Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Koncepce politiky bydlení v ČR do roku 2020 a sociální bydlení 18. Září 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Koncepce politiky bydlení v ČR do roku 2020 a sociální bydlení 18. Září 2012."— Transkript prezentace:

1 Koncepce politiky bydlení v ČR do roku 2020 a sociální bydlení 18. Září 2012

2 Koncepce bydlení ČR do roku 2020 Východiska •Bydlení je privátním statkem; •Zajištění bydlení je odpovědností jednotlivce; •Bydlení v širších souvislostech je sdílenou odpovědností společnosti; •Role státu nastupuje tam, kde jednotlivec nedokáže z objektivních důvodů svoji odpovědnost naplnit; •Stát musí působit : –preventivně –motivačně –efektivně

3 Problémové oblasti •Zanedbanost bytových domů a jejich energetická náročnost; •Vysoké zatížení domácností výdaji na bydlení; •Nižší dostupnost některých forem bydlení; •Omezené finanční zdroje na realizaci bytové politiky;

4 Principy návrhové části koncepce •Ekonomická přiměřenost; •Udržitelnost veřejných i soukromých financí; •Odpovědnost státu za vytváření podmínek, které jednotlivcům umožní naplnění práva na bydlení.

5 Vize státu v oblasti bydlení

6 Zvýšení dostupnosti bydlení pro cílovou skupinu •Analýza stávajícího legislativního prostředí v oblasti péče o sociálně ohrožené skupiny obyvatel s cílem zvýšení dostupnosti podpory bydlení v této oblasti zejména pro NNO •Odpovědnost - MPSV, MMR, SFRB, Zmocněnec vlády pro LP •Termín plnění – 31. 12. 2012

7 Zvýšení dostupnosti bydlení pro cílovou skupinu •V zákoně o sociální práci legislativně upravit speciální nástroj sociální práce, který bude účinně řešit problém bydlení osobo ohrožených ztrátou bydlení a osob bez domova •Odpovědnost - MPSV, MMR •Termín plnění – 1. 1. 2014

8 Zvýšení dostupnosti bydlení pro cílovou skupinu •Analýza a případná revize sociálních dávek v oblasti bydlení, analýza možného převodu finančních prostředků určených na příspěvek a doplatek na bydlení spolu se zakotvením komplexní kompetence obcí v otázkách bydlení •Odpovědnost - MPSV, MMR •Termín plnění – 31. 12. 2012

9 Zvýšení dostupnosti bydlení pro cílovou skupinu •Návrh legislativní úpravy „osob v bytové nouzi“ •Odpovědnost - MPSV •Termín plnění – 31. 12. 2012

10 Zvýšení dostupnosti bydlení pro cílovou skupinu •Návrh komplexního řešení sociálního bydlení s využitím tzv. institutu bytové nouze. Bytovou nouzi je nutno definovat prostřednictvím sociální situace, resp. událostí, ve které se oprávněné osoby nacházejí, a to ve spojení s neuspokojenou bytovou potřebou. •Odpovědnost - MPSV, MMR •Termín plnění – 31. 12. 2013

11 Financování investiční podpory

12 Program Podpora bydlení 2012 •Výzva na předkládání žádostí o dotaci: 30. 11. 2012; •V rámci programu Podpora bydlení na čtyři podprogramy – cca 400 mil. Kč

13 Podpora výstavby podporovaných bytů •Cíl: vznik bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života („cílová skupina“); •Příjemce dotace: fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba (včetně obcí)

14 Pečovatelský byt •Cíl: zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče; •Cílová skupina: osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená: –věkem – jedná se o seniory ve věku 70 let a více - nebo –zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona o sociálních službách; •Výše dotace 600 tis. na 1 bytovou jednotku.

15 Vstupní byt •Cíl: zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení; •Cílová skupina: •A) Osoba v nepříznivé sociální situaci, která je příjemcem opakované dávky v hmotné nouzi nebo která prokáže, že má nízké příjmy; •B) Osoba, která kromě nízkých příjmů podle odstavce A) doloží, že: –doposud žila nebo žije v sociálně vyloučené romské lokalitě, nebosociálně vyloučené romské lokalitě –její rodině hrozí nebo již bylo provedeno odebrání dítěte do ústavní výchovy z důvodu nevyhovujícího bydlení nebo z důvodu jeho ztráty, nebo –žije v jiné tíživé sociální situaci (příklady uvedeny ve znění podprogramu) •Výše dotace : 550 tis. na 1 bytovou jednotku; •Podprogram umožňuje mimo pořízení výstavbou i nákup vstupního bytu.

16 Děkuji Vám za pozornost Ministerstvo pro místní rozvoj ČR odbor politiky bydlení www.mmr.cz


Stáhnout ppt "Koncepce politiky bydlení v ČR do roku 2020 a sociální bydlení 18. Září 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google