Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální úkoly MŠMT Odbor programů výzkumu a vývoje 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální úkoly MŠMT Odbor programů výzkumu a vývoje 2009."— Transkript prezentace:

1 Aktuální úkoly MŠMT Odbor programů výzkumu a vývoje 2009

2 Aktivity podporované odborem programů výzkumu a vývoje Účelová podpora Účelová podpora Národní program výzkumu (1 470 524 tis. Kč) Národní program výzkumu (1 470 524 tis. Kč) Programy v působnosti poskytovatele Programy v působnosti poskytovatele (742 601 tis. Kč) Institucionální podpora Institucionální podpora Výzkumné záměry ( 4 018 831 tis. Kč) Výzkumné záměry ( 4 018 831 tis. Kč) Specifický výzkum na vysokých školách Specifický výzkum na vysokých školách (1 047 356 tis. Kč)

3 Národní program výzkumu v roce 2009 Výzkumná centra (NPV I) Výzkumná centra (NPV I) Zdravý a kvalitní život (NPV II) Zdravý a kvalitní život (NPV II) Informační technologie pro znalostní společnost (NPV II) Informační technologie pro znalostní společnost (NPV II) Sociálně-ekonomický rozvoj české společnosti (NPV II) Sociálně-ekonomický rozvoj české společnosti (NPV II) Lidské zdroje (NPV II) Lidské zdroje (NPV II)

4 Programy v působnosti poskytovatele Centra základního výzkumu Centra základního výzkumu Informační zdroje pro výzkum a vývoj Informační zdroje pro výzkum a vývoj

5 Výzkumné záměry Výzkumné záměry zahájené od 1. ledna 2004 Výzkumné záměry zahájené od 1. ledna 2004 Výzkumné záměry zahájené od 1. ledna 2005 Výzkumné záměry zahájené od 1. ledna 2005 Výzkumné záměry zahájené od 1. ledna 2007 Výzkumné záměry zahájené od 1. ledna 2007

6 Specifický výzkum na vysokých školách Podpora v roce 2009 poskytnuta 23 veřejným vysokým školám a 1 soukromé vysoké škole v celkové výši 1 047 356 tis. Kč. Podpora v roce 2009 poskytnuta 23 veřejným vysokým školám a 1 soukromé vysoké škole v celkové výši 1 047 356 tis. Kč.

7 Dopady změn v systému výzkumu a vývoje Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice (usnesení vlády ČR ze dne 26. března 2008 č. 287) Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice (usnesení vlády ČR ze dne 26. března 2008 č. 287) Novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje (senátní tisk č. 44, usnesení Senátu č. 137 z 5. schůze konané dne 27.3. 2009) Novela zákona o podpoře výzkumu a vývoje (senátní tisk č. 44, usnesení Senátu č. 137 z 5. schůze konané dne 27.3. 2009)

8 Národní program výzkumu a vývoje Výzkumná centra Výzkumná centra prodloužení programu do roku 2011 prodloužení programu do roku 2011 požadavek notifikace programu EK požadavek notifikace programu EK kontrola průběhu řešení a vyhodnocení činností na období let 2010 - 2011 kontrola průběhu řešení a vyhodnocení činností na období let 2010 - 2011

9 Programy NPV II Nová kola soutěží v programech NPV II již nebudou vyhlášena Nová kola soutěží v programech NPV II již nebudou vyhlášena

10 Centra základního výzkumu Prodloužení projektů zahájených v roce 2005 o jeden rok Prodloužení projektů zahájených v roce 2005 o jeden rok Kontrola průběhu řešení a vyhodnocení činností pro rok 2010 Kontrola průběhu řešení a vyhodnocení činností pro rok 2010

11 Výzkumné záměry – přechodná ustanovení novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje článek II odst. 2 až 4 „2. Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno a k nimž poskytovatel vydal rozhodnutí o poskytnutí podpory přede dnem 31. prosince 2006, se ukončí nejpozději k 31. prosinci 2011. V roce 2010 se příjemcům institucionální podpory na tyto výzkumné záměry poskytnou prostředky ve výši dvou třetin objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2011 ve výši jedné třetiny objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory.“ „2. Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno a k nimž poskytovatel vydal rozhodnutí o poskytnutí podpory přede dnem 31. prosince 2006, se ukončí nejpozději k 31. prosinci 2011. V roce 2010 se příjemcům institucionální podpory na tyto výzkumné záměry poskytnou prostředky ve výši dvou třetin objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2011 ve výši jedné třetiny objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory.“

