprávy, která byla orgány NVF již schválena

11 Praha - 7. prosince 2006 Děkuji za pozornost Ing. Jana Fischerová, CSc. - starostka města Havlíčkův Brod tel.: 569 497 106 e-mail: jfischerova@muhb.cz


Stáhnout ppt "Praha - 7. prosince 2006 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Plánování sociálních služeb ve městě Havlíčkův."

Podobné prezentace


Reklamy Google