Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Dotace MPSV jako zdroj financování zaměstnanců v sociálních službách Praha, květen 2014 Mgr. Antonín Shejbal Odbor sociálních služeb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Dotace MPSV jako zdroj financování zaměstnanců v sociálních službách Praha, květen 2014 Mgr. Antonín Shejbal Odbor sociálních služeb."— Transkript prezentace:

1 1 Dotace MPSV jako zdroj financování zaměstnanců v sociálních službách Praha, květen 2014 Mgr. Antonín Shejbal Odbor sociálních služeb

2 Dotace na podporu poskytování sociálních služeb Dotační program pro poskytovatele bez ohledu na právní formu podmínka: sociální služba daného poskytovatele musí být registrovanou službou dle Zák. č. 108/2006 Sb. Program vyhlašován 1 x ročně (řádné kolo dot. řízení), funguje v této podobě od 2007 PpA – místní a regionální služby, žádosti hodnotí kraje, přes které služba žádá PpB – nadregionální a celostátní působnost (cca do 100 služeb,) hodnotí pracovníci MPSV O výsledcích rozhoduje dotační komise (složení MPSV, Mzdrav, AKČR, UZS, ÚVČR, SMO, Odb.svaz zdrav. a soc. péče ČR) 2

3 Dotace na podporu poskytování sociálních služeb V ČR cca 2,5 tis. poskytovatelů, 5,5 tis. služeb, pro 2014 žádalo cca 5 000 služeb Objem požadavků pro 2014: 10,1 mld. Kč Prostředky pro 2014: cca 7,4 mld. Kč Výhled na rok 2015 – požádáno o 8 mld. Kč Priority Dotačního řízení pro daný rok vycházejí z potřeb praxe a v průběhu roku diskutovaných problémů (např. podpora hospicové péče) Při projednávání návrhů je zvláštní pozornost věnována změnám v podpoře, nepodpořeným službám, sleduje se podíl NNO Podmínky dotací na webu MPSV 3

4 Metodika k poskytování dotací „Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ – na webu mpsv.cz Část V. odstavec 11: Z poskytnuté dotace lze hradit (tzv. uznatelné náklady/výdaje): osobní náklady – včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance, a dalších osobních nákladů, které je zaměstnavatel za zaměstnance podle platných předpisů povinen odvádět. Pracovníci v přímé péči, dále vedoucí pracovníci, administrativní, provozní pracovníci atd. atd. Platí i pro DPP, DPČ 4

5 Úhrada osobních nákladů z dotace MPSV je preferovaná Na kvalitě služby se zásadním způsobem podílí kvalita lidského zdroje Úhrada osobních nákladů z dotace, zejm. nákladů na pracovníky v přímé péči je podporována Ulehčení realizace kontroly čerpání dotace, nevzniká diskuse o uznatelných/neuznatelných nákladech 5

6 Podíl osobních nákladů na celkových nákladech sociálních služeb Údaje z výkaznictví MPSV Většina z 32 služeb má podíl osobních nákladů k ostatním nad 70% Maximum – 84% osobních nákladů = osobní asistence Minimum – 60 % = domovy pro seniory, chráněné bydlení 6

7 Platy v odvětví sociální péče MPSV sleduje platy (nikoliv mzdy), tyto sleduje a vyhodnocuje oddělení 622 odvětvové ekonomiky práce Platy zaměstnanců v odvětví soc. péče 2013: 9,4 mld. Kč (2012: 9,23 mld. Kč), z toho: – Pracovníci v sociálních službách 4,1 mld. Kč – Sociální pracovníci 0,44 mld. Kč 7

8 Možnosti ovlivnění výše ohodnocení Platy = navýšení platových tabulek (diskuse – pracovníkům v přímé péči, všem pracovníkům – provozním, administrativním, managementu?) Mzdy = smluvní princip, sekundárně přes podporu poskytovatelů soc. služeb (dotacemi, odstraněním stropů úhrad klientů…) Problém: zdroj krytí 8

9 Dotazy Děkuji za pozornost 9 e-mail: antonin.shejbal@mpsv.czantonin.shejbal@mpsv.cz


Stáhnout ppt "1 Dotace MPSV jako zdroj financování zaměstnanců v sociálních službách Praha, květen 2014 Mgr. Antonín Shejbal Odbor sociálních služeb."

Podobné prezentace


Reklamy Google