Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informativní schůzka k programu 1M Praha 1. 12. 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informativní schůzka k programu 1M Praha 1. 12. 2004."— Transkript prezentace:

1 Informativní schůzka k programu 1M Praha 1. 12. 2004

2 Program  stav veřejné soutěže programu Výzkumná centra – 1M  souběh tematických oblastí projektů a výzkumných záměrů  souběh pracovních kapacit účastníků projektů  náležitosti podmiňující možnost uzavřít smlouvu na řešení projektu  obsah smlouvy na řešení projektu

3 stav veřejné soutěže  ministerstvo potvrdí výsledky veřejné soutěže po zveřejnění výsledků hodnocení výzkumných záměrů a vyloučení duplicit tematických a personálních

4 souběh tematický  souběh cílů řešení výzkumných záměrů a cílů programu Výzkumná centra se nepodařilo prokázat

5 souběh pracovních kapacit  mnoho návrhů projektů obsahuje v soupisech osoby, které se svou pracovní kapacitou na řešení projektu a výzkumných záměrů dostávají nad zákonem povolenou mez  překročení pracovní kapacity nelze akceptovat  z 18 tis. pracovníků 1 tis. překračuje pracovní kapacitu na řešení výzkumu a vývoje.

6 souběh pracovních kapacit  v návrzích projektů a výzkumných záměrů lze překročení akceptovat, ale nelze je dotovat z jedněch prostředků na výzkum a vývoj  ……….

7 náležitosti k uzavření smlouvy §18 zák.130/2002 SB. odst.(5) : Uchazeč, se kterým má být o poskytnutí účelové podpory uzavřena smlouva o poskytnutí podpory, prokáže před uzavřením smlouvy svoji způsobilost takto: a)způsobilost podle odstavce 2 písm. b) uchazeč, který není zřízen zvláštním právním předpisem ověřenou kopií ne starší než 90 kalendářních dnů oprávnění k činnosti, zřizovací listiny, zakládací listiny nebo jiného dokladu o zřízení nebo založení, anebo výpisem ne starším než 90 kalendářních dnů z obchodního rejstříku nebo jiné zákonem stanovené evidence,

8 náležitosti k uzavření smlouvy b)způsobilost podle odstavce 2 písm. e) výpisem z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu u osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena, ne starším než 180 kalendářních dnů. Nesplnění povinnosti prokázat svoji způsobilost je důvodem k vyloučení návrhu projektu z veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, za které odpovídá poskytovatel (10).

9 obsah smlouvy na řešení projektu  viz smlouva a přílohy  Příloha č. 1Cíle projektu, předpokládané výsledky a způsob ověření jejich dosažení  Příloha č. 2 Návrh projektu – textová část (část A, B, C, D)  Příloha č. 3Rozdělení podpory mezi příjemce a spolupříjemce  Příloha č. 4Smlouva o založení výzkumného centra

10 Smlouva o založení výzkumného centra  Přílohou smlouvy na řešení je smlouva, které upraví vztahy mezi subjekty centra, která vymezuje majetkoprávní vztahy, financování centra, vztah příjemce se spolupříjemci (kdy a kolik), rozhodovací a řídící pravomoci. Součástí smlouvy je i úprava vlastnických práv k výsledkům projektu a práv na jejich využití. Podepsána musí být všemi subjekty podílejícími se na činnosti centra.

11 Úkoly předložit  náležitosti k uzavření smlouvy  smlouvu o založení centra  cíle projektu, předpokládané výsledky a způsob ověření jejich dosažení  rozdělení podpory mezi příjemce a spolupříjemce (po zásazích provedených při hodnocení návrhu atd.)

12 ?


Stáhnout ppt "Informativní schůzka k programu 1M Praha 1. 12. 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google