12 Výzkumné záměry – přechodná ustanovení novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje článek II odst. 2 až 4 „3. Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno a k nimž poskytovatel vydal rozhodnutí o poskytnutí podpory v období od 1. ledna 2007 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ukončí nejpozději k 31. prosinci 2013. V roce 2012 se příjemcům institucionální podpory na tyto výzkumné záměry poskytnou prostředky ve výši dvou třetin objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2013 ve výši jedné třetiny objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory.“ „3. Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno a k nimž poskytovatel vydal rozhodnutí o poskytnutí podpory v období od 1. ledna 2007 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ukončí nejpozději k 31. prosinci 2013. V roce 2012 se příjemcům institucionální podpory na tyto výzkumné záměry poskytnou prostředky ve výši dvou třetin objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2013 ve výši jedné třetiny objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory.“

13 Výzkumné záměry – přechodná ustanovení novely zákona o podpoře výzkumu a vývoje článek II odst. 2 až 4 „4. Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno a k nimž vydal poskytovatel rozhodnutí o poskytnutí podpory na 5 nebo 6 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může poskytovatel prodloužit až na 7 let, nejdéle však do 31. prosince 2011. Podmínky prodloužení v souladu s bodem 2 stanoví poskytovatel a vydá rozhodnutí o změně výše uznaných nákladů a institucionální podpory výzkumného záměru.“ „4. Výzkumné záměry, jejichž řešení bylo zahájeno a k nimž vydal poskytovatel rozhodnutí o poskytnutí podpory na 5 nebo 6 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může poskytovatel prodloužit až na 7 let, nejdéle však do 31. prosince 2011. Podmínky prodloužení v souladu s bodem 2 stanoví poskytovatel a vydá rozhodnutí o změně výše uznaných nákladů a institucionální podpory výzkumného záměru.“

14 Výzkumné záměry zahájené k 1. lednu 2004 4 výzkumné záměry prodlouženy koncem roku 2008 na 7 let, t.j. do roku 2010 (usnesení vlády ČR ze dne 12. ledna 2009 č. 53) 4 výzkumné záměry prodlouženy koncem roku 2008 na 7 let, t.j. do roku 2010 (usnesení vlády ČR ze dne 12. ledna 2009 č. 53) v roce 2009 budou stanoveny náležitosti pro prodloužení 5 výzkumných záměrů koncipovaných na 6 let o 1 rok v roce 2009 budou stanoveny náležitosti pro prodloužení 5 výzkumných záměrů koncipovaných na 6 let o 1 rok podpora ze státního rozpočtu v roce 2010: 2/3 objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory podpora ze státního rozpočtu v roce 2010: 2/3 objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory

15 Výzkumné záměry zahájené k 1. lednu 2005 v roce 2009 budou stanoveny v roce 2009 budou stanoveny náležitosti pro prodloužení 22 výzkumných záměrů koncipovaných na 5 let o 2 roky náležitosti pro prodloužení 22 výzkumných záměrů koncipovaných na 5 let o 2 roky náležitosti pro prodloužení 32 výzkumných záměrů koncipovaných na 6 let o 1 rok náležitosti pro prodloužení 32 výzkumných záměrů koncipovaných na 6 let o 1 rok podpora ze státního rozpočtu v roce 2010: 2/3 objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2011: 1/3 objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory podpora ze státního rozpočtu v roce 2010: 2/3 objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2011: 1/3 objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory

16 Výzkumné záměry zahájené k 1. lednu 2007 VZ koncipované na méně než 7 let nelze prodloužit VZ koncipované na méně než 7 let nelze prodloužit podpora v roce 2012: 2/3 objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2013: 1/3 objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory podpora v roce 2012: 2/3 objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory, v roce 2013: 1/3 objemu výdajů ze státního rozpočtu uvedené v rozhodnutí o poskytnutí podpory

17 Specifický vysokoškolský výzkum Specifický vysokoškolský výzkum, kterým je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním Specifický vysokoškolský výzkum, kterým je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním jediným poskytovatelem je MŠMT jediným poskytovatelem je MŠMT

18 Specifický vysokoškolský výzkum účelová podpora účelová podpora pravidla vlády ČR, ve kterých jsou stanoveni příjemci podpory, kritéria a způsob poskytování pravidla vlády ČR, ve kterých jsou stanoveni příjemci podpory, kritéria a způsob poskytování v informačním systému VaVaI budou evidovány údaje o příjemcích, výších a výsledcích v informačním systému VaVaI budou evidovány údaje o příjemcích, výších a výsledcích

19 Specifický vysokoškolský výzkum podporu lze poskytnout pouze na způsobilé náklady, jimiž jsou podporu lze poskytnout pouze na způsobilé náklady, jimiž jsou 1. osobní náklady nebo výdaje, včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle zákona o vysokých školách, 2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného a nehmotného majetku, 3. další provozní náklady nebo výdaje, 4. náklady nebo výdaje na služby, 5. doplňkové náklady nebo výdaje

20 Děkuji Vám za pozornost. Kontakt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor programů výzkumu a vývoje Telefon: 257 193 240 E-mail: jana.rihova@msmt.cz


Stáhnout ppt "Aktuální úkoly MŠMT Odbor programů výzkumu a vývoje 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google