Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Financování sociálních služeb Zábřeh, květen 2013 Ing. Mgr. Alena Waageová Odbor sociálních služeb a sociální práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Financování sociálních služeb Zábřeh, květen 2013 Ing. Mgr. Alena Waageová Odbor sociálních služeb a sociální práce."— Transkript prezentace:

1 1 Financování sociálních služeb Zábřeh, květen 2013 Ing. Mgr. Alena Waageová Odbor sociálních služeb a sociální práce

2 2 Financování sociálních služeb v ČR - fakta •Celkové náklady systému sociálních služeb = 30 mld. Kč (cca 0,75 % HDP) •Vícezdrojová povaha (stát, kraje a obce, klienti, soukromé zdroje, …) •PnP 2012 = 17,5 mld. Kč  1/3 použita přímo v sociálních službách, 2/3 na zajištění péče a pomoci neformálními způsoby

3 3 Dotace na sociální služby pro rok 2013 •Pro rok 2013 vyčleněno 6,053 mld. Kč •Rok 2012: 6,4 mld. Kč •Financování služeb je vícezdrojové, dotace kryje cca 21% nákladů •Růst nákladů = růst požadavků na dotace (požadavky rok 2013 = 11 mld. Kč)

4 4 •V roce 2013 bylo poskytovatelům odesláno 4,145 mld. Kč, a to v rámci: •1. kola dotačního řízení – vyplaceny zatím dvě splátky, třetí bude v termínu do 30.9.2013 •1. kola dofinancování nejohroženějších služeb (celkem 123 mil. Kč) Aktuální stav

5 Další dofinancování •Předpoklad 0,5 mld. Kč •Žádosti o dofinancování byly MPSV přijímány do 30. 4. 2013 •Evidovány požadavky od 2237 služeb v celkové výši 1,632 mld. Kč, po úpravě (stanovení optima) = 1,084 mld. Kč •Předpokládaný termín schválení 2. kola dofinancování – červenec 2013 5

6 Blízká budoucnost •Vyrovnávací platba •Dotace prostřednictvím krajů •Kalkulační vzorec - nástroj řízení kvality 6

7 2014: vyrovnávací platba Pevná částka na konkrétní typ služby Založena na: • Průměrných (obvyklých) nákladech služby • Povinném podílu spolufinancování 7

8 2014: vyrovnávací platba Výpočet zohledňuje: • Druh služby • Způsob poskytování (A, P, T) • Povinné úhrady klientů Vstupy pro výpočet: data z výkaznictví Představení výpočtu: srpen 2013 (v rámci Principů a priorit dotačního řízení pro rok 2014 ) 8

9 2015: dotace prostřednictvím krajů •Přechod na dotační režim z úrovně kraje •Návrat k původnímu záměru zákona: rozhodování se svěřuje nejbližšímu stupni řízení •Spolupráce s kraji funguje •Konkrétní termín přechodu není zatím určen 9

10 Kalkulační vzorce •Vyjádření optimální nákladovosti jednotlivých sociálních služeb •Porovnání nákladů na sociální služby, v rámci jednotlivých služeb na různých úrovních (podle poskytovatelů, v rámci kraje, mezi kraji navzájem…), i mezi službami navzájem •Zpřehlednění reálné ceny sociálních služeb veřejnosti 10

11 Kvalita je prioritou •Potřebná a žádaná úroveň kvality se odráží ve všech složkách kalkulačního vzorce – nákladech na jednotlivé zdroje (max = osobní náklady) •Cíl kalkulací: nastavit optimální poměr cena/kvalita •Výsledek = informace pro všechny zúčastněné strany: za tuto cenu lze očekávat takovou úroveň kvality 11

12 12 Prostor pro dotazy Děkuji za pozornost e-mail: alena.waageova@mpsv.czalena.waageova@mpsv.cz


Stáhnout ppt "1 Financování sociálních služeb Zábřeh, květen 2013 Ing. Mgr. Alena Waageová Odbor sociálních služeb a sociální práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google