Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednášející:  Mgr. Jan Sůra CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. advokátní kancelář Změna legislativy při zadávaní veřejných zakázek v souvislosti se zavedením.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednášející:  Mgr. Jan Sůra CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. advokátní kancelář Změna legislativy při zadávaní veřejných zakázek v souvislosti se zavedením."— Transkript prezentace:

1 Přednášející:  Mgr. Jan Sůra CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. advokátní kancelář Změna legislativy při zadávaní veřejných zakázek v souvislosti se zavedením nového systému e-tržišť

2 1.Elektronické zadávání VZ a elektronická tržiště 2.Právní rámec elektronických tržišť 3.Formy elektronických tržišť 4.Aktuální situace používání elektronických tržišť 5.Budoucí vývoj elektronických tržišť a elektronického zadávání VZ Obsah přednášky

3  Elektronické zadávání veřejných zakázek:  proces, kdy některé nebo všechny úkony zadávacího řízení jsou prováděny elektronicky pomocí elektronických nástrojů  úspora, efektivnost, transparentnost  Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2011 až 2015  Elektronické tržiště je:  elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek  všechny úkony elektronicky  součástí soustavy NIPEZ  webová aplikace  uveden v seznamu elektronických tržišť 1. Elektronické zadávání VZ a elektronická tržiště 2. ----- 3. ----- 4. ----- 5. ----- Elektronické zadávání VZ a elektronická tržiště

4  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  Zejm. §149 odst. 2 - elektronické nástroje o Programové vybavení o Nediskriminační, obecně dostupné 1. ----- 2. Právní rámec 3. ----- 4. ----- 5. ----- Zákonné zakotvení

5 PODZÁKONNÉ PŘEDPISY  Vyhláška č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody  Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele USNESENÍ VLÁDY  UV č. 343/2010 (Používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků)  UV č. 451/2011 (Seznam komodit, které budou pořizovány a obměňovány prostřednictvím elektronického tržiště, Vzorový provozní řád elektronického tržiště, Metodický pokyn k vybraným chybám v klasifikaci CPV, Pravidla systému…)  ÚV č. 222/2012 Posunuje termín zahájení nového systému e-tržišť na 1. 5. 2012 a zároveň stanovuje povinnost používat e-tržiště od 1. 7. 2012, zrušuje s účinností od 1. 5. 2012 UV č. 683/2002 a upravuje Pravidla v souvislosti s novelou ZVZ. 1. ----- 2. Právní rámec 3. ----- 4. ----- 5. -----

6  E-tržiště, která jsou provozována externími komerčními provozovateli  Koncesionáři  Princip PPP projektů  E-tržiště, která jsou provozována na základě udělené výjimky, tzv. resortní e-tržiště 1. ----- 2. ----- 3. Formy elektronických tržišť 4. ----- 5. ----- Formy elektronických tržišť

7  Spuštění 1. 5. 2012  Stanovení povinnosti využívat povinnými subjekty od 1. 7. 2012  V současné době 5 provozovatelů e- tržišť (možno využívat více)  Základní využívání e-tržišť není veřejnou zakázkou dle ZVZ 1. ----- 2. ----- 3. ----- 4. Aktuální situace 5. ----- Aktuální situace používání elektronických tržišť

8  Zadavatel VZ  Ústřední orgány státní správy (ÚOSS) - 100% fin. objemů  Podřízené organizace jednotlivých ÚOSS – 50% fin objemů  Ostatní - nepovinně  Předmět VZ  Vyjmenované standardizovatelné komodity (např.: paliva a elektrická energie, kancelářská technika zařízení, vzdělávání a školení a další)  Předpokládaná hodnota VZ  mimo režim zákona o veřejných zakázkách –VZ malého rozsahu  v režimu zákona o veřejných zakázkách –podlimitní VZ 1. ----- 2. ----- 3. ----- 4. Aktuální situace 5. ----- Aktuální situace používání elektronických tržišť

9  Rozšíření okruhu povinných subjektů a komodit  Vyhodnocení první etapy provozu  Rozšíření povinnosti na některé ÚSC – kraje a statutární města  Možnost uložení povinnosti pro všechny zadavatele v budoucnu  Další etapa podmíněna legislativními změnami  Zavedení kontrolních a sankčních mechanismů  Doplnění NIPEZ o další modul - NEN 1. ----- 2. ----- 3. ----- 4. ----- 5. Budoucí vývoj Budoucí vývoj e-tržišť a elektronického zadávání VZ

10 Přednášející:  Mgr. Jan Sůra Děkuji za pozornost Neváhejte mne kontaktovat na e-mailové adrese sura@akccs.cz


Stáhnout ppt "Přednášející:  Mgr. Jan Sůra CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol. advokátní kancelář Změna legislativy při zadávaní veřejných zakázek v souvislosti se zavedením."

Podobné prezentace


Reklamy Google