Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Šárka Horáková, statutární město Karviná

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Šárka Horáková, statutární město Karviná"— Transkript prezentace:

1 Ing. Šárka Horáková, statutární město Karviná
Projekt „Tvorba metodiky pro zpracování místních / regionálních akčních plánů sociálního začleňování (LAPs & RAPs) v České republice Ing. Šárka Horáková, statutární město Karviná

2 Partneři projektu v České republice - členové Místní koordinační skupiny
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR statutární město Karviná Olomoucký kraj město Havlíčkův Brod město Vsetín Úřad vlády

3 Výstupy projektu v České republice
Místní akční plán sociálního začleňování pro statutární město Karviná Regionální akční plán sociálního začleňování pro Olomoucký kraj „Studie o schopnosti obyvatel sociálně vyloučených znovu se začlenit do běžného života“ – město Havlíčkův Brod „Studie bezdomovecké situace ve městě Karviná“ – statutární město Karviná Oba akční plány sociálního začleňování jsou podrobně rozvedeny dále v této prezentaci Obě studie jsou k dispozici v českém jazyce. V případě potřeby je poskytneme k překladu nebo překlad zajistí MPSV. Podle Maastrichtské smlouvy z roku 1996 je boj proti sociálnímu vyloučení jedním z hlavních cílů sociální politiky Evropské unie. Na základě Analýzy sociálně vyloučených lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti realizované MPSV ČR a Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity se i město Havlíčkův Brod aktivně zabývá touto tématikou. Studie o schopnosti obyvatel sociálně vyloučených znovu se začlenit do běžného života přispěla významnou měrou při řešení této otázky. Cílem studie bylo upozornit na schopnost obyvatel začlenit se do běžného života, na míru rezignace některých obyvatel a zároveň se v ní projevila i ochota části obyvatel z těchto lokalit svůj nevyhovující stav změnit. Výsledky studie se staly základním materiálem pro politickou reprezentaci města a pro odbor sociálních věcí, při hledání dalších kroků v rámci řešení otázek spojených s touto tématikou.

4 Výstupy projektu v ČR Zpracování obou studií bylo financováno z rozpočtu MPSV a oba akční plány sociálního začleňování byly ze strany MPSV spolufinancovány.

5 Zpracování Regionálního akčního plánu pro Olomoucký kraj
Zpracování Regionálního akčního plánu sociálního začleňování probíhá podle principů stanovených v Metodice pro zpracování LAPs & RAPs. Realizace projektu je naplánována na dobu 12 měsíců a je rozdělena do tří fází a závěrečného zpracování regionálního akčního plánu sociálního začleňování.

6 Zpracování Regionálního akčního plánu pro Olomoucký kraj
Fáze 1- Zpracování souhrnu výzkumů potřeb uživatelů sociálních služeb v kraji Fáze 2 - Analýza potřeb obcí - poptávky po sociálních službách (obce kolem 1000 obyvatel) Fáze 3 - Analýza postupů při řešení nepříznivé sociální situace reprezentativního vzorku obyvatel Olomouckého kraje Závěrečné zpracování Regionálního akčního plánu sociálního začleňování Olomouckého kraje.

7 Zpracování místního akčního plánu sociálního začleňování
statutární město Karviná

8 Fáze zpracování místního akčního plánu sociálního začleňování
Vytvoření základních podkladů Analýza zainteresovaných subjektů Analýza problému Analýza možností a formulování strategie Stanovení konkrétních „opatření“ Schválení závěrečné verze

9 Vytvoření základních podkladů
Rozdělení do skupin (vznikne tak prostor pro vyjádření se každé zainteresované skupiny) Zmapování poskytovatelů služeb (zařízení poskytující předmětné služby) Sociodemografická analýza Analýza spokojenosti uživatelů soc. služeb Studie bezdomovecké situace ve městě Karviná Koordinátor projektu

10 Analýza zainteresovaných subjektů
Uživatelé, poskytovatelé, zadavatelé dle příslušných cílových skupin: Senioři Zdravotně postižení Děti, mládež, rodina Sociálně handicapované osoby Jejich zájmy se liší – je nezbytné jejich zastoupení v pracovních skupinách

11 Analýza problému SWOT analýzy Definování klíčových problémů
Čerpání informací ze sociodemografické analýzy a jiných dostupných zdrojů

12 Analýza možností a formulování strategie
Jednání v pracovních skupinách – návrhy na řešení problémů Definování strategií a cílů Na období 5 let

13 Stanovení konkrétních „opatření“
Definování konkrétního opatření – název; zdůvodnění; cíle; popis aktivit; realizátor; termín; počet uživatelů; finanční náklady; zdroje Definování ukazatelů a způsobů verifikace Definování rizik Zpracování informací do přehledné tabulky

14 Schválení závěrečné verze
Projednání a schválení závěrečné verze Lokálního akčního plánu sociálního začleňování ve městě Karviná

15 Děkuji vám za pozornost.
Magistrát města Karviné Ing. Šárka Horáková


Stáhnout ppt "Ing. Šárka Horáková, statutární město Karviná"

Podobné prezentace


Reklamy Google