Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.komunitní plán sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 - 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.komunitní plán sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 - 2015."— Transkript prezentace:

1 2.komunitní plán sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 - 2015

2 Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)  způsob plánování sociálních služeb v určité komunitě (obci)  území (v našem případě jde tedy o město Zábřeh s jeho městskými částmi)  participace jednotlivých složek : - zadavatel - zadavatel - poskytovatel - poskytovatel - uživatel - uživatel

3 Cíl KPSS Cíl KPSS  posilovat sociální soudržnost komunity  podporovat sociální začleňování  předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin jednotlivců i skupin  zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb  zvyšuje míru zapojení občanů do dění ve městě

4 Historie procesu KPSS v Zábřehu  2004 - v rámci kompetencí úředníků MěÚ Zábřeh nebo z vlastní iniciativy a ve spolupráci se sociální komisí Rady města Zábřeh se formuje triáda  2005 – se vytvářejí pracovní skupiny z řad poskytovatelů sociálních služeb a veřejnosti, probíhají společná setkání.  následuje zapojení obcí Mikroregionu Zábřežsko

5 1.komunitní plán sociálních a navazujících služeb Mikroregionu Zábřežsko  2008 – 2010 – na základě projektu „Komunitní plánování sociálních služeb Zábřežska“, jehož nositelem byla Charita Zábřeh, která získala dotaci v rámci 2. kola výzvy do SROP ESF, opatření 3.2 – Podpora sociální integrace v regionech  implementační fáze tohoto projektu byla převážně v gesci města Zábřeh

6 2. komunitní plán sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 - 2015  realizován prostřednictvím grantové výzvy v rámci oblasti podpory 3.1 – Podpora procesů plánování sociálních služeb, kterou vyhlásilo MPSV – OP LZZ  výše finanční podpory pro projekt „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu“ je 1 899 493,20 Kč

7 Realizace projektu  zahájení projektu bylo stanoveno na 1.3.2012, ukončení realizace projektu je nejpozději do 28.2.2014.  klíčovými aktivitami celého projektu je vytvoření:  2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 – 2015  Katalogu poskytovatelů sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 – 2015  Implementačního plánu a následně realizace jednotlivých Opatření 2. komunitního plánu

8 Součásti komunitního plánu  SWOT analýza vypracovaná členy pracovních skupin  Sociodemografická analýza  Finanční analýza  Výzkum potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a veřejnosti  provedla výzkumná firma SicioFactor s.r.o.

9 Organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu  I.PS - Senioři  II.PS – Lidé s postižením  III.PS – Děti, mládež a rodiny s dětmi  IV.PS – Osoby v krizi  Řídící skupina (Komise sociální, garant)  Výbor pro komunitní plánování

10 Děkuji za pozornost PaedDr. Božena Sojáková předsedkyně Výboru pro KP, vedoucí ŘS KPSS Děkuji za pozornost PaedDr. Božena Sojáková předsedkyně Výboru pro KP, vedoucí ŘS KPSS


Stáhnout ppt "2.komunitní plán sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 - 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google