Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Financování sociálních služeb Zábřeh, květen 2013 Ing. Mgr. Alena Waageová Odbor sociálních služeb a sociální práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Financování sociálních služeb Zábřeh, květen 2013 Ing. Mgr. Alena Waageová Odbor sociálních služeb a sociální práce."— Transkript prezentace:

1 1 Financování sociálních služeb Zábřeh, květen 2013 Ing. Mgr. Alena Waageová Odbor sociálních služeb a sociální práce

2 2 Financování sociálních služeb v ČR - fakta •Celkové náklady systému sociálních služeb = 30 mld. Kč (cca 0,75 % HDP) •Vícezdrojová povaha (stát, kraje a obce, klienti, soukromé zdroje, …) •PnP 2012 = 17,5 mld. Kč  1/3 použita přímo v sociálních službách, 2/3 na zajištění péče a pomoci neformálními způsoby

3 3 Dotace na sociální služby pro rok 2013 •Pro rok 2013 vyčleněno 6,053 mld. Kč •Rok 2012: 6,4 mld. Kč •Financování služeb je vícezdrojové, dotace kryje cca 21% nákladů •Růst nákladů = růst požadavků na dotace (požadavky rok 2013 = 11 mld. Kč)

4 4 •V roce 2013 bylo poskytovatelům odesláno 4,145 mld. Kč, a to v rámci: •1. kola dotačního řízení – vyplaceny zatím dvě splátky, třetí bude v termínu do •1. kola dofinancování nejohroženějších služeb (celkem 123 mil. Kč) Aktuální stav

5 Další dofinancování •Předpoklad 0,5 mld. Kč •Žádosti o dofinancování byly MPSV přijímány do •Evidovány požadavky od 2237 služeb v celkové výši 1,632 mld. Kč, po úpravě (stanovení optima) = 1,084 mld. Kč •Předpokládaný termín schválení 2. kola dofinancování – červenec

6 Blízká budoucnost •Vyrovnávací platba •Dotace prostřednictvím krajů •Kalkulační vzorec - nástroj řízení kvality 6

7 2014: vyrovnávací platba Pevná částka na konkrétní typ služby Založena na: • Průměrných (obvyklých) nákladech služby • Povinném podílu spolufinancování 7

8 2014: vyrovnávací platba Výpočet zohledňuje: • Druh služby • Způsob poskytování (A, P, T) • Povinné úhrady klientů Vstupy pro výpočet: data z výkaznictví Představení výpočtu: srpen 2013 (v rámci Principů a priorit dotačního řízení pro rok 2014 ) 8

9 2015: dotace prostřednictvím krajů •Přechod na dotační režim z úrovně kraje •Návrat k původnímu záměru zákona: rozhodování se svěřuje nejbližšímu stupni řízení •Spolupráce s kraji funguje •Konkrétní termín přechodu není zatím určen 9

10 Kalkulační vzorce •Vyjádření optimální nákladovosti jednotlivých sociálních služeb •Porovnání nákladů na sociální služby, v rámci jednotlivých služeb na různých úrovních (podle poskytovatelů, v rámci kraje, mezi kraji navzájem…), i mezi službami navzájem •Zpřehlednění reálné ceny sociálních služeb veřejnosti 10

11 Kvalita je prioritou •Potřebná a žádaná úroveň kvality se odráží ve všech složkách kalkulačního vzorce – nákladech na jednotlivé zdroje (max = osobní náklady) •Cíl kalkulací: nastavit optimální poměr cena/kvalita •Výsledek = informace pro všechny zúčastněné strany: za tuto cenu lze očekávat takovou úroveň kvality 11

12 12 Prostor pro dotazy Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "1 Financování sociálních služeb Zábřeh, květen 2013 Ing. Mgr. Alena Waageová Odbor sociálních služeb a sociální práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google