Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Elektronická tržiště veřejné správy dle Usnesení Vlády ČR 343/2010 Mgr. Lukáš Papula Konference „e-government 20:10“,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Elektronická tržiště veřejné správy dle Usnesení Vlády ČR 343/2010 Mgr. Lukáš Papula Konference „e-government 20:10“,"— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Elektronická tržiště veřejné správy dle Usnesení Vlády ČR 343/2010 Mgr. Lukáš Papula Konference „e-government 20:10“, Mikulov, 5. 9. 2012

2 Elektronické tržiště je: >elektronický nástroj ve smyslu § 149 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů; >webová aplikace pro elektronické zadávání veřejných zakázek; >plně elektronický systém, na němž jsou úkony zadávacího řízení prováděny elektronicky (ve většině případů nahrazuje dosavadní listinný způsob zadávání VZ); >určeno pro rychlé operativní nákupy snadno standardizovaných komodit v určených zadávacích řízeních dle Pravidel. Co je e-tržiště

3 Elektronická tržiště: > nejsou určena pro komplexní veřejné zakázky, stavební práce, > nejsou vhodná pro centralizované nákupy. Tyto služby bude poskytovat Národní elektronický nástroj (NEN). Co je e-tržiště

4 E-tržiště jsou jedním ze základních modulů soustavy NIPEZ, jejímž cílem je: >dosáhnout úspory z cen nakupovaných komodit a snížit transakční náklady >zjednodušení a zrychlení procesu zadávání (zvýšení efektivity práce) >soulad s platnou legislativou >eliminace procesních chyb >zprůhlednění zadávání veřejných zakázek >zvýšení konkurenčního prostředí mezi dodavateli za současného udržení standardů spolehlivosti a kvality dodávek >přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám Co je e-tržiště

5 Právní předpisy: >zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách; >vyhláška č. 9/2011 Sb. (elektronické nástroje a úkony, certifikace EN); >vyhláška č. 133/2012 Sb. (uveřejňování a profil zadavatele). Další dokumenty: >UV č. 343/2010 (Pravidla, Strategie používání e-tržišť); >UV č. 451/2011 (Seznamu komodit, Provozní řád); >UV č. 222/2012 (novela ZVZ, zrušení UV 683/2002). Legislativní rámec e-tržišť

6 Do 1. 5. 2012 byla provozována e-tržiště dle UV č. 683/2002: >e-tržiště „prostředek k nákupu ICT správci položek státního rozpočtu; >označováno také jako GEM - Government electronic Marketplace; >zprostředkovávaly poptávky na ICT v rozmezí 5 tis. – 2 mil (VZMR); >použití bylo povinné pro všechny správce kapitol státního rozpočtu. V roce 2002 bylo vybráno 7 provozovatelů e-tržišť >do 1. 5. 2012 provozovali e-tržiště 2 provozovatelé: AllyGeM a B2B Centrum. Předchozí e-tržiště

7 Obchodní model

8 E-tržiště jsou obsahově vymezena: >okruhem provozovatelů, >okruhem zadavatelů, >komoditní povinností, >konkrétními druhy zadávacích řízení, >závaznými pravidly pro fungování e-tržišť. Vymezení e-tržišť

9 Externí komerční provozovatelé >koncesionáři na základě koncesní smlouvy uzavřené s MMR na dobu pěti let. Resortní e-tržiště >provozována na základě udělené výjimky schválené vládou ČR; >budou si je moci zřídit jednotlivé resorty, nebudou-li chtít využívat e-tržiště uvedené v předchozím bodě. Kdo e-tržiště provozuje?

10 >Česká pošta >Český trh >Vortal >Sdružení eTenders- Tendermarket >Syntaxit - Gemin >http://www.portal-vz.cz v sekci El. tržiště veřejné správy Kdo e-tržiště provozuje?

11

12 E-tržiště jsou obsahově vymezena: >okruhem provozovatelů, >okruhem zadavatelů, >komoditní povinností, >konkrétními druhy zadávacích řízení, >závaznými pravidly pro fungování e-tržišť. Vymezení e-tržišť

13 Ústřední orgány státní správy (ÚOSS) >povinni zadávat 100% finančního objemu vynakládaného ze strany ÚOSS na vyjmenované komodity, jejichž zadávání bude přes e-tržiště povinné. Podřízené organizace ÚOSS >veřejní zadavatelé dle § 2 odst. 2 písm. a) a b) ZVZ, tedy ČR a státní příspěvkové organizace v rozsahu 50 % finančního objemu vynakládaného podřízenými organizacemi ÚOSS. Okruh zadavatelů s povinností

14 E-tržiště jsou obsahově vymezena: >okruhem provozovatelů, >okruhem zadavatelů, >komoditní povinností, >konkrétními druhy zadávacích řízení, >závaznými pravidly pro fungování e-tržišť. Vymezení e-tržišť

15 Seznam komodit, které musí být nakupovány prostřednictvím e-tržiště, je uveden v Příloze č. 1 UV č. 451/2011. Povinné komodity

