Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní informace o projektu Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní informace o projektu Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“"— Transkript prezentace:

1 Základní informace o projektu Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“

2 Obsah 1.Projektový tým 2.Výzva k předložení IP 3.Projekt 4.Cíle projektu 5.Cílové skupiny 6.Sociální služby 7.Financování projektu 8.Zajištění sociálních služeb 9.Monitoring 10.Finanční prostředky 11.Informace o projektu

3 1. Projektový tým Dalibor Hapl tel.: Ilona Davídková tel.: Gabriela Havlová tel.:

4 2. Výzva k předložení IP Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti Oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb Číslo výzvy - # 5 Vyhlašovatel – Ministerstvo práce a sociálních věcí

5 3. Projekt Název Individuální projekt„Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“ Realizátor projektu Plzeňský kraj Registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/ Realizace projektu – (resp – ) Finanční dotace – cca Kč (85 % ESF + 15 % SR ČR)

6 4. Cíle projektu Podpora cílových skupin při zapojení do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením  Podpora vybraných sociálních služeb poskytovaných na území Plzeňského kraje  Zvýšení dostupnosti a kvality vybraných sociálních služeb

7 5. Cílové skupiny osoby se zdravotním postižením děti, mládež a mladí dospělí etnické menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí emigranti a azylanti osoby bez přístřeší osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody oběti trestné činnosti oběti domácího násilí oběti obchodu s lidmi osoby komerčně zneužívané osoby pečující o osobu blízkou

8 6. Sociální služby azylové domy, azylové domy pro rodiny s dětmi domy na půl cesty nízkoprahová denní centra nízkoprahová zařízení pro děti a mládež intervenční centra sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi terénní programy sociální rehabilitace sociálně terapeutické dílny podpora samostatného bydlení

9 7. Financování projektu ESF + SR ČR  MPSV (OP LZZ) MPSV (OP LZZ)  Plzeňský kraj Plzeňský kraj  poskytovatelé soc. služeb

10 8. Zajištění sociálních služeb Poskytovatel sociálních služeb - nejvhodnější nabídka předložená v rámci veřejné zakázky Doba poskytování - 33 měsíců srpen 2010 až duben 2013 (resp. 36 měsíců – srpen 2010 až červenec 2013 )

11 1/9. Monitoring Průběžné monitorovací zprávy –pravidelně po 3 měsících –odevzdat do 10. dne následujícího kalendářního měsíce po uplynulém tříměsíčním období Závěrečná monitorovací zpráva –vypracování po skončení účinnosti smlouvy –odevzdat do 20 dnů od skončení účinnosti smlouvy Povinnost – plnění indikátorů projektů Povinnost – údaje o podporovaných sociálních službách v Plzeňském kraji

12 2/9. Monitoring  Sběr dat  Kontrola  Informace o úspěšnosti projektu  Výsledky – reflexe v systému poskytování sociálních služeb v Plzeňském kraji

13 10. Finanční prostředky platba – zálohový způsob zálohové faktury na dobu 3 měsíců – výše stanovena z celkových přidělených finančních prostředků zálohové faktury předložené do 10 kalendářních od ukončení tříměsíčního zálohového období vyúčtování skutečných nákladů za tříměsíční období monitorovací zpráva přílohou zálohové faktury  vyúčtování + zálohová faktura + monitorovací zpráva!!!

14 11. Informace o projektu

15 Děkuji za pozornost Ing. Ilona Davídková Tel.:


Stáhnout ppt "Základní informace o projektu Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google