Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Způsoby podávání projektů na úrovni krajů Příprava financování projektů internetizace knihoven ze strukturálních fondů Havlíčkův Brod, 18. – 20. 2. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Způsoby podávání projektů na úrovni krajů Příprava financování projektů internetizace knihoven ze strukturálních fondů Havlíčkův Brod, 18. – 20. 2. 2004."— Transkript prezentace:

1 Způsoby podávání projektů na úrovni krajů Příprava financování projektů internetizace knihoven ze strukturálních fondů Havlíčkův Brod, 18. – 20. 2. 2004 Zdeněk Semorád Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod odbor evropské integrace Krajský úřad Královéhradeckého kraje

2 Základní dokumenty »Národní rozvojový plán -priority rozvoje ČR -vychází z něj Rámec podpory Společenství »Operační programy: -Rozvoj lidských zdrojů -Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství -Infrastruktura (doprava a životní prostředí) -Průmysl a podnikání -Společný regionální

3 SROP »Priorita 2: Regionální rozvoj infrastruktury -opatření 2.1: rozvoj dopravy v regionech -opatření 2.2: rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech -opatření 2.3: regenerace a revitalizace vybraných měst

4 Opatření 2.2 SROP »Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech -investiční akce -podpora zavádění širokopásmového připojení -zajištění veřejného přístupu občanů v obci k Internetu -učinit služby veřejné správy více interaktivní a přístupné všem -zlepšit přístup obyvatelstva k veřejným informacím

5 Opatření 2.2 SROP »Problémové oblasti -veřejný přístup občanů k Internetu v malých obcích – kapacita projektu -cílové oblasti: odlehlá území, malé obce, problémové regiony -podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva -finanční alokace pro období 2004 – 2006 -koordinace celého projektu v jednotlivých krajích – způsob implementace SROP -konečné verze všech pravidel pro čerpání

6 Opatření 2.2 SROP Veřejná podpora (v mil. €) 2004 - 2006Na jeden rok Na jeden kraj Na jeden rok a kraj EU22,57,51,70,57 ČR7,52,50,60,2 Celkem30102,30,77

7 SROP »Implementační schéma Koneční příjemci Sekretariát regionální radyRegionální pobočka CRR Regionální radaVýbor regionálního rozvoje CRR Řídící orgánMonitorovací výbor NUTS III NUTS II NUTS I

8 SROP »Pravidla pro čerpání -konkrétní podmínky realizace závisí na vydání dalších dokumentů -Programový dodatek (konec března) -Operační manuál (začátek dubna) -Příručka žadatele, Příručka proplacení (polovina, konec dubna) »Kola výzvy -předpoklad 3x do roka -první výzva květen 2004

9 OP RLZ »Priorita 3: Rozvoj celoživotního učení -opatření 3.1: zkvalitňování vzdělání ve školách a školských zařízení a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání -opatření 3.2: podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje -opatření 3.3: rozvoj dalšího profesního vzdělávání

10 Opatření 3.3 OP RLZ »Rozvoj dalšího profesního vzdělávání -tvorba systému dalšího profesního vzdělávání -rozvoj vzdělávací nabídky dalšího profesního vzdělávání (nové programy, distanční formy vzdělávání, e-learning apod.) »Cílové skupiny -MPSV, orgány státní správy -kraje, obce -vzdělávací a poradenské instituce -...

11 Opatření 3.3 OP RLZ »Implementační schéma (GS) Koneční uživatelé Koneční příjemci MPSV – Správa služeb zaměstnanosti Řídící orgán (MPSV)Monitorovací výbor

12 Opatření 3.3 OP RLZ »Kontakty: Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor řízení podpor z ESF Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 PhDr. Iva Šolcová, ředitelka odboru Iva.Solcova@mpsv.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí Správa služeb zaměstnanosti Odbor implementace programů ESF Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Ing. Ivana Projsová tel.: 221 921 111

13 Programy a dotace krajů »Strategické dokumenty -programy rozvoje krajů (priority, opatření) – návrh zdrojů financování -akční plány rozvoje a návrhy financování APR (podmínky čerpání krajských peněz, významné probíhající a začínající projekty, zásobník projektů k jednotlivým opatřením) »Granty -v souladu s opatřeními PRK -vyhlašují kraje na základě souhlasu zastupitelstva, administrují jednotlivé odbory

14 Programy a dotace krajů »Problémy při prosazení projektů na úrovni krajů -projekt musí být v souladu s opatřením PRK -musí být vypsaný grant na uvedenou problematiku -možná neochota krajských úřadů spolufinancovat projekty do příspěvkových organizací jiných subjektů -každý kraj má jiné priority rozvoje

15 Poznámky »neexistuje nadregionální opatření SROP pro účel internetizace knihoven projekty lze podávat pouze jednotlivě v rámci NUTS II (7-krát) »Praha nespadá pod Cíl 1 – zpracovány Jednotné programové dokumenty (JPD 2 – opatření 2.3, JPD 3 – opatření 3.2) »spolufinancování max. 75% z ERDF »proces schvalování spolufinancování ze strany krajů ještě není stanoven »možno spolufinancovat i z jiných zdrojů (MMR, obce) »tvorba projektu nebude proplacena z fondů EU

16 Poznámky »budou moci žádat i příspěvkové organizace krajů a obcí »operační leasing – možný uznatelný náklad »celkové uznatelné náklady – max. 20 mil. Kč (doporučení) na projekt v rámci NUTS II

17 Děkuji za pozornost Zdeněk Semorád Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod odbor evropské integrace Krajský úřad Královéhradeckého kraje e-mail: zsemorad@kr-kralovehradecky.cz tel.: 495 817 493, 736 521 890


Stáhnout ppt "Způsoby podávání projektů na úrovni krajů Příprava financování projektů internetizace knihoven ze strukturálních fondů Havlíčkův Brod, 18. – 20. 2. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google