Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ODBOR POLITIKY BYDLENÍ Podpora výstavby podporovaných bytů Nový dotační titul Komunitní dům seniorů „KODUS“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ODBOR POLITIKY BYDLENÍ Podpora výstavby podporovaných bytů Nový dotační titul Komunitní dům seniorů „KODUS“"— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ODBOR POLITIKY BYDLENÍ Podpora výstavby podporovaných bytů Nový dotační titul Komunitní dům seniorů „KODUS“

2 Cíl: zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen na mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince. Parametr: 1 bytová jednotka + bytový dům Příjemce: fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba sídlící na území EU, nebo ve státě, který je účastníkem Dohody o EHP, nebo ve Švýcarské konfederaci Představení podprogramu

3 Výstavba: novostavba bytového domu stavební úpravy, kterými vznikne nový byt z prostorů určených k jiným účelům než k bydlení, vyjma stavebních úprav v rodinném domě přestavba bytového domu, ve kterém není žádný byt způsobilý k bydlení Vznik KODUSu

4 Charakter dotace je poskytována ze státního rozpočtu ČR na 1 bytovou jednotku (celková dotace = součet počtu bytových jednotek x dotace) Výše dotace 650 000,- Kč na 1 bytovou jednotku Režim podpory dotace poskytována podle pravidla „SGEI – de minimis“, kdy součet „de minimis“ a „SGEI de minimis“ v kterémkoliv tříletém období nesmí přesáhnout částku v Kč odpovídající 500 000 EUR v přepočtu kursem devizového trhu vyhlášeným Evropskou centrální bankou, platným ke dni schválení dotace Rozhodnutím ministra (nařízení Komise EU č. 360/2012 ) Charakter a výše dotace

5 minimálně 10 bytů, maximálně 25 bytů; technické parametry bezbariérového užívání staveb + byty upravitelné; podlahová plocha bytu nesmí překročit 45 m2; plocha sdílených prostor musí odpovídat předpokládanému počtu obyvatel minimálně však musí činit 40 m2; v obci je dostupná alespoň jedna z terénních služeb sociální péče; není určen pro poskytování pobytové sociální služby; nájemní smlouva k na dobu 2 let; sdílené prostory nesmí být po dobu platnosti podmínek tohoto programu komerčně využívány Specifické podmínky pro získání dotace

6 Nájemné nesmí překročit výši limitu 57,20 Kč/m 2 ; k nájemnému za plochu bytu se připočítává část nájemného za sdílené prostory, rozpočítaného stejným dílem na jednotlivé byty, max. však 10 m2 na jeden byt; náklady na plnění spojená s užíváním sdílených prostorů se rozúčtují podle počtu osob žijících v Komunitním domě seniorů v příslušném období; nájemní smlouva bude uzavřena nejpozději do 3 měsíců od zahájení užívání bytu; pronajímatel není v příbuzenském nebo obchodním vztahu k budoucímu nájemci byt nesmí být pronajat osobě vlastnící dům nebo byt; uzavření nájemní smlouvy nebude podmíněno složením kauce; k bytu nelze uzavřít podnájemní smlouvu; Podmínky pro užívání dotace a bytů

7 bez souhlasu MMR podporované byty převést na jinou osobu po dobu 20 let (pouze v dikcích zákona č. 218/2006 Sb.) nelze provést změnu užívání podporovaného bytu a podmínek pronájmu po dobu 20 let; ke KODUSu nesmí být zřízeno zástavní právo ve prospěch třetí osoby s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý příjemci dotace na výstavbu KODUSu; nemovitost bude pojištěna ke dni ZVA; příjemce oznámí obci počet nově vzniklých bytů. Podmínky pro užívání dotace a bytů

8 1.Kvalita projektu (max. 35b): organizační zajištění projektu; funkční využití a dispoziční řešení stavby, přiměřenost společných prostor, komparace s realizovanými (vzorovými) projekty; stavební řešení, inovativnost, energetické vlastnosti, náklady; 2. strukturálně postižené regiony – usnesení vlády č. 344/2013 (max. 10b) 3. potřeba realizace - podíl osob starších 60 a zároveň mladších 70 let (max. 15b) 4. občanská vybavenost obce (max. 20b) Pracovní návrh kritérií hodnocení žádostí V případě stejného počtu bodů u více žádostí – datum doručení žádosti na MMR.

9 Děkuji Vám za pozornost Hana Pejpalová tel: 224 861 235 e-mail: Hana.Pejpalova@mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor politiky bydlení Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 www.mmr.cz


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ODBOR POLITIKY BYDLENÍ Podpora výstavby podporovaných bytů Nový dotační titul Komunitní dům seniorů „KODUS“"

Podobné prezentace


Reklamy Google