Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková Dne:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková Dne:"— Transkript prezentace:

1 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková Dne: 21.6.2014

2 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (ESF)‏ Priorita č. 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti Opatření 3.1 Podpora sociální integrace Opatření 3.2 Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Opatření 3.3 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a profesního života

3 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Opatření 3.1 - Podpora sociální integrace a sociálních služeb •Vzdělávání příslušníků cílových skupin a dalších subjektů působících v oblasti sociálního začleňování, včetně vytváření a rozvoje vzdělávacích programů. •Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin. •Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně podpory partnerství na místní a regionální úrovni.

4 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Projekty krajů v rámci OP LZZ, priorita č. 3, oblast podpory 3.1 Za implementaci OP LZZ zodpovídá MPSV, odbor sociálních služeb •Nositelem projektu je kraj, poskytovatelé služeb jsou v roli dodavatelů služeb. •Od června/července 2007 jsou krajské samosprávy průběžně instruovány ze strany MPSV. •Předkladatel souhrnného projektu vůči MPSV je kraj (zpracovává odbor evropských projektů, obor sociálních věcí a oddělení veřejných zakázek KÚ Moravskoslezského kraje). •Délka projektu v Moravskoslezském kraji 3 roky (2009-2011)‏.

5 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního začleňování cílových skupin Cíl podpory: zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území kraje v souladu s plánem rozvoje sociálních služeb kraje •Podpora poskytování a rozvoje sociálních služeb, včetně doprovodných aktivit zaměřených na sociální začleňování a návrat uživatelů na trh práce, •Podpora sociální práce s uživateli služby

6 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Cílové skupiny osob: •osoby se zdravotním postižením •děti, mládež a mladí dospělí •osoby bez přístřeší •osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné •výchovy, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody •oběti trestné činnosti, domácího násilí, obchodu s lidmi, komerčně zneužívané •osoby závislé na návykových látkách

7 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Cílové skupiny organizací: •zadavatelé sociálních služeb •poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

8 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Podporované sociální služby •Azylové domy pro jednotlivce •Azylové domy pro rodiny s dětmi •Domy na půl cesty •Intervenční centra •Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pouze mládež 15-26 let) •Nízkoprahová denní centra •Podpora samostatného bydlení (pouze pro duševně nemocné)‏ •Služby následné péče (pouze nové služby)‏ •Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (pouze rodiny spolupracující s SPO)‏ •Sociálně terapeutické dílny •Sociální rehabilitace •Terénní programy

9 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Individuální projekt Moravskoslezského kraje Název projektu : Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji Dosavadní kroky a aktuální stav přípravy projektu: •Byli vybráni poskytovatelé služeb spadající do oblasti podpory na území Moravskoslezského kraje. •Vyčíslení finančního objemu financování stávajících i nových služeb na období 3 let. •Stanovení indikátorů a kapacity jednotlivých služeb dle jasně daných pravidel MPSV (jednotky pro IP)‏. Indikátory by měly být stanoveny „reálně“, naplňování indikátorů bude závazné !

10 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Individuální projekt Moravskoslezského kraje •Za účelem stanovení indikátorů byli osloveni poskytovatele služeb, aby definovali předpokládané počty uživatelů služby, počty lůžko- dnů, intervencí a kontaktů v jednotlivých zařízeních. •V současnosti je zpracovávána finální podoba žádosti kraje, tak aby mohla být na konci června 2008 předložena k posouzení MPSV. •Do dvou měsíců by mělo MPSV žádost odsouhlasit. •Září 2008 - rozhodnutí MPSV. •Září 2008 vyhlášení veřejných zakázek krajem. •Do 14. 12. 2008 ukončení nabídek a následné podepisování smluv s dodavateli poptávaných služeb. •Od 1. 1. 2009 realizace projektu.

11 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Kapacita služby – předmět poptávky Uživatel, lůžko-den, intervence, kontakt •Azylové domy pro jednotlivce – lůžko-den za měsíc •Azylové domy pro rodiny s dětmi – lůžko-den za rok •Domy na půl cesty – lůžko-den za měsíc •Intervenční centra – intervence, kontakt za měsíc •Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – intervence za měsíc •Nízkoprahová denní centra – intervence, kontakt za měsíc •Podpora samostatného bydlení – intervence, kontakt za měsíc •Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – intervence za měsíc •Sociálně terapeutické dílny – uživatel ve službě za měsíc •Sociální rehabilitace - intervence, kontakt za měsíc •Terénní programy – intervence, kontakt za měsíc

12 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Definice jednotek (kapacity) pro individuální projekt kraje Stanoveno MPSV •Kontakt = 10 minut a více •Intervence = práce s klientem 30 minut a více •Lůžko/den = obsazené lůžko přes noc

13 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Financování rozvoje služeb (nové služby) V rámci diskutovaného projektu lze financovat i rozvoj služeb •Jednotlivé obce byly vyzvány, aby na základě svých komunitních plánů (procesu komunitního plánování) definovali rozvoj služeb, spadající do oblasti podpory. •Tyto definované služby byly zahrnuty do individuálního projektu kraje. •Do individuálního projektu kraje byly také zahrnuty nové služby, plynoucí ze strategických dokumentů kraje (podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny)

14 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Veřejné zakázky •Po schválení žádosti bude kraj vyhlašovat veřejné zakázky s poptávkou kapacity sociální služby. •Zakázka bude rozdělena na 1-7 částí dle regionů a bude vždy poptávat kapacitu služby za celý region !!! •Pro případ „rozvoje služeb“ bude nasmlouváno s vítězem opční právo, které bude následně využito. •Kvalifikačním předpokladem pro účast bude registrace sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. •Hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. •Smlouva s dodavatelem služby v daném regionu bude uzavřena do konce roku 2008.

15 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Regiony stanovené za účelem veřejných zakázek •Bruntálsko (Bruntál, Krnov, Rýmářov, Osoblaha) •Frýdecko-Místecko ( Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí) •Karvinsko (Havířov, Karviná, Orlová) •Novojičínsko (Nový Jičín, Bílovec, Příbor, Kopřivnice, Studénka) •Opavsko (Opava, Vítkov, Hlučín, Kravaře) •Ostravsko ( Ostrava, Bohumín, Vratimov) •Třinecko ( Třinec, Český Těšin, Jablunkov)

16 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Děkuji za pozornost Mgr. Jitka Marková, odbor sociálních věcí, Moravskoslezský kraj – Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel. 595 622 762 Email: jitka.markova@kr-moravskoslezsky.cz


Stáhnout ppt "Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, dne: 24. 6. 2008 Seminář k IP krajů v rámci OP LZZ Zpracovala: Mgr. Jitka Marková Dne:"

Podobné prezentace


Reklamy Google