Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krátké představení vyhlášených výzev oblasti podpory 3.1 a 3.2 Oddělení realizace programů – soc. integrace a služby (824) výzvy jsou zveřejněny na: www.esfcr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krátké představení vyhlášených výzev oblasti podpory 3.1 a 3.2 Oddělení realizace programů – soc. integrace a služby (824) výzvy jsou zveřejněny na: www.esfcr.cz."— Transkript prezentace:

1 Krátké představení vyhlášených výzev oblasti podpory 3.1 a 3.2 Oddělení realizace programů – soc. integrace a služby (824) výzvy jsou zveřejněny na:

2 Výzva č. 86 „ Podpora sociální integrace a sociálních služeb “ Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 Termín předkládání žádostí: od 2. února do 6. června 2012 Kontaktní osoby: Ing. Linda Maršíková Mgr. Ivana Jirková Mgr. Gabriela Měřínská

3 Základní informace o výzvě č. 86 Cíl podpory: sociální prevence a přímá pomoc osobám sociálně vyloučeným a ohroženým sociálním vyloučením s důrazem integrace na trh práce Celková částka pro tuto výzvu: ,- Kč Podporované aktivity: –A. vybrané druhy sociálních služeb registrované dle zákona o soc. službách č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, včetně doprovodných aktivit –B. další inovativní aktivity a programy umožňující prevenci sociálního vyloučení a přímou pomoc vybraným cílových skupinám

4 Cílové skupiny: vybrané skupiny osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením pro: –aktivitu A: osoby s chronickým duševním onemocněním; osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; osoby opouštějící vězení; oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané; osoby závislé na návykových látkách (podmínka ústavní, ambulantní léčby nebo abstinence) –aktivitu B: osoby se zdravotním postižením; osoby s chronickým duševním onemocněním; děti, mládež (15-26let); etnické menšiny a osoby z odlišného sociokulturního prostředí, cizinci ze třetích zemí (legální pobyt >1 rok); osoby bez přístřeší; osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; osoby opouštějící vězení; oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi a osoby komerčně zneužívané; osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách; osoby pečující o osobu blízkou Vymezení žadatelů: –Kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti –Obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti –Nestátní neziskové organizace (o.s., o.p.s., církevní právnické osoby) působící v sociální oblasti –Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

5 Výzva č. 87 „ Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb“ Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hlaváčková

6 Základní informace o výzvě č. 87 Cíl podpory: Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Celková částka pro tuto výzvu: ,- Kč Podporované aktivity:  vytvoření metodik spojených s transformačním procesem zařízení,  tvorba analýzy zařízení, analýz regionu a analýzy samotných uživatelů služby,  zhodnocení současného stavu organizace a poskytované sociální služby z pohledu procesu transformace,  nastavení vnitřních pravidel a pracovních postupů, vytvoření komplexních plánů transformace zařízení,  koordinace procesu přípravné fáze transformace; koordinace procesu přechodové fáze (přemisťování uživatelů do nových služeb); individuální podpora procesu transformace zařízení,  odborné vzdělávání týmu v oblasti transformace pouze prostřednictvím akreditovaných kurzů dle zákona č. 108/2006 Sb.; neakreditované formy vzdělávání,  informování veřejnosti a zapojování veřejnosti. Cílová skupina Kdo může žádat Termíny (vyhlášení – ukončení) Kontakty na osoby zodpovědné za relizacei Kontakt na web

7 Cílové skupiny:  pracovníci poskytovatelů sociálních služeb s registrací podle zákona č. 108/2006 Sb.,  uživatelé pobytových služeb sociální péče (osoby se zdravotním postižením, osoby s duševním onemocněním). Vymezení žadatelů o finanční podporu:  poskytovatelé sociálních služeb s registrací podle zákona č. 108/2006 Sb.,  zřizovatelé sociálních služeb (např. kraj, obec, NNO) Důležité termíny: Uzávěrky příjmu žádostí do Předpokládaný termíny VK 11. dubna července července září října prosince prosince března 2013

8 „ Výzva k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro kraje, mimo hlavního města Prahy“ - výzva č. 5 Výzva pro kraje k předkládání individuálních projektů v rámci oblasti podpory 3.1 Cíl podpory: s ystémové řešení poskytování sociálních služeb Výzva je otevřená, a je vyhlášena , s platností do Alokace ,-Kč Ing. Miroslav Vrábel Mgr. Lukáš Hrabák

9 „ Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit - výzva č. 55 “ výzva pro obce k předkládání individuálních projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Termíny (vyhlášení – ukončení): Kontaktní osoba: Ing. Jana Stavinohová, „ Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit - výzva č. 15 “ výzva pro kraje k předkládání individuálních projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Kontaktní osoba: Mgr. Petra Kottová,

10 Základní informace o výzvě č. 55 Cíl výzvy: Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit Alokace: 200 mil. Kč Podporované aktivity (stručně): Podpora poskytování vybraných sociálních služeb a činností/aktivit umožňující prevenci sociálního vyloučení. Podpora vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb (doplňkově). Cílová skupina: Osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách/komunitách – pouze osoby od 15 let věku. Pracovníci (zaměstnanci) obcí/obecních úřadů. Kdo může žádat: obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, žadatel je povinen splnit podmínku návaznosti na oblast intervence 3.1 b)


Stáhnout ppt "Krátké představení vyhlášených výzev oblasti podpory 3.1 a 3.2 Oddělení realizace programů – soc. integrace a služby (824) výzvy jsou zveřejněny na: www.esfcr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google