Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková"— Transkript prezentace:

1 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková
Dne: Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:

2 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)‏
Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)‏ Priorita č Sociální integrace a rovné příležitosti Opatření 3.1 Podpora sociální integrace Opatření 3.2 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Opatření 3.3 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a profesního života Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:

3 Opatření 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Opatření Podpora sociální integrace a sociálních služeb Vzdělávání příslušníků cílových skupin a dalších subjektů působících v oblasti sociálního začleňování, včetně vytváření a rozvoje vzdělávacích programů. Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin. Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni. Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:

4 Projekty krajů v rámci OP LZZ, priorita č. 3, oblast podpory 3.1
Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Projekty krajů v rámci OP LZZ, priorita č. 3, oblast podpory 3.1 Za implementaci OP LZZ zodpovídá MPSV, odbor sociálních služeb Nositelem projektu je kraj, poskytovatelé služeb jsou v roli dodavatelů služeb. Od června/července 2007 jsou krajské samosprávy průběžně instruovány ze strany MPSV. Předkladatel souhrnného projektu vůči MPSV je kraj (zpracovává odbor evropských projektů, obor sociálních věcí a oddělení veřejných zakázek KÚ Moravskoslezského kraje). Délka projektu v Moravskoslezském kraji 3 roky ( )‏. Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:

5 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ
Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin Cíl podpory: zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území kraje v souladu s plánem rozvoje sociálních služeb kraje Podpora poskytování a rozvoje sociálních služeb, včetně doprovodných aktivit zaměřených na sociální začleňování a návrat uživatelů na trh práce, Podpora sociální práce s uživateli služby Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:

6 Cílové skupiny osob: osoby se zdravotním postižením
děti, mládež a mladí dospělí osoby bez přístřeší osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody oběti trestné činnosti, domácího násilí, obchodu s lidmi, komerčně zneužívané osoby závislé na návykových látkách Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:

7 Cílové skupiny organizací:
Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Cílové skupiny organizací: zadavatelé sociálních služeb poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:

8 Podporované sociální služby
Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Podporované sociální služby Azylové domy pro jednotlivce Azylové domy pro rodiny s dětmi Domy na půl cesty Intervenční centra Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pouze mládež let) Nízkoprahová denní centra Podpora samostatného bydlení (pouze pro duševně nemocné)‏ Služby následné péče (pouze nové služby)‏ Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (pouze rodiny spolupracující s SPO)‏ Sociálně terapeutické dílny Sociální rehabilitace Terénní programy Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:

9 Individuální projekt Moravskoslezského kraje
Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Individuální projekt Moravskoslezského kraje Název projektu : Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji Dosavadní kroky a aktuální stav přípravy projektu: Byli vybráni poskytovatelé služeb spadající do oblasti podpory na území Moravskoslezského kraje. Vyčíslení finančního objemu financování stávajících i nových služeb na období 3 let. Stanovení indikátorů a kapacity jednotlivých služeb dle jasně daných pravidel MPSV (jednotky pro IP)‏. Indikátory by měly být stanoveny „reálně“, naplňování indikátorů bude závazné ! Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:

10 Individuální projekt Moravskoslezského kraje
Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Individuální projekt Moravskoslezského kraje Za účelem stanovení indikátorů byli osloveni poskytovatele služeb, aby definovali předpokládané počty uživatelů služby, počty lůžko- dnů, intervencí a kontaktů v jednotlivých zařízeních. V současnosti je zpracovávána finální podoba žádosti kraje, tak aby mohla být na konci června 2008 předložena k posouzení MPSV. Do dvou měsíců by mělo MPSV žádost odsouhlasit. Září rozhodnutí MPSV. Září 2008 vyhlášení veřejných zakázek krajem. Do ukončení nabídek a následné podepisování smluv s dodavateli poptávaných služeb. Od realizace projektu. Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:

11 Kapacita služby – předmět poptávky
Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Kapacita služby – předmět poptávky Uživatel, lůžko-den, intervence, kontakt Azylové domy pro jednotlivce – lůžko-den za měsíc Azylové domy pro rodiny s dětmi – lůžko-den za rok Domy na půl cesty – lůžko-den za měsíc Intervenční centra – intervence, kontakt za měsíc Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – intervence za měsíc Nízkoprahová denní centra – intervence, kontakt za měsíc Podpora samostatného bydlení – intervence, kontakt za měsíc Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – intervence za měsíc Sociálně terapeutické dílny – uživatel ve službě za měsíc Sociální rehabilitace - intervence, kontakt za měsíc Terénní programy – intervence, kontakt za měsíc Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:

12 Definice jednotek (kapacity) pro individuální projekt kraje
Stanoveno MPSV Kontakt = 10 minut a více Intervence = práce s klientem 30 minut a více Lůžko/den = obsazené lůžko přes noc Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:

13 Financování rozvoje služeb (nové služby)
Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Financování rozvoje služeb (nové služby) V rámci diskutovaného projektu lze financovat i rozvoj služeb Jednotlivé obce byly vyzvány, aby na základě svých komunitních plánů (procesu komunitního plánování) definovali rozvoj služeb, spadající do oblasti podpory. Tyto definované služby byly zahrnuty do individuálního projektu kraje. Do individuálního projektu kraje byly také zahrnuty nové služby, plynoucí ze strategických dokumentů kraje (podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny) Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:

14 Veřejné zakázky Po schválení žádosti bude kraj vyhlašovat veřejné zakázky s poptávkou kapacity sociální služby. Zakázka bude rozdělena na 1-7 částí dle regionů a bude vždy poptávat kapacitu služby za celý region !!! Pro případ „rozvoje služeb“ bude nasmlouváno s vítězem opční právo, které bude následně využito. Kvalifikačním předpokladem pro účast bude registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Smlouva s dodavatelem služby v daném regionu bude uzavřena do konce roku 2008. Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:

15 Regiony stanovené za účelem veřejných zakázek
Bruntálsko (Bruntál, Krnov, Rýmářov, Osoblaha) Frýdecko-Místecko ( Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí) Karvinsko (Havířov, Karviná, Orlová) Novojičínsko (Nový Jičín, Bílovec, Příbor, Kopřivnice, Studénka) Opavsko (Opava, Vítkov, Hlučín, Kravaře) Ostravsko (Ostrava, Bohumín, Vratimov) Třinecko ( Třinec, Český Těšin, Jablunkov) Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:

16 Děkuji za pozornost Mgr. Jitka Marková,
odbor sociálních věcí, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října 117 Ostrava Tel Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne:


Stáhnout ppt "Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková"

Podobné prezentace


Reklamy Google