Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města Kuřimi.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města Kuřimi."— Transkript prezentace:

1 ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města Kuřimi

2 OBSAH 1.Legislativní úprava 2.Schvalování smluv 3.Zveřejňování smluv 4.Postup při zveřejňování 5.Náročnost procesu, náklady 6.Statistika 7.Shrnutí 8.Dotazy

3 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA Právo na informace: Listina základních práv a svobod zákon č. 128/2000 Sb., o obcích § 103 odst. 4: Starosta odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1

4 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA Omezení práva na informace: Utajované skutečnosti podle zvláštních právních předpisů Ochrana osobních a citlivých údajů 2

5 SCHVALOVÁNÍ SMLUV Kuřim: Veškeré smlouvy jsou předloženy ke schválení radě města, příp. zastupitelstvu města. Výjimka: pověření odboru úřadu k rozhodování o uzavírání smluv (§ 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích) 3

6 ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV Po ustavení koalice a nového vedení radnice po komunálních volbách v roce 2010 došlo k zavedení opatření ke zvýšení transparentnosti, mj. k povinnosti zveřejňovat veškeré smlouvy na webu města. Na web byly vloženy všechny platné smlouvy města od roku 1996. Do nově uzavíraných smluv byla zároveň vložena podmínka, že druhá strana souhlasí se zveřejněním smlouvy. 4

7 ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV Pro lepší orientaci byl v roce 2011 zakoupen za cenu cca 12.000,- Kč nový modul na zveřejňování smluv – funguje v rámci redakčního systému webových stránek od společnosti As4u. Umožňuje rozdělení smluv do sekcí, vyhledávání dle subjektů smlouvy, ceny, roku uzavření apod. 5

8 ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV Typy smluv: Darovací Nájemní O dílo (investiční/neinvestiční) O poskytnutí dotace O spolupráci O uzavření smlouvy budoucí O zřízení věcného břemene O výpůjčce Kupní O poskytování služeb Ostatní 6

9 ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV Smlouvy, které se neliší obsahem, pouze subjekty, jsou do systému vloženy pouze jednou jako vzorová smlouva (pronájmy bytů, zahrádek, apod.). 7

10 ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV 8

11 POSTUP PŘI ZVEŘEJŇOVÁNÍ 1.Schválení smlouvy v příslušném orgánu města 2.Zaevidování smlouvy v centrální evidenci smluv 3.Uzavření smlouvy 4.Anonymizace osobních údajů 5.Vložení na web 9

12 NÁROČNOST PROCESU, NÁKLADY Náklady na pořízení software: cca 12.000,- Kč Časová náročnost: Anonymizace osobních údajů na kopii smlouvy, její naskenování a odeslání informatikům zabere odpovědnému pracovníkovi cca 10 minut. Vložení na web trvá informatikovi cca 20 - 30 minut, kdy je informatik povinen vyplnit příslušná pole, aby bylo možné v systému smluv vyhledávat. Musí se tedy ve smlouvě zorientovat a vyhledat příslušné údaje. V součtu jde tedy o cca 30 – 40 minut. 10

13 STATISTIKA rok 2011vloženo 113 smluv rok 2012vloženo 109 smluv rok 2013vloženo 180 smluv rok 2014vloženo 124 smluv 11

14 SHRNUTÍ Jako každá nová věc přinesla ze začátku i tato povinnost nelibost u pracovníků radnice. Nicméně proces zveřejňování se po několika týdnech zaběhl a v současné době pracovníkům žádné problémy nečiní. Opatření přispívá ke zvýšení informovanosti a možnosti kontroly hospodaření s veřejnými prostředky ze strany občanů, zejména pokud jde o zadávání veřejných zakázek. 12

15 DOTAZY, ZÁVĚR Děkuji za pozornost. Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta Kuřimi tel.: 775 978 326 e-mail: sukalovsky@kurim.cz 13


Stáhnout ppt "ZVEŘEJŇOVÁNÍ SMLUV Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města Kuřimi."

Podobné prezentace


Reklamy Google