16 E-tržiště jsou obsahově vymezena: >okruhem provozovatelů, >okruhem zadavatelů, >komoditní povinností, >konkrétními druhy zadávacích řízení, >závaznými pravidly pro fungování e-tržišť. Vymezení e-tržišť

17 >Veřejné zakázky malého rozsahu >Podlimitní veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení >VZ zadávané na základě rámcové smlouvy s více uchazeči dle § 92 odst. 3 (Minitendry) >Zadavatelé nejsou povinni používat pro zadávání veřejných zakázek e-tržiště, pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky nepřesáhne částku 50.000,- Kč bez DPH. Zadávací řízení realizovaná na e-tržišti

18 VZMR >Otevřená výzva // eA >Zadání VZMR formou e-aukce >Minitendr // eA >Uzavřená výzva // eA >Přímé zadání Podlimit >ZPŘ // eA >Minitendr // eA (i nadlimitní) >Přímé zadání *// eA – Možnost hodnocení formou e-aukce

19 E-tržiště jsou obsahově vymezena: >okruhem provozovatelů, >okruhem zadavatelů, >komoditní povinností, >konkrétními druhy zadávacích řízení, >závaznými pravidly pro fungování e-tržišť. Vymezení e-tržišť

20 >Strategie používání e-tržiště pro veřejnou správu >Technická specifikace >Pravidla pro užívání e-tržiště >Vzorový provozní řád e-tržiště >Koncesní smlouva s provozovateli e-tržišť >Seznam komodit >Metodický pokyn výběru provozovatele E-tržiště zadavatelem Dokumenty

21 Kdo má povinnost e- tržiště používat? Co nakupovat? Pro jaká řízení? E-tržiště VZMR POVINNOST používat e-tržiště ÚOSS a jejich podřízené organizace UV č. 451/2011 „seznam komodit pro e-tržiště“ Dobrovolně Ostatní komodity ZPŘMINITENDRY DOPORUČENO používat e-tržiště kraje, obce …atd.

22 Základní služby: >operace, které umožňují uživateli realizovat veškeré potřebné kroky a úkony v zadávacích řízeních, >čerpání základních služeb hradí za zadavatele i dodavatele provozovatelům MMR ČR od minimální hodnoty 5 000 Kč. Aditivní služby: >operace, které nejsou přímo nezbytné pro řádné a účelné zadávání veřejných zakázek, >jsou koncesní smlouvou definovány jako doplňková služba pro uživatele, dobrovolné čerpání, >čerpání aditivních služeb hradí každý uživatel provozovateli sám, dle ceníku provozovatele. Služby e-tržiště

23 Zadavatelé mohou využívat služeb jednoho nebo více provozovatelů zároveň. Využívání základních služeb e-tržiště: >zadavatel nemusí vybírat provozovatele e-tržiště v zadávacím řízení ani jiné soutěži; >v daném e-tržišti je zadavatel registrován pouze jednou (stejné IČ), dle vlastní struktury zadavatelských úseků; >každý zadavatelský útvar může užívat odlišné e-tržiště. Služby e-tržiště

24 Pokud se však zadavatel rozhodne využívat některé z aditivních služeb e-tržišť, jejichž užívání bude zpoplatněno, je nutné stanovit předpokládanou hodnotu nákupu těchto služeb a dle této hodnoty vypsat/nevypsat veřejnou zakázku. Stanovení předpokládané hodnoty aditivních služeb: >dle výše celkového peněžitého závazku za dobu účinnosti smlouvy na dobu určitou nebo >předpokládaná výše celkového peněžitého závazku zadavatele za 48 měsíců u smlouvy na dobu neurčitou. Služby e-tržiště

25 >Nákup tiskárny - 2 000,- Kč >Nákup PC – 45 000,- Kč >Nákup čistících prostředků – 80 000,- Kč >Zajištění propagační akce (RS s 1) - 400 000,- Kč >Nákup kancelářských potřeb – 800 000,- Kč >Nákup nábytku – 2 300 000,- Kč Příklady 5 000,- 500 000,- 1 000 000,- 3 256 000,- 100 000,- 50 000,- ZPŘ VZMR

26 >http://www.e-trziste-vzdelavani.cz/ - e-learning, prezenční kurzyhttp://www.e-trziste-vzdelavani.cz/ >Školení provozovatelem – 1x za 6 měsíců (4h, 50 účastníků) >Aditivní služby – školení (dle ceníku v provozním řádu) Možnosti školení

27 >Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz >Portál o veřejných zakázkách a koncesích: www.portal-vz.cz >Informační systém o veřejných zakázkách: www.isvz.cz/isvz >Informace o vzdělávání v rámci e-tržišť: www.e-trziste-vzdelavani.cz >Číselník NIPEZ: ciselnik.nipez.cz Kontakt: >Mgr. Lukáš Papula >lukas.papula@mmr.cz Užitečné odkazy


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Elektronická tržiště veřejné správy dle Usnesení Vlády ČR 343/2010 Mgr. Lukáš Papula Konference „e-government 20:10“,"

Podobné prezentace


Reklamy Google